Vormingsaanbod drugs

Hieronder vind je het aanbod vorming in drugpreventie naar verschillende sectoren toe. Enerzijds het open aanbod waarbij wij alles organiseren waar u  op kunt intekenen, anderzijds het aanbod op vraag waar we samen een vorming organiseren op maat van de organisatie.

Let op: wij werken steeds naar intermediairen (bv. leerkrachten, contextbegeleiders, ouders...), niet naar doelgroepen (bv. jongeren, gebruikers).

Vorming open aanbod

 "Het Gat in de Haag": sociale vaardigheden in de kleuterklas

Stad Brugge organiseert op woensdag 5 mei 2021 een online vorming omtrent  ‘Het Gat in de Haag’, een preventiemethodiek om persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren bij kleuters. Sociale vaardigheden versterken zorgt voor een preventief effect op verschillende levensgebieden, waaronder ook middelengebruik.  

In deze vorming staan we stil bij het belang van deze vaardigheden als bouwsteen voor weerbare kinderen, maar we duiken vooral in het materiaal: de schootboeken per kleuterklas. We hebben ook aandacht voor het concept van meervoudige intelligentie, een belangrijk inzicht van waaruit het materiaal is opgebouwd.  

Deze online vorming wordt gegeven door de preventiewerking van De Sleutel (erkend door de Vlaamse overheid), die het lesmateriaal ontwikkelde i.s.m. uitgeverij Die Keure Educatief. Het Gat in de Haag boek bevat per kleuterklas tien verhalen en meer dan 100 oefeningen om de sociale vaardigheden van kleuters te trainen. De hoofdrol is weggelegd voor 8 kleurrijke groenten met elk hun eigen karakter. Meer informatie via www.hetgatindehaag.be

 • Datum: woensdag 5 mei 2021 (9u00-11u00)
 • Online via Microsoft Teams
 • Voor alle Brugse basisscholen (kleuter- en peuterklas)
 • Inschrijven is verplicht en kan via https://www.brugge.be/hetgatindehaag
 • We sturen u enkele dagen op voorhand een persoonlijke uitnodiging voor de vorming en het materiaal nodig voor de sessie. 

In navolging van deze sessie kan u per school één schootboek gratis per kleuterklas krijgen. Een gift ter waarde van méér dan 300 euro! Collega’s uit de peuterklas zijn ook welkom. Bovendien ontvangt u de boeken alsook de lijntekeningen ook digitaal. Ook het peutermateriaal is digitaal en wordt na de infosessie bezorgd.

 

Online piekuurtjes Drugs Expertiseteam voorjaar 2021

Aansluitend op de grote belangstelling voor de vorige webinars organiseert het Drugs Expertise TeamNoord-West-Vlaanderen onderstaande webinars.

Praktisch:

 • Duur: 1 uur
 • Gratis - inschrijven verplicht
 • Je krijgt op de dag van de webinar kort voor de start de link doorgestuurd.
    
Waarom is verslaving moeilijk te doorbreken?
30 april 2021 (11-12u)

In het werken met cliënten die problematisch omgaan met alcohol of andere drugs, merken we dat het veranderen van verslavingsgedrag moeilijk is. Vaak hebben cliënten oprecht goede voornemens en willen ze het anders. Het doorbreken van het patroon is echter moeilijk. Tijdens deze vorming geven we een kader om dit te begrijpen. We gaan eerst in op wat ons gedrag stuurt om daarna stil te staan bij de vraag hoe het komt dat we verslavingsgedrag moeilijk kunnen veranderen. Tenslotte geven we houvast in wat er dan wel werkt om een verslaving te doorbreken. 

Hier inschrijven.

Ouderschap en verslaving
10 mei 2021 (12-13u)

Eén op de tien kinderen groeit vandaag op in een gezin waarin (minstens) 1 van de ouders een verslaving heeft. Wat zijn hiervan mogelijks gevolgen voor kinderen? Hoe kun je hier als hulpverlener mee omgaan?

Hier inschrijven.

Jongeren die gamen: wat als het meer dan een spel wordt?
21 mei 2021 (13-14u) 

Gamen is voor veel jongeren (en volwassenen) een fijne vrije tijdsbesteding. Zeker in periodes waarin er weinig andere ontspanningsmogelijkheden zijn. Tijdens dit piekuurtje situeren we waar de grens ligt tussen recreatief en problematisch gamen. Daarna gaan we in op hoe je er als eerstelijnswerker mee kunt omgaan wanneer je bezorgd bent over het gamegedrag van een jongere.

Hier inschrijven. 

Wat als middelengebruik niet alleen komt? Houvast in de aanpak van cliënten met een dubbeldiagnose
4 juni (13-14u)

Problematisch middelengebruik gaat vaak gepaard met andere psychiatrische problematieken. We staan in dit piekuurtje stil bij de situering van dubbeldiagnose (prevalentie, waarom komt het vaak samen voor) en hoe je als hulpverlener kan omgaan met cliënten met een dubbeldiagnose. 

Hier inschrijven.

 

Infomoment DET outreach

In 2016 ontstond het Drugs Expertise Team (DET), een samenwerking tussen het CGG Noord-West-Vlaanderen en De Sleutel. Binnen het aanbod van DET werd er ook van start gegaan met een Outreach-werking. Ondertussen bestaat deze 5 jaar en werden nog meer partners vanuit de drughulpverlening betrokken in het DET-verhaal.  Jullie worden uitgenodigd voor een infomoment waarbij de module Outreach en de mogelijke nieuwe uitbreidingen nog eens in de kijker worden gezet. Aangezien deze module vooral gericht is voor aanmeldingen vanuit de brede eerstelijnszorg, bijzondere jeugdzorg, etc. willen we jullie hier graag op uitnodigen.

Het infomoment zal doorgaan op dinsdag 11 mei, van 12u tot 13u. Aangezien we momenteel nog volop in coronatijden leven, zal dit online doorgaan via Microsoft Teams.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar hanke.vandorpe@desleutel.broedersvanliefde.be 

Een aantal dagen voor het infomoment zal er een link doorgestuurd worden. 

 

Aanbod op vraag

Infosessie

Je kan een infosessie over een specifiek alcohol- en/of druggerelateerd
thema aanvragen bij de preventiedienst. Een spreker brengt zijn verhaal met minimale interactie met het publiek. Mogelijke thema’s:

 • Jongeren en drugs
 • De invloed van cannabis op de hersenen
 • Een drugbeleid op school, wat houdt dit in?
 • Wat met kinderen van druggebruikende ouders?
 • Drugtesten, wat mag een school doen?

•••

 • Prijs: gratis
 • Datum: af te spreken
 • Duur: tussen de 30 en 90 minuten
 • Aantal deelnemers: onbeperkt
 • Locatie: @ de aanvrager of @ de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6)
 • Aanvragen: bij de preventiedienst

 

Vorming op aanvraag

Je organisatie kan een vorming over alcohol en andere drugs aanvragen
bij de preventiedienst. Er wordt een vormingsaanbod uitgewerkt worden op basis van de noden en vragen van de organisatie. Dit kan twee tot zes
uur duren, afhankelijk van het gekozen tijdstip en/of mogelijkheden.

•••

 • Prijs: gratis
 • Datum: af te spreken
 • Duur: gemiddeld drie uur
 • Aantal deelnemers: maximum 25
 • Locatie: @ de aanvrager of @ de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6)
 • Aanvragen: bij de preventiedienst

Voorwaarden

Je bent woonachtig of werkzaam in Brugge.

Contactinformatie

Contactpersonen