Voorlopig rijbewijs aanvragen

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

 • De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen. Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…). Daarom bestaan er verschillende modellen voorlopige rijbewijzen:
  • Voorlopig rijbewijs - model 3
  • Voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 12
    
 • Categorieën rijbewijzen:
  • bromfiets – categorie AM
  • motorfiets - categorie A, A1, A2
  • wagen – categorieën B, B+E
  • vrachtwagens –categorieën C, C1, C+E, C1+E
  • bussen – Categorieën D, D1, D+E, D1+E
  • landbouwvoertuigen – categorie G

Voorwaarden

 • Meld je persoonlijk aan.
 • Voorlopig rijbewijs - model 3
   • Leeftijd: vanaf 18 jaar (cat. A, BE, alle C-categorieën en D1), 21 jaar (voor een voorlopig rijbewijs model 3 voor cat. D en DE).
   • Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: mininum 1 maand voor alle categorieën.
   • Begeleiders: minimum 1, maximum 2 (zij ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier), geen begeleiders nodig voor cat. A
   • Medisch attest groep 2 (enkel voor categorieën C én D)
     
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
   • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar.
   • Geldigheid: 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: minimum 3 maanden, maar minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.
   • Begeleiders: moet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (minstens 1, maximum 2 personen). De begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Hij mag niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar noch het laatste jaar begeleider geweest zijn voor iemand anders (behalve voor eigen kinderen).
     
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18
   • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
   • 20 uur praktische lessen gevold
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar
   • Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied
   • Stage: minimum 3 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs model 12. (M12)
   • 12 maanden geldig
   • Rijden kan enkel met 1 of 2 begeleiders die op het rijbewijs vermeld staan.
   • Kan slechts 1 keer worden aangevraagd in de eerste 3 jaar na het vervallen van model 18 of model 36.
   • Moet houder zijn geweest van M18 of M36 niet langer dan 3 jaar geleden.
    Hierdoor wordt de stage als voldaan beschouwd.
   • Moet 6 uur praktische les hebben gevolgd in de rijschool, waarvan de eerste les pas ná het verlopen van het voorlopig rijbewijs mag zijn.
   • De begeleider wordt vermeld op het voorlopig rijbewijs (ten minste 1 begeleider maximaal 2)
   • De begeleider:
    • Is houder van een Belgisch of Europees rijbewijs met categorie B die al ten minste 8 jaar geldig is.
    • Werd in de laatste 3 jaar niet veroordeeld door een rechtbank tot een rijverbod.
    • Heeft geen andere kandidaat-bestuurders onder begeleiding gehad in de periode van 1 jaar voor de nieuwe aanvraag

     Uitzonderingen hierop zijn:
     - dezelfde kandidaat.
     - zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt.
     - zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen.
     - de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt. 

Procedure

Voor dit product is in de deelgemeentehuizen een afspraak geen vereiste. Plan je echter graag je bezoek of heb je weinig tijd? Maak dan vooraf een afspraak.

 

Meebrengen

 • Model 36
  • Aanvraagformulier begeleider
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Recente pasfoto (als je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart; indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan, enkel mogelijk in het Huis van de Bruggeling).

 • Model 18
  • Rijgeschiktheidsattest 20 uur les
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Recente pasfoto (als je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart; indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan, enkel mogelijk in het Huis van de Bruggeling).

 • Model 3
  • Identiteitskaart
  • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Recente pasfoto (als je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart; indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan, enkel mogelijk in het Huis van de Bruggeling).
  • Voor categorieën C én D ook medisch attest groep 2

 • Model 12

  • Getuigschrift van onderricht (6 uur) afgeleverd door een erkende rijschool.
  • Het aanvraagformulier 'voorlopig rijbewijs' ontvangen na afleggen theoretisch examen.
  • Dit formulier moet ingevuld en getekend worden door de begeleiders! Bij twijfel kom je best samen met de begeleiders.
  • Indien u geen nieuwe theorie hebt moeten afleggen zal u niet in het bezit zijn van het aanvraagformulier en zullen de begeleiders als gevolg moeten meekomen.

Bedrag

 • Voorlopig rijbewijs - model 3: € 25 
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36: € 25 
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18: € 25 
 • Duplicaten van voorlopige rijbewijzen: € 25 

Uitzonderingen

 • Is je voorlopig rijbewijs vervallen dan kan je bij ons een stageattest bekomen, maak een afspraak voor 'Voorlopig rijbewijs'.
 • Mits voorlegging van 6u praktijkles en dit attest bij het examencentrum kan je dan alsnog je praktisch rijexamen afleggen.

 

 

Contactinformatie