Voorstelling investeringsplanning Openbaar Domein 2020-2022

3
okt
2019

Stad Brugge investeert de eerste 3 jaar jaarlijks 10 miljoen euro in wegenis en riolering en 3 miljoen euro in groen. Bovendien is er ook een budget voor mobiliteit, sport en speelpleinen op openbaar domein en stadsvernieuwing.

Groene investeringen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zet meer dan ooit in op een groener Brugge: “Een groen openbaar domein zorgt voor een aangename sfeer en voor gelukkige mensen. Daarom trek ik de komende 3 jaar een bedrag van 9 miljoen euro uit voor investeringen in parken en publieke groene ruimtes. We investeren in volkstuinen en een ontwikkelen een actieplan boomaanplant. Bomen zijn onze paraplus en parasols en geven ons letterlijk en figuurlijk zuurstof. Mijn doel is om in de komende 3 jaar 1001 bijkomende bomen aan te planten. Verder investeren we o.a. in een geboortebos, in de heropwaardering van onze boomgaarden…  ”

Verder zetten we in op het vergroenen en bebloemen van de pleinen (o.a. Sint-Jansplein, Mallebergplaats, Woensdagmarkt, Kraanplein, Zilverpand, Werfplein, Achterkant Station, …), ronde punten (o.a. Albert I-laan) en lanen en straten. Een mix van eenjarigen, bloembollen en vaste planten moet ons openbaar domein fleurig maken.

De Vesten, de mooiste tuin van de Bruggeling, krijgen een revitalisatie door het waardevolle bomenbestand aan te vullen en het plaatsen van zitmeubilair die het tot een aangename plek maakt om te verpozen. De jarige parken en domeinen worden in de bloemetjes gezet, te beginnen met het graaf Visartpark. Ook de realisatie van een natuurbegraafplaats in de Blauwe Toren staat op de planning,” licht Van Volcem toe. De bloemen aan de brugjes over de reien waren een groot succes. “Het deed mij een plezier om zoveel Bruggelingen en toeristen te zien genieten van de bloemen aan de brugjes en de duizenden bloembollen in het voorjaar. De komende jaren zal Brugge nog meer in de bloemetjes staan. Ook de Bruggeling kan een inspanning doen om de stad te bebloemen en te vergroenen, zo was het proefproject met geveltuinen in de Hoogstraat een succes dat ik graag wil uitbreiden naar andere straten in de binnenstad en deelgemeenten. De stad doet ook investeringen in de aankoop van groen. De aankoop van de site De Lijn in Assebroek is een voorbeeld en er zitten nog een aantal in de pijplijn.”

Parken en publieke groene ruimten

ALGEMEEN

Volkstuinen

Actieplan boomaanplant (boomverjonging)

Standplaatsverbetering en -herinrichting stadsbomen

Vergroenen van pleinen (Woensdagmarkt, Sint-Jansplein, Van Ackerplein, …)

Vergroenen van ronde punten (Albert I-laan, ..,)

Vergroenen van lanen en straten

 

CENTRUM

(Boomverjonging 't Zand) *

(Redemptoristinnen) *

(Sint-Brunopleintje) *

(Hof Campers) *

(Hauwerstraat vrijzinnigen) *

Langerei parking bomen

Werfplein

Ganzenplein waterput

Jakobinessenpark

Astridpark

Hof Arents

Begijnhof openstelling

Guido Gezelle museumtuin ikv 'groen kwartier'

Revitalisatie vesten

Stoerhuus - De bleekweide wordt ingericht

Sasplein beplanting

Minnewaterpark, padenstructuur en beplanting

Graaf Visart kiosk e.a.

*projecten in reeds in uitvoering

 

NOORD

(Leon De Foerestraat)

(Sint-Donaasstraat)

Ten Poele Vaartstraat

Realisatie natuurbegraafplaats Blauwe Toren, omvorming begraafplaatsen tot begraafparken

 

OOST

(Babbaertstraat)

(Lorreinenhoek)

Bisschopsdreef

Petronilla van Outryve

VLM aanleg Maleleie

Omgevingsaanleg kinderboerderij

 

WEST

(Edgard Desmedtplantsoen)

(Leyselepark omgeving)

VLM aanleg Wulgenbroeken

Realisatie dierengedenkplaats Koude Keuken

Vergroenen evenementenplein balkonrotonde

Joseph Wautersstraat

Stadsbos Foreest: beheerplan + inrichting

Xaverianen omgevingsaanleg

 

Investeringen in wegenis en riolering

Burgemeester Dirk De fauw: “De komende 3 jaar zal 30 miljoen euro worden uitgetrokken voor investeringen in wegenis en riolering en het herstel van voet- en fietspaden. Investeren in wegenis en riolering is van groot belang voor het comfort van de weggebruiker én voor proper water en wateroverlastbeheersing. De grote werf in de binnenstad is de langverwachte heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat, verder zijn er o.a werken in de Sint-Jorisstraat/Vlamingdam, Potterierei, Strostraat, Jan Miraelstraat en de Joost de Damhouderstraat en rond de Sint-Annakerk.”

