Voorwaarden verbonden aan een recyclageparkbezoek

Maak een afspraak

Welke info heb je nodig om een afspraak in te boeken?

 • Je naam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • De nummerplaat van het voertuig als je met de wagen naar het park komt

Na het maken van een afspraak krijg je nog een bevestiging via e-mail.

Aandachtspunten bij je parkbezoek

Je bent verplicht een mondmasker te dragen tijdens je bezoek aan het recylagepark. Omwille van medische redenen kan een gelaatscherm worden toegelaten.
Deze verplichting geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Probeer op de dag van je afspraak stipt op het afgesproken tijdstip en op het afgesproken recyclagepark aanwezig te zijn en breng bij voorkeur ook de bevestiging van je afspraak digitaal of afgedrukt mee.

Je hebt net zoals voorafgaand aan de invoering van de coronamaatregelen ook een geldige elektronische identiteitskaart (als inwoner van Brugge) of een toegangsbadge nodig om op het park te worden toegelaten.

Beschik je niet over een toegangsbadge?

Het is momenteel niet mogelijk om ter plaatse onmiddellijk een toegangsbadge te verkrijgen. 

Via het webformulier kun je een badge aanvragen:

De badge kun je bij je eerstvolgende bezoek aan het opgegeven recyclagepark ophalen. Hou er rekening mee dat het minstens 2 werkdagen duurt vooraleer uw badge klaar is. U wordt sowieso op de hoogte gebracht wanneer uw badge klaar ligt.

Wanneer de reden van aanvraag niet langer van toepassing is moet de toegangskaart teruggegeven worden op het recyclagepark waar dit werd uitgegeven.

Volg aanwijzingen parkeerwachters goed op

Wees tijdens je bezoek hoffelijk tegenover de parkwachters en volg hun aanwijzingen nauwkeurig op. Heb de nodige aandacht voor de bijkomende communicatie over de coronamaatregelen die gelden op het park.

Er gelden een aantal voorzorgsmaatregelen en afwijkingen die strikt nageleefd moeten worden:

 • Vanaf 14 juli is het opnieuw mogelijk om producten met gebonden asbest binnen te brengen. Omwille van een tekort aan beschermingsmiddelen voor het personeel zal dit in eerste instantie echter enkel mogelijk zijn in het recyclagepark in Sint-Michiels. 
 • Kom niet naar het park als je ziek bent;
 • Sorteer je afvalstoffen thuis zodat je snel je bezoek kan afwerken (meer info vind je hier;
 • Als je groenafval, bouwafval en gelijkaardige afvalstoffen meebrengt, breng dan zeker ook je eigen borstel en schop mee om eventueel gemorst afval op te ruimen;
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel een gezinslid mee als het echt nodig is om grote of zware stukken af te geven (de parkwachters houden afstand en helpen niet met bezoekers bij het uitladen en het deponeren van de afvalstoffen in de containers);
 • Was je handen met water en zeep vooraleer je vertrekt naar het park en als je terug thuis komt. Op het park kun je, indien gewenst, buiten aan het portiershuisje ook je handen wassen;
 • Sta je met je voertuig in een wachtrij, blijf dan in het voertuig zitten;
 • Wanneer je aanschuift aan de betaalautomaat, stap dan pas uit om naar de betaalautomaat te stappen op het moment dat je als eerste voertuig in de rij aan de slagboom van de betaalautomaat staat;
 • In de halfopen binnenruimte van de betaalautomaat ga je niet binnen als een ander persoon daar aanwezig is (social distancing);
 • Je kunt enkel elektronisch betalen met een bankkaart/VISA, niet met munten;
 • Aan alle zuilen moet je zelf je identiteitskaart of toegangsbadge in de lezer brengen. Hou hier mee rekening als je met je voertuig tot bij de zuil rijdt;
 • Hou je bij je bezoek aan het park steeds aan de social distancing-regels : 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en tot de parkwachters;
 • Leg wat geduld aan de dag als een container niet meteen beschikbaar is omdat er een maximum aan andere bezoekers aan het lossen zijn;
 • Bezoekers aan de recyclageparken hebben geen toegang tot gesloten infrastructuur zoals portiersgebouwen, weegbrughuisje, toiletten…

Ophaling huis-aan-huis gaat gewoon door

Ondertussen stelt I.V.B.O. alles in het werk om ook de afvalophaling aan huis van restafval, papier/karton, P.M.D. en groenafval verder uit te voeren.

Wie afval aanbiedt, kan zeker een aantal nuttige tips gebruiken om risico op besmetting tot een minimum te beperken voor de ophalers:

 • Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is restafval;
 • Aan besmette mensen wordt gevraagd om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden;
 • Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is;
 • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan optillen;
 • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of bind het stevig samen met natuurtouw;
 • Indien het restafval in een container wordt opgehaald, steek het afval zoveel mogelijk eerst in een zak vooraleer het in de container te deponeren.