Vorming ouders Als Kleine Kinderen Groot worden

Met de overgang naar het secundair onderwijs, breekt er voor de prille tiener een periode van grote veranderingen aan. Zeker op het vlak van alcohol, tabak en drugs. Maak je geen illusies: de druk om ‘erbij te horen’ zal er zijn. Eens het zover is, hopen ouders vooral dat hun zoon of dochter sterk genoeg is om zelf gezonde keuzes te maken en grenzen te trekken. Een ouder kan zijn kind echter op dergelijke situaties voorbereiden.


Secundaire scholen kunnen de ouders van hun leerlingen ondersteunen in deze pedagogische taak (m.n. het opnemen van het thema alcohol en andere drugs binnen hun opvoeding) door het organiseren van de vormingsavond “Als Kleine Kinderen Groot Worden”. Dit is een gezinsgerichte, interactieve vorming ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren, waar onder andere open communicatie en grenzen stellen aan bod komt.
Deze vorming wordt op maat gemaakt en kan dus uitgebreid worden met specifieke vragen vanuit de ouders.

 

 

Als Kleine Kinderen Groot Worden brochure

Voorwaarden

De deelnemers zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken van kind(eren) tussen 10 en 15 jaar uit Brugge.

Procedure

Telefonisch (050 44 80 68) of via mail (iris.maertens@brugge.be) contact opnemen met de coördinator drugbeleid.

Meebrengen

Informatie die zal opgevraagd worden bij contactname: 

  • Organisatie die de aanvraag doet.

  • Gegevens van de contactpersoon.

  • Mogelijke data voor de vorming.

  • Aantal deelnemers.

  • Specifieke vragen van deelnemers die tijdens de vorming kan behandeld worden.

Bedrag

Gratis.