Voorstelling nieuw ontmoetingscentrum Scharphoutsite Lissewege

22
jun
2020

De huidige gebouwen op de Scharphoutsite zijn dringend aan vernieuwing toe. Stad Brugge besliste onlangs om ze af te breken en er een volledig nieuw ontmoetingscentrum te realiseren.

Burgemeester Dirk De fauw: “Uit een bewonersbevraging blijkt dat de inwoners van Lissewege vooral nood hebben aan een ontmoetingscentrum met vooral polyvalente ruimtes, ruimtes om te spelen, te sporten en samen dingen te kunnen doen. Kortom, een vraag naar kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur voor de Lissewegenaars.”

“Om zoveel mogelijk gebruikers de kans te bieden om van de nieuwe voorzieningen gebruik te maken, zetten we in op een gemengd gebruik van de ruimtes”, zegt schepen van Patrimoniumbeheer en Energie Minou Esquenet. “Door de ruimtes multifunctioneel te voorzien kan deze nieuwe infrastructuur bovendien zo compact en efficiënt mogelijk gerealiseerd worden, zonder in te boeten op gebruiksgemak.”

Het nieuwe complex zal bestaan uit:

  • Een polyvalente zaal voor maximaal 300 personen, met een obstakelvrije zone van minimaal 608 m² en vrije hoogte van 7 meter en een ruime berging. Deze zaal kan gebruikt worden zowel voor culturele activiteiten en recreatief sporten;
  • Drie à vier multifunctionele ruimtes van verschillende afmetingen die kunnen dienen als vergaderlokalen, creatieve ruimtes of repetitielokalen;
  • Een bar met een ingerichte keuken en drankberging;
  • Een ruime inkomhal met onthaal, twee kleedkamers, een sanitair blok en kleine EHBO-ruimte;
  • Bergruimte voor verenigingen;
  • Een lokaal voor de jeugdvereniging KSA met drie werklokalen, barruimte, aparte berging en sanitair;
  • Bibliotheekruimte.

Circulair bouwen

Schepen Minou Esquenet: “De dienst Patrimoniumbeheer staat in voor het ontwerp en het begeleiden van het volledig bouwproces. Er wordt maximaal ingezet op duurzaamheidsprincipes. Meer zelf, het gebouw wordt gerealiseerd volgens de principes van het circulair bouwen. De Scharphoutsite zal voor Stad Brugge op dat vlak als pilootproject fungeren. De site zal een voorbeeld zijn voor toekomstige eigen projecten, alsook voor andere actoren uit de ruime Brugse regio.

Een studiebureau (gespecialiseerd in circulair bouwen) begeleidt het project. Daarnaast is Stad Brugge ook toegetreden tot de Green Deal Circulair Bouwen van de Vlaamse overheid.”

Zoals alle recente gebouwen die Stad Brugge de voorbije jaren heeft gerealiseerd, zal het nieuwe ontmoetingscentrum een BEN (Bijna Energie Neutraal)-gebouw zijn en zullen de principes van het duurzaam bouwen ten volle worden toegepast. Zo is er de doelstelling om het complex hemelwaterneutraal te maken door water te recupereren, te hergebruiken en het overtollige regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

Aanwezigheidsgestuurde LED-verlichting

Het gebouw zal zeer energiezuinig zijn. Daarvoor zullen technieken toegepast worden zoals aanwezigheidsgestuurde LED-verlichting en ventilatie, doorgedreven isolatie, zuinige stookinstallatie met warmterecuperatie, een gebouwbeheerssysteem, toegangscontrole enz. Er zal ook maximaal gebruik gemaakt worden van hernieuwbare energie door zonnepanelen en eventueel ook geothermie.

De keuze van de toegepaste materialen en technieken zal aan de hand van LCA (levenscyclusanalyse) gebeuren, een methode om de totale milieubelasting en kostprijs te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, en niet alleen tijdens de bouwfase.

Spelen, skaten en chillen

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “Dit project is zeer belangrijk voor de jeugd. Er zijn namelijk niet zo veel faciliteiten voor jongeren in Brugge Noord. Hier is ruimte voorzien voor jeugdactiviteiten, maar het wordt ook een plek om te spelen, te skaten en te chillen. De Lisseweegse jeugd zal geen put meer moeten graven om een eigen plek te hebben!”

Bedoeling is om het ontwerp en de aanstelling van de studiebureaus nog dit jaar te finaliseren. In 2021 volgt worden de omgevingsvergunning en de aanbesteding ingediend. De effectieve bouwperiode zal lopen van 2022 tot en met 2023. De totale kostprijs voor de nieuwbouw wordt geraamd op 3,6 miljoen euro.

“De Scharphoutsite is een project dat vele beleidsdomeinen (sport, bibliotheek, jeugd…) bevat. Daarom dank ik ook graag al mijn collega-schepenen die hier hun schouders hebben onder gezet zodat straks een schitterend multifunctioneel complex kan verrijzen in Lissewege”, aldus burgemeester Dirk De fauw.