Voorstelling renovatieplannen site De Biekorf

20
nov
2019

Begin januari stelde het Brugse stadsbestuur Architectuuratelier Dertien12 en zijn partners aan als multidisciplinair ontwerpteam voor het project ‘De Stadsrepubliek’.
Daarmee gaf ze dit team de opdracht om een stedenbouwkundig deelplan voor het stadskwartier Sint-Jakobs op te maken en binnen de visie van De Stadsrepubliek een ontwerp uit te tekenen voor de verbouwing van de Biekorfsite.

De pijlers van deze verbouwingsplannen zijn:

  • innovatie
  • energiebesparing
  • duurzaamheid

Architectuuratelier Dertien12 stond eerder al in voor de verbouwing van De Republiek iets verderop in het kwartier. Ze creëerden er een bruisende en innovatieve plek waar creativiteit, ondernemen, ambachten, cinema, cultuur en café huizen onder één dak.

Door die boeiende combinatie kruisen en ontmoeten heel wat stadsgebruikers er elkaar. Die filosofie zal Architectuuratelier Dertien12 ook doortrekken in de verbouwing van de nieuwe Biekorfsite, een tweede nieuw belangrijk knooppunt binnen De Stadsrepubliek. De bestaande bewoners van de huidige site, Cultuurcentrum en Bibliotheek, zullen er zich samen met Brugge Plus en i.s.m. vele andere partners uit de buurt ten volle kunnen ontplooien.

Verbouwing Biekorfsite

Burgemeester Dirk De fauw: “Twee zaken leidden tot dit verbouwingsproject. Enerzijds waren de technische voorzieningen van de Biekorf dringend aan renovatie toe.
Het Biekorfcomplex is op dit moment namelijk de grootste energieverbruiker van het Brugse stadspatrimonium. Anderzijds kregen we de kans om het project van De Stadsrepubliek in te schrijven binnen een Vlaamse Oproep voor stadsvernieuwingsprojecten. We ontvingen een Vlaamse subsidie van twee miljoen euro die als hefboom wordt gebruikt om o.a. deze verbouwing van de Biekorfsite te financieren en dit binnen de totale visie van het Stadsrepubliek project.”

Het is de bedoeling om van de Biekorf een bruisende hotspot te maken met een centraal cultuur- en leescafé. Het wordt zo ook een dynamische plek vol ontmoeting en creativiteit waar zowel de Bruggeling, de bezoeker, de bewoner als de werknemers elkaar kruisen.  

“Het college van burgemeester en schepenen besliste om meer te realiseren dan de initiële opdracht. Het team overlegde met de stad en de vele gebruikers van de site. De bestaande ontwerpen groeiden en het team stelde enkele bijkomende ingrepen voor, waarop het stadsbestuur zal ingaan.

Verbouwen zolderruimte tot kantoorruimte

De belangrijkste opportuniteit die zich aandient, is het omvormen van de zolderruimte tot een grote kantoorruimte. Aangezien het dak afgenomen moet worden om de technieken op de zolder te vernieuwen, is het een uitgelezen kans om de technieken in een verhoogde tussenvloer te steken. Hierdoor kunnen de kantoren van drie grote partners binnen de cluster Cultuur samengebracht worden. Zo zal de Biekorf niet enkel de Bibliotheek en Cultuurcentrum huisvesten, maar ook Brugge Plus. 

Daarnaast zal er ook meer publieke ruimte voor de bezoeker ontstaan. De centrale trap in het publieke gedeelte van de bibliotheek zal worden doorgetrokken tot aan de zolder (en dakterras). Zo kan ook de bezoeker genieten van deze meerwaarde in het gebouw.

Voorts zal ook het sanitair vernieuwd worden. Dit biedt de mogelijkheid om de bruikbare ruimte van het gebouw te optimaliseren en de huidige sanitaire unit die buiten opgesteld is, te integreren in het nieuw in te richten gebouw. Het publieke toilet in de Kuiperstraat wordt geïntegreerd in het gebouw.

Heraanleg binnentuin

Ook de binnentuinen zullen worden heraangelegd. Ze worden mee geïntegreerd in het nieuwe lees – en cultuurcafé, waardoor de doorwaadbaarheid van het gebouw wordt verhoogd.

Stad Brugge zal ook op vlak van de technieken nog een extra inspanning leveren en zich niet alleen beperken tot de vernieuwing van de installaties. De Stad streeft ernaar om bij elk eigen (ver)bouwproject maximaal in te zetten op de principes van duurzaamheid.
Voor de Biekorf betekent dit concreet een maximale energetische optimalisatie: het isoleren van de gevels, vervangen van het schrijnwerk en het overschakelen naar LED-verlichting. Dat alles samen zorgt voor een verminderde CO-uitstoot van 63 procent en een besparing van 61 procent op de energiekost (ca. 91.000 euro per jaar besparing of bijna 3 miljoen euro over 30 jaar).

Ruimte voor kinderen, jeugd en studenten

“Daarnaast beslisten we om binnen de vernieuwde site ruimte te maken voor kinderen, jeugd en studenten. Deze doelgroepen zijn immers vanzelfsprekende partners als we van het Biekorfcomplex een innovatief knooppunt van kennis, contact, cultuur, inspiratie en innovatie maken.

We wensen ook dat de open vernieuwende functie van deze site duidelijk zichtbaar wordt in het straatbeeld. Hiervoor zullen de theaterzaal en de gesloten gevels in de Kuiperstraat en de Sint-Jakobsstraat worden opengewerkt, zodat iedereen, van bewoners tot toevallige passanten geprikkeld zijn en binnenkomen om de Biekorf te ontdekken”, aldus burgemeester Dirk De fauw.  

Kostprijs (incl btw en ereloon)

Verbouwing Biekorfsite: 4.799.212,80 euro

Kantoorruimte in zolder, publieke vide, sanitair en binnentuinen: 3.102.172,27 euro

Energetische optimalisatie: 1.064.213,84 euro

Totaal:  8.965.598,91 euro