Vormingsaanbod drugs

Hieronder vind je het aanbod vorming in drugpreventie naar verschillende sectoren toe. Enerzijds het open aanbod waarbij wij alles organiseren waar u  op kunt intekenen, anderzijds het aanbod op vraag waar we samen een vorming organiseren op maat van de organisatie.

Let op: wij werken steeds naar intermediairen (bv. leerkrachten, contextbegeleiders, ouders...), niet naar doelgroepen (bv. jongeren, gebruikers).

 

Vorming open aanbod

 
Netwerkmoment drugbeleid (18 oktober 2022)

9.00 - 12.00 uur: plenair gedeelte (@ Stadhuis - De Salons, Burg 12, 8000 Brugge)

 • 9.00 uur: onthaal.
 • 9.30 uur: toelichting “De betekenis van preventie in onze huidige samenleving” door Johan Jongbloet.  Johan is cultureel antropoloog en socioloog. Hij werkt ruim 13 jaar aan ontwikkeling, implementatie en evaluatie van preventieve interventies, waarvan vijf jaar bij VAD. Daarnaast geeft hij wereldwijd trainingen voor intermediairs in preventie en geeft hij les in de bacheloropleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen aan Howest. Als onderzoeker is hij verbonden aan het onderzoekscentrum SUPRB (Substance Use and Psychosocial Risk Behavior) van HOGENT.
 • 11.15 uur: een blik op het actieplan drugbeleid 2021-2025. 
 • 11.45 uur: nabeschouwing door burgemeester Dirk De fauw, schepen van preventie Mathijs Goderis, en korpschef Dirk Van Nuffel.

12.00-13.00 uur: lunchreceptie (@ Stadhuis - De Salons)

13.30 - 15.00 uur: netwerkbezoek (@ CAW Noord-West-Vlaanderen, De Sleutel Dagcentrum Brugge, Lokale Politie Brugge, of CGG Noord-West-Vlaanderen). Na het plenair gedeelte en de lunch gaan de netwerkbezoeken door bij de partnerorganisaties van het drugbeleid. Je krijgt er de mogelijkheid letterlijk en figuurlijk binnen te kijken en de link met het actieplan wordt duidelijk gemaakt.
(inschrijvingen zijn afgesloten).

 
Online piekuurtjes Drugs Expertiseteam 

Deze piekuurtjes worden georganiseerd vanuit het Drugs Expertiseteam (DET) in samenwerking met de Stad Brugge en de Stad Oostende. Aansluitend op de grote belangstelling voor de vorige webinars organiseert het Drugs Expertise Team Noord-West-Vlaanderen onderstaande webinars.

Praktisch:

 • Duur: 1 uur
 • Gratis - inschrijven verplicht
 • Je krijgt op de dag van de webinar kort voor de start de link doorgestuurd.
   
Drugs en de hersenen (27 oktober 2022)

Druggebruik heeft een negatieve impact op de werking van bepaalde hersenprocessen. Zeker bij gebruik op jonge leeftijd is de invloed niet gering. Ontwikkelingen op het gebied van hersenonderzoek hebben de laatste jaren belangrijke inzichten verschaft hieromtrent. Echter, niet alle drugs beïnvloeden de hersenen op dezelfde manier. In dit piekuurtje vragen we ons af waarom drugs bepaalde effecten hebben en welke rol de hersenen spelen bij het ontstaan van een drugverslaving. Voorkennis is niet vereist.

Inschrijven kan hier

Problematisch gokken (21 november 2022)

Gokken kan je elke minuut van de dag. Nooit eerder was er zoveel reclame voor kansspelen. Nooit werd zoveel geld vergokt. Belgen spelen elk jaar voor 1.5 miljard euro op bingotoestellen, weddenschappen, lottospelen, goksites en in speelautomatenhallen of casino’s. Gokken is een verdoken en onderschat maatschappelijk fenomeen. Ronny Willemen is hulpverlener binnen zorGGroep Zin en Online team. Hij geeft info over kansspelen, gokstoornis en behandeling.

Inschrijven kan hier

Ander open aanbod
Vorming "KOPP/KOAP" (gepland voorjaar 2023 - gericht op personeel uit de bijzondere jeugdzorg) 

!!!OPGELET:  JE KAN JE AANMELDEN OP DE WACHTLIJST!!!

De vorming in de voormiddag brengt je de basiskennis rond KOPP/KOAP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProblematiek) bij: belangrijke definities en cijfers over KOPP/KOAP, hoe kan je herkennen dat er KOPP  - thematiek speelt bij een kind, wat betekent dit voor deze kinderen, welke factoren werken beschermend, doorverwijsmogelijkheden enz.
Daarnaast geven we de belangrijkste aanknopingspunten mee om met ouders en kinderen aan de slag te gaan. Alsook een overzichtje van de pijlers om KOPP/KOAP in het beleid van je organisatie vorm te geven. Een goede basis en vertrekpunt over KOPP/KOAP voor jezelf en collega’s!

