Voornaam of familienaam wijzigen

In Brugge kan je je voornaam gratis laten wijzigen.
Je kan één of meerdere namen toevoegen of weglaten, of je bestaande naam veranderen.

Dit kan eventueel naar aanleiding van:

 • een adoptieprocedure
 • een wijziging geslachtsregistratie
 • of kan op eigen initiatief aangevraagd worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand

Hiervoor kan je enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

In Belgie kan je tegen betaling je familienaam laten wijzigen via Koninklijk Beslijt bij de Federale Overheidsdienst Justitie - Dienst Naamverandering.

Voorwaarden

 • Je bent Belg of erkend vluchteling of je bent bezig met een procedure om Belg te worden
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Brugge
 • Als je in het buitenland verblijft en niet bent ingeschreven in de registers in België, ga dan naar de gemeente waar je laatst was ingeschreven.
 • Als je nergens bent ingeschreven, ga dan naar de ambtenaar van het eerste district van Brussel.
 • Indien je minderjarig bent is de toestemming van beide ouders vereist.

Procedure

Voornaamswijziging

 1. Als je van voornaam wil veranderen, kan je een verzoek indienen in het Huis van de Bruggeling. Maak hiervoor een afspraak “Voornaam of familienaam wijzigen".
  Voor een naamswijziging van een minderjarig is de aanwezigheid van beide ouders vereist.
 2. Indien de verzoeker niet in België geboren is, moet deze zelf een recent afschrift van de geboorteakte voorleggen (eventueel voorzien van de juiste legalisatie en indien nodig vertaald).  Belgische aktes worden door de gemeente zelf opgevraagd.
 3. Na controle van de documenten, en als aan alle voorwaarden voldaan is, kan de voornaamsverandering worden toegestaan.  Binnen de drie maanden na het verzoek maakt de ambtenaar de akte van voornaamswijziging op.  De voornaamsverandering gaat in vanaf deze datum.
 4. Nadat de akte van voornaamsverandering is opgemaakt, moet een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, paspoort,... aangevraagd worden. Dit ook op aanvraag van de verzoeker.
 5. Als de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

 

Meebrengen

 • e-ID
 • Uittreksel uit het Strafregister (voor inwoners van Brugge wordt dit door de ambtenaar zelf opgevraagd).
 • Indien je niet in België geboren bent, een recent afschrift van de geboorteakte met alle eventuele randmeldingen (eventueel voorzien van de juiste legalisatie en indien nodig vertaald).
 • Ben je geen Belg, neem dan contact op met de ambassade van het land waar je de nationaliteit van draagt.

Bedrag

 • Voornaamswijziging is gratis in Brugge (verschillend van gemeente tot gemeente)
 • Familienaamswijziging bij Koninklijk Besluit is 140,00€ registratierecht

Uitzonderingen

Familienaamswijziging

Een familienaam wijzigen kan zijn naar aanleiding van:

 • een erkenning (alleen voor minderjarigen)
 • een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap), dit wordt vastgesteld in een vonnis.

Aanvragen voor wijzigen van de familienaam kunnen via Koninklijk Besluit bij FOD Justitie.

Federale Overheidsdienst Justitie 
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
02/542 67 03 (voor Nederlands)

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek

Contactinformatie