Vormingsstation Zeebrugge

De vorming van Zeebrugge zal gemoderniseerd en omgevormd worden met de aanleg van een volledig nieuwe sporenbundel Zeebrugge, die hoofdzakelijk gebruikt wordt om treinen te vormen.

Het huidige vormingsstation

Op dit moment wordt het spoorverkeer in de bestaande vorming sterk gehinderd omdat:

• de installatie verouderd is

• er te veel onnodige rangeerbewegingen uitgevoerd moeten worden die hinder voor de omgeving met zich meebrengen

Het nieuwe vormingsstation

• In dit nieuwe vormingsstation worden enerzijds de wagens komende van de verschillende haventerminals aan elkaar gekoppeld al naar gelang de bestemming van de treinen. Anderzijds worden de wagens komende van het hinterland gesplitst in functie van de terminals waarvoor hun lading bestemd is.

• De treinen zullen ontvangen worden in de bundel Zwankendamme, gevormd worden in de bundel Zeebrugge en vervolgens terug vertrekken vanuit bundel Zwankendamme.

Deze cyclus is als het ware een lus met een duidelijke geografische splitsing van de activiteiten.

• Aanleg van bundel Zeebrugge met dertien nieuwe sporen wordt voorzien in twee fases:

  • in een eerste fase worden acht sporen aangelegd,
  • in een tweede fase worden in functie van conjunctuur en potentiële groei nog vijf extra sporen voorzien.

Enkele sporen zullen een lengte hebben van meer dan 750m zodat superlange treinen, conform de Europese norm, ontvangen kunnen worden.

  1. Ten zuiden van het huidige vormingsstation werd een nieuwe aankomst- en vertrekbundel, namelijk de bundel Zwankendamme, aangelegd. Infrabel werkt stapsgewijs aan de aanleg en capaciteitsuitbreiding van de nieuwe bundel met in de eerste fase 10 sporen, uitbreidbaar naar 22 sporen. In deze bundel komen de goederentreinen aan uit het hinterland of vanuit de terminals, of ze vertrekken ernaar.

  2. Het hoofdspoor van Brugge naar Zeebrugge is buiten het vormingsstation gelegd, aan de zijde van de Baron de Maerelaan. Dit vermijdt het systematisch kruisen van het hoofdspoor door goederentreinen en vermindert het risico op ongevallen voor het personeel. Dit hoofdspoor wordt zowel door personentreinen als door goederentreinen bereden.

  3. Door de bundels achter elkaar te leggen, zijn er slechts 2 rangeerbewegingen meer nodig. Dit vermindert de overlast voor de omgeving én verhoogt de veiligheid voor de werknemers.

  4. Om het geheel van de spoorinfrastructuur beter te kunnen beheren, is er een nieuw seinhuis gebouwd, en een een sectioneerpost (voor het beheer van de bovenleidingen), en wordt de bouw van een antenne van het logistiek centrum infrastructuur gepland. Alle gebouwen bevinden zich tussen de gebouwen van ECS (voormalig 2XL) en de gebouwen van AGC (ex-Glaverbel). Tijdens de werken zal het huidige vormingsstation gedeeltelijk in dienst blijven zodat de spoortrafiek zo weinig mogelijk hinder ondervindt.