Vorming drugspreventie voor leerkrachten

Uw school kan een vorming over alcohol en andere drugs aanvragen bij de preventiedienst. Dit aanbod kan gebracht worden tijdens een pedagogische studiedag of op andere vormingsmomenten na de schooluren.

 

Er worden 3 standaard vormingen (elk van 3 uur inclusief pauze) voor het onderwijs aangeboden:

  1. Productinformatie: inzicht in de thematiek   

In deze vorming krijgen de deelnemers informatie over illegale en legale drugs. De belangrijkste producten komen aan bod (uitzicht, werking, effect), maar ook de tendensen van druggebruik bij jongeren en het wettelijke kader worden besproken. Na deze vorming hebben de deelnemers een ruime kennis van de diverse producten die er op de drugmarkt zijn. Ze kennen de invloed van drugs op het functioneren, de risico’s op korte en lange termijn en kunnen signalen die wijzen op gebruik herkennen.   

  1. Praten over (il)legale drugs in de klas. Overzicht van het didactisch  materiaal.

Leerkrachten die de opdracht krijgen om te werken rond het thema alcohol en andere drugs in klasverband, vragen zich soms af wat de beste aanpak is. Met deze vorming reiken we een aantal handvatten aan. De deelnemers krijgen een overzicht van het bestaande preventiemateriaal, gaan zelf aan de slag met de verschillende methodieken en wisselen ideeën en ervaringen uit met andere deelnemers. Daarnaast kennen ze de voorwaarden waaraan drugeducatie moet voldoen om een effectief preventieproject of les rond alcohol en andere drugs op te bouwen.

  1. Hoe omgaan met (vermoeden van) alcohol- en/of druggebruik bij leerlingen.

Tijdens deze vorming ligt de nadruk op de vraag: “Wat doe je als je denkt/weet dat een leerling (il)legale drugs gebruikt?” De deelnemers van deze vorming krijgen zicht op de signalen van (il)legaal druggebruik die wijzen op problematisch gebruik. Ze krijgen inzicht in de begrippen als ‘misbruik’ en ‘problematisch gebruik’, net zoals de cirkel van gedragsverandering. Er worden handvatten aangereikt om vermoedens bespreekbaar te maken en de deelnemers kennen het bestaande hulpaanbod voor hun doelgroep.

Deze vorming is geschikt voor CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders en anderen die de begeleiding van leerlingen individueel opvolgen.

 

Er kan echter ook een vormingsaanbod uitgewerkt worden op basis van de noden/vragen van de leerkrachten/school zelf. Dit laatste aanbod kan 2 t.e.m. 6 uur duren, afhankelijk van de gekozen uren en/of mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

Procedure

Aanvragen via de coördinator drugbeleid iris.maertens@brugge.be of 050 44 80 68

Bedrag

Gratis.