Voorlopig rijbewijs B (auto)

Het voorlopig rijbewijs is een document dat toelaat om, met of zonder begeleiding, je voor te bereiden op het praktisch rijexamen.

De manier waarop je je voorbereidt kan verschillen.

Daarom bestaan er 2 verschillende modellen ‘voorlopig rijbewijs’.

  • Voorlopig rijbewijs model 36. (M36)

36 maanden geldig.

Rijden kan enkel met 1 of 2 begeleiders die op het rijbewijs vermeld staan.

Kan niet verlengd worden.

Mag één keer omgewisseld naar ander model (M36 -> M18)

De houder van een voorlopig rijbewijs M36 mag niet rijden van 22 h tot 6 h de volgende dag op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en de vooravond van wettelijke feestdagen.

  • Voorlopig rijbewijs model 18. (M18)

18 maanden geldig.

Rijden kan zonder begeleider of maximaal 2 passagiers die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn.

De houder van een voorlopig rijbewijs M18 mag niet rijden van 22 h tot 6 h 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en de vooravond van wettelijke feestdagen.

Wanneer je voorlopig rijbewijs niet meer geldig is kun je in de eerste 3 jaar de vervaldatum toch nog een derde soort voorlopig rijbewijs aanvragen.

  • Voorlopig rijbewijs model 12. (M12)

12 maanden geldig

Rijden kan enkel met 1 of 2 begeleiders die op het rijbewijs vermeld staan.

Kan slechts 1 keer worden aangevraagd in de eerste 3 jaar na het vervallen van model 18 of model 36.

Voor elk model voorlopig rijbewijs gelden er andere voorwaarden.

Voor elk ander voorlopig rijbewijs dan die voor categorie B (auto) vind je hier de informatie.

Voorwaarden

  • Algemeen

- Je bent geslaagd voor het theoretisch examen niet langer dan 3 jaar geleden

- Stage van minimum 3 maanden
(stage = oefenperiode  vooraleer je het praktisch examen mag afleggen)

- Geen houder geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 in de 3 jaar voor de aanvraag (behalve bij omwisseling)

  • Voorlopig rijbewijs model 36 (M36) met begeleider

- Leeftijd: aanvraag kan vanaf 17 jaar. 
Opgelet! Je moet wel minimum 18 jaar oud zijn bij het afleggen van het praktisch examen.

-Stage: minimum 3 maanden.

- De aanvrager mag in de 3 jaar voor de aanvraag niet al eens houder geweest zijn van een M36

- De begeleider wordt vermeld op het voorlopig rijbewijs (ten minste 1 begeleider maximaal 2)

De begeleider:

- Is houder van een Belgisch of Europees rijbewijs met een categorie B die al ten minste 8 jaar geldig is.

- Werd in de laatste 3 jaar niet veroordeeld door een rechtbank tot een rijververbod.

- Heeft geen andere kandidaat-bestuurders onder begeleiding gehad in de periode van 1 jaar voor de nieuwe aanvraag.

Uitzonderingen hierop zijn:
- dezelfde kandidaat.
- zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt.
- zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen.
- de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt. 

  • Voorlopig rijbewijs model 18 (M18) zonder begeleider

- Minimum 18 jaar

- Stage minimum 3 maanden.

- De aanvrager moet in het bezit zijn van het bekwaamheidsattest (=minimum 20 uur praktische les in een erkende rijschool)

- De aanvrager mag in de 3 jaar voor de aanvraag niet al eens houder geweest zijn van een M18

  • Voorlopig rijbewijs model 12 (M12) met begeleider

- Moet houder zijn geweest van M18 of M36 niet langer dan 3 jaar geleden.
Hierdoor wordt de stage als voldaan beschouwd.

- Moet 6 uur praktische les hebben gevolgd in de rijschool, waarvan de eerste les pas ná het verlopen van het voorlopig rijbewijs mag zijn.

- De begeleider wordt vermeld op het voorlopig rijbewijs (ten minste 1 begeleider maximaal 2)

De begeleider:

- Is houder van een Belgisch of Europees rijbewijs met categorie B die al ten minste 8 jaar geldig is.

- Werd in de laatste 3 jaar niet veroordeeld door een rechtbank tot een rijverbod.

- Heeft geen andere kandidaat-bestuurders onder begeleiding gehad in de periode van 1 jaar voor de nieuwe aanvraag

Uitzonderingen hierop zijn:
- dezelfde kandidaat.
- zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt.
- zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen.
- de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt. 

Procedure

Meld je persoonlijk aan.

Zorg dat je eerst de nodige formulieren hebt. (aanvraagformulier, bekwaamheidsattest, ...) Maak daarna een afspraak in het Huis van de Bruggeling of ga langs bij één van de deelgemeentehuizen.

Meebrengen

Algemeen:

- Identiteitskaart

- Aanvraagformulier verkregen in het examencentrum niet langer dan 3 jaar geleden

- Nieuwe pasfoto's 
wanneer deze van de identiteitskaart nog voldoen is dit niet nodig.

Voor M36

- Het aanvraagformulier 'voorlopig rijbewijs' ontvangen na afleggen theoretisch examen.

Dit formulier moet ingevuld en getekend worden door de begeleiders! Bij twijfel kom je best samen met de begeleiders.

Voor M18

- Bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool.

- Aanvraagformulier 'voorlopig rijbewijs' ontvangen na afleggen theoretisch examen.

Voor M12

- Getuigschrift van onderricht (6 uur) afgeleverd door een erkende rijschool.

- Het aanvraagformulier 'voorlopig rijbewijs' ontvangen na afleggen theoretisch examen.

Dit formulier moet ingevuld en getekend worden door de begeleiders! Bij twijfel kom je best samen met de begeleiders.

Indien u geen nieuwe theorie hebt moeten afleggen zal u niet in het bezit zijn van het aanvraagformulier en zullen de begeleiders als gevolg moeten meekomen.

 

Bedrag

€ 25

Uitzonderingen

Houders van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 kunnen tijdens de geldigheid van het rijbewijs het éénmaal omwisselen voor een ander model.

Contactinformatie