Voornaam of familienaam wijzigen

In Brugge kan je je voornaam gratis laten wijzigen.
Je kan één of meerdere namen toevoegen of weglaten, of je bestaande naam veranderen.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.


Dit kan eventueel naar aanleiding van:

 • een adoptieprocedure;
 • een wijziging geslachtsregistratie;
 • of kan op eigen initiatief aangevraagd worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand.

In Belgie kan je tegen betaling je familienaam laten wijzigen via  de Federale Overheidsdienst Justitie - Dienst Naamverandering.

Voorwaarden

 • Je bent Belg of erkend vluchteling of je bent bezig met een procedure om Belg te worden.
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van Brugge
 • Als je in het buitenland verblijft en niet bent ingeschreven in de registers in België, ga dan naar de gemeente waar je laatst was ingeschreven.
 • Als je nergens bent ingeschreven, ga dan naar de ambtenaar van het eerste district van Brussel.
 • Indien je minderjarig bent is de toestemming van beide ouders vereist.

Procedure

Voornaamswijziging

 1. Als je van voornaam wil veranderen, kan je een verzoek indienen in het Huis van de Bruggeling - Maak hiervoor een afspraak “Naamsverandering”.
  Voor minderjarigen komen beide ouders mee, of brengt één van beiden de geschreven, specifieke toestemming van de andere ouder mee samen met een kopie van diens identiteitskaart.
 2. Indien niet in België geboren moet de aanvrager zelf een recent afschrift van de geboorteakte voorleggen (eventueel voorzien van de juiste legalisatie en indien nodig vertaald).  Belgische aktes worden door de gemeente zelf opgevraagd.
 3. Na controle van de documenten, en als aan alle voorwaarden voldaan is, kan de voornaamsverandering worden toegestaan.  Binnen de drie maanden na het verzoek maakt de ambtenaar de akte van voornaamswijziging op.  De voornaamsverandering gaat in op deze datum.
 4. Als de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

 

Meebrengen

 • eID
 • bij aanvraag door één ouder van de minderjarige: specifieke toestemming en kopie eID van de andere ouder.
 • Uittreksel uit het Strafregister (voor inwoners van Brugge wordt dit door de ambtenaar zelf opgevraagd).
 • Indien je niet in België geboren bent: een recent afschrift van je geboorteakte met alle eventuele randmeldingen (eventueel voorzien van de juiste legalisatie en indien nodig vertaald).
 • Ben je geen Belg, neem dan contact op met de ambassade van het land wiens nationaliteit je hebt om te weten wat de eventuele procedure is.

Bedrag

 • Voornaamswijziging is gratis
 • Familienaamswijziging bij Koninklijk besluit: 140,00€ registratierecht

Uitzonderingen

Familienaamswijziging

Een familienaam wijzigen kan zijn naar aanleiding van:

 • een erkenning (alleen voor minderjarigen),
 • een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap),

Dit moet worden aangevraagd bij Koninklijk besluit via:

Federale Overheidsdienst Justitie 
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
02/542 67 03 (voor Nederlands)

Voor meer informatie neem contact op met de dienst Geboorten

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek

Contactinformatie