CENTRUM

Strostraat

Karel de Floustraat

Katelijnestraat en Arsenaalstraat

Bargeweg - omgevingswerken en rioolaansluiting cactus

Sint-Anna en Joost de Damhouderstraat

Baggerwerken reien

Renovatie metselwerk kaaimuren, bruggen, …

Sint-Jorisstraat / Vlamingdam

Leopold I-Laan en Karel De Stoutelaan

Zeger van Malestraat

Potterierei deel tss Snaggaardbrug en Peterseliestraat

Boterhuis

OLV Kerkhof Zuid

 

De deelgemeenten komen ook aan bod, zo nemen we in sector Oost (Sint-Kruis en Assebroek) o.a. de Bloemenwijk en de 18 straten van het Dampoortkwartier onder handen.

OOST

Bossuytlaan – Vossensteert: plateaus, Heraanleg Zevecotedreef & Weidebekestraat

Rondpunt Moerkerkse Steenweg - Doornhut

Veltem parking

Damse Vaart Zuid riolering

Bloemenwijk, 7 straten

Dampoortkwartier, 18 straten

Speelpleinlaan, Beaupréstraat, Altebijstraat

Kluppelmeers

Tramstraat en Matmeers

Brugeoisestraat

Oude Kortrijkstraat

Prins Leopoldstraat en Leopold De Bruynestraat

 

In sector West (Sint-Andries, Sint-Michiels) investeren we 5 miljoen in de heraanleg van wegenis en riolering in diverse straten.

WEST

De Singel

Bremlaan, Heidelaan, Dopheidestraat, Galgestraat, stuk Nieuwe Sint-Annadreef, Heesterlaan

Knotwilgenlaan, Hogeweg, Meiboomlaan, Rode Beukendreef, Eikenlaan, Iepenlaan, Ter Luchte, Ter Zale

Van Leeg tot Zand

Jan Breydellaan, Peter Benoitlaan, Hogeweg, Pieter Deconincklaan

Ontmijnerslaan, Hoog Brabantlaan, Abdijbekestraat, Abdijbekestraat, Titecastraat,Orchideeënlaan

Riolering zijstroken Torhoutse Steenweg tussen Expresweg en Koning Leopold III-laan + Jozef Wautersstraat

 

Sector Noord omvat 2,4 miljoen aan investeringen en we investeren onder andere in de heraanleg van de Vorkstraat-Sikkelstraat, de Rustenburgwijk en de optimalisatie van Evendijk West.

NOORD

Vorkstraat - Sikkelstraat (samenwerking VMSW) - volledige heraanleg bovenbouw

Zagersweg volledige heraanleg (samenwerking VMSW + subsidie VMM) - volledige heraanleg incl riolering

Gemeneweidestraat en Kasteeldreef

Rustenburgwijk

Lisseweegse Steenweg (Lisseweegse Vaartje tot Wulfsberge)

Vernieuwen riolering wijk Sint-Pieterskerklaan

Vernieuwen riolering in de Romboutswijk (Koolkerke)

aanleg riolering Oude Oostendse Steenweg 42-46

Optimalisatie Evendijk West

 

Investeringen in stadsvernieuwing

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In een historische stad is stadsvernieuwing essentieel. Het recente initiatief met de groene stoeltjes was een gigantisch succes en werd gesmaakt door de bewoners. In de toekomst zitten er nog projecten aan te komen. Ik denk aan het plaatsen van publieke drinkwaterfonteinen, ondergrondse en slimme afvalcontainers en meer zitgelegenheid op het openbaar domein (o.a. picknickbanken, groene stoeltjes uitbreiden…).”

Investeringen in stadsvernieuwing

ALGEMEEN

Zitgelegenheid openbaar domein (tafels, banken, picknickbanken, …)

Publieke drinkwaterfonteinen

Free little libraries

Slimme afvalmanden

We realiseren ondergrondse afvalcontainers op openbaar domein

 

CENTRUM

Mallebergplaats

Stadsrepubliek: aanleg openbaar domein (incl. Kuiperstraat)

Kraanplein

Burg, zone onder de bomen

Wandelpad Langerei

Zilverpand

Omgeving Beursplein

Uitvoering masterplan stationsomgeving (incl. uitbreiding Albert I park en veilige fietsverbinding station-kanaaleiland)

 

Investeren in strategische projecten

Het reconversieproject Oude Vismijnsite in Zeebrugge en de herbestemming van de site De Lijn in Assebroek maken ook deel uit van het stadsvernieuwingsproject.

