Voorstelling warmtezoneringsplan Brugge

19
mei
2021

Tijdens een bezoek van minister Hilde Crevits aan IVBO werden twee belangrijke stappen gezet richting het behalen van de Brugse klimaatdoelstellingen. De Stad Brugge heeft haar warmtezoneringskaart klaar, een cruciale wegwijzer om alle gebouwen in de stad tegen 2050 zonder fossiele brandstoffen te verwarmen. Afvalintercommunale IVBO besliste bovendien om 20 miljoen euro te investeren in de verdere uitbouw van haar warmtenet om deze Brugse klimaatdoelstelling mee te helpen realiseren.

Een warmtezoneringskaart als wegwijzer

Om de klimaatopwarming tegen te gaan moeten we zo snel mogelijk af van alle fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie. Bijna de helft van de CO2-uitstoot op het Brugse grondgebied ontstaat door het verwarmen van gebouwen met fossiele brandstoffen. Dit vergt een grote aanpassing in hoe we onze gebouwen zullen verwarmen in de toekomst zonder CO2-uitstoot.

Met financiële steun van Europa via het Interreg-project SHIFFT liet de Stad een gedetailleerde warmtezoneringskaart van de stad opmaken. Brugge is hiermee een koploper in Vlaanderen. Die kaart werd vandaag in primeur aan minister Crevits voorgesteld.

Het studiebureau Kelvin Solutions becijferde op wetenschappelijke manier tot op wijk- of straatniveau welke van de drie fossielvrije concepten het goedkoopste zal zijn in 2050: een warmtenet in combinatie met een basisniveau van isolatie, individuele oplossingen zoals een warmtepomp waarbij doorgedreven renovatie noodzakelijk is en een optie met duurzaam gas.

Warmtenet tegen 2050 meest voordelige fossielvrije verwarming

Voor elk van deze warmteconcepten werd de totale kost voor elke wijk of straat berekend. Uit de studie blijkt dat tegen 2050 voor bijna 75% van de warmtevraag in Brugge een warmtenet de goedkoopste vorm is van fossielvrije verwarming. Voor ongeveer 25% van de gebouwen is verwarmen met een warmtepomp de meest aangewezen oplossing.

Duurzaam gas zoals waterstof werd niet weerhouden aangezien de kostprijs van waterstof te hoog zal zijn om gebouwen mee te verwarmen en het best voorbehouden wordt voor bepaalde soorten transport en de industrie.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Brugge doet hier enorme inspanningen om fossiele brandstoffen en CO2 te besparen. Het warmtenet was destijds innovatief pionierswerk. De warmtezoneringskaart toont aan dat een nog groter warmtenet de verstandigste keuze is voor de lange termijn voor een stad als Brugge vol beschermde historische gebouwen. Het is met zulke lokale investeringen dat Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen zal kunnen halen.”   

Burgemeester Dirk De fauw: “Dankzij deze warmtezoneringskaart kunnen de Stad én de burger goed doordachte keuzes maken. De renovatiecoaches van de Stad staan klaar om de Bruggeling gratis op weg te zetten naar een fossielvrije woning. Het is duidelijk geworden dat het voor 75% van de Brugse gebouwen goedkoper zal zijn om collectief een oplossing te zoeken met een warmtenet. Warmtenetten verbinden zo niet alleen gebouwen maar ook mensen door samen de klimaatuitdagingen aan te gaan.”

Binnenstad fossielvrij verwarming wordt ongekende uitdaging

De Brugse binnenstad fossielvrij verwarmen zal een ongekende uitdaging worden. Doorgedreven isoleren is in historische gebouwen erg moeilijk en ook warmtepompen zijn niet evident. Daarom is een warmtenet in bijna de volledige binnenstad en enkele zones buiten de stad de beste keuze, ook al zal het erg moeilijk zijn om voldoende plaats in de ondergrond te vinden in de smalle Brugse straatjes.

Warmtenetten zijn dus essentieel in de overgang van Brugge naar fossielvrije verwarming, maar het is niet het enige antwoord. De 25% andere gebouwen in Brugge, veelal in de woonzones in de deelgemeenten, zullen aangewezen zijn op een individuele oplossing zoals een warmtepomp.

Voorlopig blijft dat een erg dure aangelegenheid. Enkele weken geleden pleitte Stad Brugge daarom nog voor een ambitieus Vlaams warmtebeleid waarbij Vlaanderen onder meer de lasten verschuift van elektriciteit naar aardgas en stookolie. Op zo’n manier daalt de prijs van elektriciteit en worden warmtenetten en zeker ook warmtepompen competitiever.

Schepen van Klimaat, Energie, Milieubeleid en Patrimoniumbeheer  en voorzitter IVBO Minou Esquenet: “De Stad wil zelf het goede voorbeeld geven. Met deze nieuwe inzichten gaan we aan de slag om de eigen gebouwen in de binnenstad klaar te maken om aan te sluiten op een warmtenet en gaan we op zoek naar warmtebronnen om deze gebouwen op termijn fossielvrij te verwarmen. Nu moeten we ook werk maken van een globaal masterplan warmtenetten om de komende dertig jaar deze energietransitie in de praktijk te brengen.”

Een investering van 20 miljoen euro

IVBO zet afval om in duurzame elektriciteit en warmte waarmee een warmtenet wordt gevoed. De afvalintercommunale is daarmee een echte pionier in Vlaanderen. Het warmtenet werd al in 1982 gebouwd. Met de restwarmte van de afvalverbranding kunnen het ziekenhuis AZ Sint-Jan en de gevangenis verwarmd worden. Een bijkomende tak sloot later aan, met nieuwe verbruikers waaronder appartementen. Dankzij dit warmtenet wordt nu al jaarlijks 10.000 ton aan CO2 vermeden.

Schepen van Klimaat, Energie, Milieubeleid en Patrimoniumbeheer en voorzitter IVBO Minou Esquenet: “Een vernieuwing en uitbreiding van het warmtenet levert een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Stad Brugge. Dankzij de investering van 20 miljoen euro door IVBO kan de jaarlijkse CO2-besparing verdubbelen tot 20.000 ton. Daarin zoeken we naar kansen om voor het hele grondgebied rendabele keuzes te maken, waar verankering van industrie, een aangename leefomgeving en een duurzaam energiesysteem elkaar ondersteunen.”

Geert Quaegebeur, CEO IVBO: “We zetten huishoudelijk afval om in iets nuttigs: elektriciteit en warmte. De extra capaciteit die we genereren met het nieuwe net is ideaal om het Brugs patrimonium en zijn inwoners van duurzame warmte te voorzien.”

De investering van IVBO past binnen de uitbouw van het ‘Nieuw Brugs Warmtenet’. Hierbij wordt de centrale leiding van het warmtenet na bijna 40 jaar vervangen en uitgebreid richting stadscentrum. Niet alleen IVBO heeft hier een rol, ook andere al dan niet commerciële partners zullen de komende jaren bijdragen tot de uitrol van het warmtenet. Ook zoekt men naar meerdere warmtebronnen, bijvoorbeeld bij de industriële activiteiten in het noorden van de stad.