De vorming in de namiddag is een verdiepingsmodule: “op weg met de ouder”. Het is belangrijk om in een (zorg)traject ook het thema ouderschap als vanzelfsprekend aan bod te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan spreken met ouders over hun kwetsbaarheid en het mogelijk effect hiervan op hun kinderen, of hoe samen met ouders werken aan een sterkere veerkracht van hun kinderen. Hoe je dit best aanpakt, dat komt in deze vorming aan bod, met o.a. de methodiek ‘het KOPP – preventiegesprek’ en de thema’s van ouderschap. Zorg voor KOPP/KOAP start bij de ouder, deze vorming biedt hierbij houvast!

Praktisch:

 • Datum: gepland voorjaar 2023
 • Programma:
  • 9u30 - 12u30: module 1
  • 12u30 - 13u30: pauze met broodjeslunch
  • 13u30 - 16u30: module 2
 • Locatie: Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
 • Aanmelden op de wachtlijst: https://www.brugge.be/vormingkoppkoap
 
Vorming "omgaan met vermoedens van middelengebruik" (20 oktober 2022) - gericht op personeel uit het onderwijs 

Jongeren die experimenteren met alcohol en andere drugs. Als leerkracht en leerlingbegeleider kom je hier regelmatig mee in contact. Soms zijn de signalen duidelijk, soms gaat het om een vaag vermoeden. Tijdens deze vorming, die wordt gegeven door een medewerker van het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg), gaan we in op hoe je signalen kunt oppikken en geven we houvast in hoe je hiermee kunt omgaan. 

Praktisch:

 • Donderdag 20 oktober 2022
 • van 13.30 tot 16.00 uur 
 • Deelnemers: leerkrachten en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs
 • Locatie: Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
 • Inschrijven: https://www.brugge.be/vormingmiddelengebruik 

 

Aanbod De Sleutel preventieteam (Gent) voor onderwijs

Voor het basisonderwijs ontwikkelen en geeft het preventieteam vormingen aan leerkrachten rond persoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden bij leerlingen. Voor het secundair onderwijs ontwikkelen en geven ze vormingen aan leerkrachten rond verslavingspreventie: kennis over drugs, attitudebeïnvloeding, versterking van persoonlijke en sociale vaardigheden bij leerlingen. Ze werken hiervoor met onderbouwde preventiemethodieken en vormingsmodules. Een overzicht van het aanbod vind je op hun website: https://desleutel.be/preventie/het-vormingsaanbod/. Stad Brugge komt tussen in de kostprijs van het vormingsaanbod voor Brugs onderwijspersoneel waardoor je gratis kan deelnemen. 

Eerstkomende vormingen secundair onderwijs:

 • 19 oktober 2022 van 14.00 - 16.00 uur, online: klikken doet kicken
 • 27 oktober 2022, 09.00 – 12.00 uur, Gent: Praten over drugs in de klas – leerkrachten levensbeschouwing
 • 4 november 2022, 14.30 – 15.00 uur, online: effectieve drugpreventie in het secundair onderwijs
 • 16 november 2022 van 09.00 - 12.00 uur, Brugge: drugs en het puberbrein
 • 16 november 2022 van 09.00 - 12.00 uur, Brugge: ondersteuningsmodule ‘jongeren en druggebruik’
 • 16 november 2022 van 09.00 - 12.00 uur, Gent: klikken doet kicken
 • 24 november 2022 van 09.00 - 11.00 uur, online: Unplugged voor eerste graad
 • 24 november 2022 van 14.00 - 16.00 uur, online: Unplugged voor tweede graad
 • 29 november 2022, 20.00 – 20.30 uur, online: effectieve drugpreventie in het secundair onderwijs
 • 21 april 2023, 09.30 - 15.00 uur, Gent: ondersteuningsmodule jongeren en problematisch gamen

 

Aanbod op vraag

Infosessie

Je kan een infosessie over een specifiek alcohol- en/of druggerelateerd
thema aanvragen bij de preventiedienst. Een spreker brengt zijn verhaal met minimale interactie met het publiek. Mogelijke thema’s:

 • Jongeren en drugs
 • De invloed van cannabis op de hersenen
 • Een drugbeleid op school, wat houdt dit in?
 • Wat met kinderen van druggebruikende ouders?
 • Drugtesten, wat mag een school doen?

•••

 • Prijs: gratis
 • Datum: af te spreken
 • Duur: tussen de 30 en 90 minuten
 • Aantal deelnemers: onbeperkt
 • Locatie: @ de aanvrager of @ de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6)
 • Aanvragen: bij de preventiedienst

 

Vorming op aanvraag

Je organisatie kan een vorming over alcohol en andere drugs aanvragen
bij de preventiedienst. Er wordt een vormingsaanbod uitgewerkt op basis van de noden en vragen van de organisatie. Dit kan twee tot zes
uur duren, afhankelijk van het gekozen tijdstip en/of mogelijkheden.

•••

 • Prijs: gratis
 • Datum: af te spreken
 • Duur: gemiddeld drie uur
 • Aantal deelnemers: maximum 25
 • Locatie: @ de aanvrager of @ de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6)
 • Aanvragen: bij de preventiedienst

Voorwaarden

aJe bent woonachtig of werkzaam in Brugge.

Contactinformatie

Contactpersonen