Voorlopig rijbewijs aanvragen

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

 • De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen. Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…). Daarom bestaan er 3 modellen voorlopige rijbewijzen:
  • Voorlopig rijbewijs - model 3
  • Voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18 

 • Categorieën rijbewijzen:
  • bromfiets – categorie AM
  • motorfiets - categorie A, A1, A2
  • wagen – categorieën B, B+E
  • vrachtwagens –categorieën C, C1, C+E, C1+E
  • bussen – Categorieën D, D1, D+E, D1+E
  • landbouwvoertuigen – categorie G

Voorwaarden

 • Meld je persoonlijk aan.
 • Voorlopig rijbewijs - model 3
   • Leeftijd: vanaf 18 jaar (cat. A, BE, alle C-categorieën en D1), 21 jaar (voor een voorlopig rijbewijs model 3 voor cat. D en DE).
   • Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: mininum 1 maand voor alle categorieën.
   • Begeleiders: minimum 1, maximum 2 (zij ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier), geen begeleiders nodig voor cat. A
   • Medisch attest groep 2 (enkel voor categorieën C én D)
     
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
   • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar.
   • Geldigheid: 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: minimum 3 maanden, maar minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.
   • Begeleiders: moet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (minstens 1, maximum 2 personen). De begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Hij mag niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar noch het laatste jaar begeleider geweest zijn voor iemand anders (behalve voor eigen kinderen).
     
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18
   • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
   • 20 uur praktische lessen gevold
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar
   • Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied
   • Stage: minimum 3 maanden.

Procedure

Maak een afspraak voor 'Voorlopig rijbewijs' voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling of in één van de deelgemeentehuizen.

Het afhalen van uw voorlopig rijbewijs is vanwege de maatregelen rond corona ook op afspraak. Maak uw afspraak hier.

Meebrengen

 • Model 36
  • Aanvraagformulier begeleider
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Recente pasfoto (als je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart; indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan, enkel mogelijk in het Huis van de Bruggeling).

 • Model 18
  • Rijgeschiktheidsattest 20 uur les
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Recente pasfoto (als je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart; indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan, enkel mogelijk in het Huis van de Bruggeling).

 • Model 3
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Recente pasfoto (als je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart; indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan, enkel mogelijk in het Huis van de Bruggeling).
  • Voor categorieën C én D ook medisch attest groep 2

Bedrag

 • Voorlopig rijbewijs - model 3: € 25 
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36: € 25 
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18: € 25 
 • Duplicaten van voorlopige rijbewijzen: € 25 

Uitzonderingen

 • Is je voorlopig rijbewijs vervallen dan kan je bij ons een stageattest bekomen, maak een afspraak voor 'Voorlopig rijbewijs'.
 • Mits voorlegging van 6u praktijkles en dit attest bij het examencentrum kan je dan alsnog je praktisch rijexamen afleggen.

Contactinformatie