Voorstelling KLIMAX: het eerste Brugse Klimaatfestival

22
sep
2022

Dit is een zeer grote uitdaging waar wereldwijd aan gewerkt wordt. “Om onze Brugse doelstellingen te bereiken zullen we alle Bruggelingen, jong en oud, ondernemers, organisaties, instellingen nodig hebben. Daarom betrekken we graag zoveel mogelijk Bruggelingen om mee de Bruggen Naar Morgen te bouwen”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

“We zijn dan ook heel blij te zien dat een groot aantal Brugse organisaties mee de schouders zetten onder deze lokale klimaatdoelen door de organisatie van een eerste Brugse Klimaatfestival Klimax. 

Dit festival brengt op een heel uiteenlopende manier de uitdagingen én oplossingen onder de aandacht”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De organisatoren hebben een mooie mix van activiteiten samengebracht die de vele thema’s van de klimaatuitdaging op verschillende manieren onder de aandacht brengen: lezingen, workshops, bezoeken, over belangrijke thema’s zoals fossielvrij verwarmen, hernieuwbare energie mobiliteit …

Ook Stad Brugge ontbreekt niet op het programma

Donderdag 13 oktober is voor Brugge alvast een belangrijke dag: Brugge is gaststad van de VVSG klimaatdag. Die dag ontvangt Brugge vertegenwoordigers uit 300 gemeenten in het BCMM om kennis en praktijkervaring uit te wisselen over een gemeentelijke klimaatbeleid. Een bezoek aan een aantal goede Brugse praktijken zoals het IVBO-warmtenet en de haven van Zeebrugge met zijn vele windmolens staat ook op het menu. Belangrijker voor het klimaatfestival KLIMAX is de organisatie van een 2de Open Netwerkmoment BruggeNaarMorgen in het BMCC.

 Het Open Netwerkmoment BruggeNaarMorgen op 13 oktober staat open voor alle Bruggelingen, organisaties en ondernemingen die bijdragen tot de Brugse klimaatdoelen. “We stellen de eerste resultaten van het klimaatplan 2030 voor en brengen Bruggelingen met elkaar in contact brengen om samen de doelstellingen van het klimaatplan 2030 in concrete actie om te zetten. Zo vormen we samen een Brugse klimaatalliantie”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Iedereen van harte welkom op donderdag 13 oktober vanaf 19.00 uur in het BMCC, graag vooraf inschrijven via www.brugge.be/klimaat

Klimaatpunt

Schepen Minou Esquenet: “Tijdens het klimaatfestival KLIMAX zetten we ook graag het klimaatpunt in de kijker. Het klimaatpunt van Stad Brugge biedt concrete informatie en ondersteuning voor alle Bruggelingen die hun energiegebruik willen verminderen. Kom af naar het Huis van de Bruggeling, elke namiddag bemannen stadsmedewerkers het klimaatpunt en staan je met raad en daad bij.”

Energieavonden

Het klimaatfestival KLIMAX moet ook vooral concrete actie stimuleren. Daarom organiseert Stad Brugge in de nasleep van het klimaatfestival KLIMAX vijf energieavonden in vijf deelgemeenten. Je krijgt er zeer concrete info over hoe je energie kunt besparen in je woning en zo niet alleen centen, maar ook een pak broeikasgassen kan besparen.

De energieavonden vinden telkens plaats van 19.30 tot 21.30 uur en worden afgesloten met een drankje en de mogelijkheid om gerichte vragen te stellen.

Data

  • Maandag 17 oktober in Daverlo
  • Woensdag 26 oktober in de Magdalenazaal
  • Maandag 5 december in CC De Dijk in Sint Pieters
  • Maandag 12 december in het Gemeenschapshuis Zeebrugge
  • (De vijfde datum en locatie worden later bekendgemaakt.)

10 x 2 vrijkaarten te winnen

Aan het programma voegt Stad Brugge graag twee theatervoorstellingen toe. De voorstelling ‘Hertenleer’ op dinsdag 4 oktober brengt het pakkende en confronterende verhaal van een wereld die lijdt onder de klimaatopwarming. Op donderdag 6 oktober is er de Muzietheatervoorstelling ‘Doe dan iets’ in samenwerking met de Klimaatbende. Voor beide voorstellingen zijn er tien (x 2) vrijkaarten te winnen. Wie kans wil maken op een vrijkaart sluit zich best aan bij het netwerk BruggeNaarMorgen en abonneert zich op de nieuwsbrief via www.Brugge.be/klimaat

“We zijn zeer blij met het initiatief KLIMAX en hopen dat het voor iedereen een interessante en mobiliserende 14-daagse wordt. We ondersteunen het klimaatfestival KLIMAX via het burgerbudget en willen zo Brugse burgerinitiatieven de mogelijkheid bieden goede ideeën om te zetten in concrete actie”, aldus Minou Esquenet.