NOORD

Realisatie reconversieproject Oude Vismijnsite Zeebrugge

Realisatie overstromingsmaatregelen Zeebrugge (uitvoering kustwering).

Markt Zeebrugge

Het kustpark (voormalige kazerne Knapen) wordt ontwikkeld (aanlegkosten excl. patrimonium)

Het openbaar domein rond de Stella Mariskerk wordt opgefrist

Heraanleg Ploegstraat

OOST

Assebroek site De Lijn

 

Investeringen in mobiliteitsingrepen

De schepen van Openbaar Domein werkt nauw samen met de burgemeester, bevoegd voor mobiliteit. De burgemeester brengt de mobiliteitsdossiers voor en openbaar domein werkt ze uit en staat in voor de realisatie. “Verkeersveiligheid is en blijft een van de prioriteiten van het stadsbestuur. Investeringen in fietsveiligheid, fietspompen, fietssnelwegen, markeringen en veilige schoolomgevingen moeten een duurzame en veilige mobiliteit aanmoedigen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De komende jaren staan er heel wat bovenlokale mobiliteitsprojecten op het programma. Een investering van 4,1 miljoen euro moet onder andere het uitvoeren van de fietssnelweg F34 in Zeebrugge en het aanpassen van de spoorovergang in Lissewege mogelijk maken. Op de lokale wegen zijn ook heel wat mobiliteitsingrepen voorzien, hiervoor is 5,8 miljoen euro voorzien. De aanleg van het Kerkebeekpad in Sint-Michiels en de onderdoorgang onder de sporen tussen de Blankenbergse Dijk en Sint-Pieters Centrum zijn een voorbeeld van lokale mobiliteitsingrepen.”

Investeringen in mobiliteitsingrepen

NOORD

F34: Uitvoering toekomstvisie fietsvoorzieningen Zeebrugge in segment Kustlaan ter hoogte van de Strandwijk.

Spoorovergang Stationstraat Lissewege, incl. opwaardering stationsomgeving

Realisatie Ramskapellebrug

Acties mbt verkeersveiligheid in Waggelwaterstraat

 

OOST

Astridlaan tussen Gaston Roelandsplein en Sparrestraat - studie

 

WEST

Gistelse Steenweg PHARE OV Corridor

Gistelse Steenweg Platse - Expresweg

Busbaan Spoorwegstraat

 

ALGEMEEN

Raamcontract mobiliteitsingrepen

Raamcontract wegmarkeringen

 

NOORD

Fietspaden Slachthuisstraat - Sint-Pieterszuidstraat (samenwerking Elia)

Fietsverbinding Lodewijk Coiseaukaai - Dudzeelse Steenweg (samenwerking Elia)

Aanleg onderdoorgang onder spoor tussen Blankenbergse Dijk en Sint-Pieters Centrum (samenwerking Infrabel) + verbinding

Acties mbt verkeersveiligheid in Pathoekeweg x Kolvestraat

Realisatie fietssnelweg F31 & Strandroute

Realisatie fietsverbinding buffer Transportzone

Realisatie fietssnelweg F34

 

OOST

FSS Assebroekelaan en Vondelstraat

Moerkerkse Steenweg: (tussen Pijpeweg en de Vierscharestraat) Vernieuwen van fietspad

De ontsluiting rondom het Veltembos / Zandtiende wordt uitgevoerd.

VLM fietspad Maleleie

Ontsluiting Sint-Lucas via Sint-Trudostraat

 

WEST

Kerkebeekpad. Studie, pad en brug

 

Investeren in parkeergelegenheid

“De komende drie jaar investeren we ook 1,6 miljoen euro in de uitbreiding van de randparking in de L. Coiseaukaai, een nieuwe P&R en in parking D aan de Kustlaan in Zeebrugge. De uitbreiding van de centrumparking ’t Zand door Interparking zal ook een toename van 635 parkeerplaatsen betekenen,” besluit burgemeester Dirk De fauw.

Investeren in parkeergelegenheid

 

Uitbreiding Parking Centrum Station

Centrum Parking Weylerhof *

Uitbreiding parking 't Zand en herinrichting gedeelte Albert I park (vergund 2019)

Uitbreiding randparking L. Coiseaukaai (CBS 7/10)

P&R algemeen, locatie te bepalen

Parking D Kustlaan N34

Waggelwater*

*in uitvoering