Voorlopig rijbewijs aanvragen

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis;
 • zonder afspraak in de Bus van de Bruggeling.

De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen. Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…).

Verschillende modellen voorlopige rijbewijzen:


Verschillende categorieën rijbewijzen:

 • Motorfiets: categorieën A, A1, A2
 • Wagen: categorieën B, B+E
 • Vrachtwagen: categorieën C, C1, C+E, C1+E
 • Bus: categorieën D, D1, D+E, D1+E

Procedure

 1. Plan je bezoek in.
 2. Neem de vereiste documenten mee.
 3. Betaal bij aanvraag (bij voorkeur met bancontact).
 4. Je krijgt je rijbewijs niet meteen mee. De normale afleveringstijd bedraagt ongeveer 4 werkdagen.
 5. Je nieuw rijbewijs is een bankkaartmodel.

 

Meebrengen

Pasfoto

Model 36

 • Je identiteitskaart.
 • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
 • Recente pasfoto; als je nog pasfoto's moet nemen, kan dat op deze locaties, of kan je in het Huis van de Bruggeling gebruik maken van de pasfotocabine. Kom 30 minuten vroeger.

Model 18

 • Rijgeschiktheidsattest 20 uur les.
 • je identiteitskaart.
 • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
 • Recente pasfoto; als je nog pasfoto's moet nemen, meld je 15 minuten voor je afspraak in het Huis van de Bruggeling aan.

Model 12

 • Getuigschrift van onderricht (6 uur) afgeleverd door een erkende rijschool.
 • Het aanvraagformulier 'voorlopig rijbewijs' ontvangen na afleggen theoretisch examen.
 • Dit formulier moet ingevuld en getekend worden door de begeleiders. Bij twijfel kom je best samen met de begeleiders.
 • Indien u geen nieuwe theorie hebt moeten afleggen zal u niet in het bezit zijn van het aanvraagformulier en zullen de begeleiders als gevolg moeten meekomen.

Model 3

 • je identiteitskaart.
 • Bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
 • Recente pasfoto; als je nog pasfoto's moet nemen, meld je 15 minuten voor je afspraak in het Huis van de Bruggeling aan.
 • Voor categorieën C én D ook medisch attest groep 2.

Bedrag

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider, model 36: 25 euro.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider, model 18: 25 euro.
 • Voorlopig rijbewijs, model 12: 25 euro. 
 • Voorlopig rijbewijs, model 3: 25 euro.
 • Duplicaten van voorlopige rijbewijzen: 25 euro.

Uitzonderingen

 • Is je voorlopig rijbewijs vervallen dan kan je bij ons een stageattest verkrijgen, maak een afspraak voor 'voorlopig rijbewijs'.
 • Mits voorlegging van 6u praktijkles en dit attest bij het examencentrum kan je dan alsnog je praktisch rijexamen afleggen.

Opgelet, het stageattest kan enkel gebruikt worden om het praktisch examen af te leggen of lessen te volgen bij een erkende rijschool. Het kan niet als vervanging van een voorlopig rijbewijs gebruikt worden. 

Maak tijdens drukke periodes een afspraak of plan je bezoek in op een rustig moment.

Afbeelding druktemeter Huis van de Bruggeling

Contactinformatie