Vriendenkring Levend Archief

ONTSTAAN & DOEL 

Sinds 1993 heeft het Stadsarchief een vriendenkring: Levend Archief vzw. Deze kring ijvert voor een grotere naamsbekendheid van het Brugse Stadsarchief en zet zich in om de drempel voor een bezoek aan het Stadsarchief te verlagen.

In 2018 vierde de vriendenkring haar 25-jarig bestaan. 

WAT DOET LEVEND ARCHIEF

WERKGROEPEN
Binnen de vereniging van het Stadsarchief zijn 2 werkgroepen met vrijwilligers actief.

 • De Werkgroep Huizengeschiedenis begeleidt en coördineert het onderzoek naar de geschiedenis van één of meer welbepaalde huizen.

  Het onderzoek naar het bouwhistorisch aspect én de bewoningsgeschiedenis van Brugse huizen zit sinds twintig jaar in de lift. Het archiefonderzoek in deze jonge geschiedenistak wordt in Brugge gecoördineerd in het Stadsarchief waar de belangrijkste bronnen en de kennis aanwezig zijn. Het huizenonderzoek is een interdisciplinaire benadering, waarbij historici, kunsthistorici, bouwhistorici en archeologen de handen in elkaar slaan. Concreet betekent dit voor Brugge dat er een samenwerking is tussen het Stadsarchief, de Dienst Monumentenzorg, de Stedelijke Archeologische Dienst en de Dienst Monumenten & Landschappen.

 • De Wergroep Enter, die ontstaan is in 1995, bestaat uit een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers en maakt geautomatiseerde toegangen van belangrijke archiefbestanden.

  In een eerste fase namen ze het oude kadaster onder handen. Gaandeweg kwamen daar andere, eenvoudigere projecten bij. De resultaten vind je in het geautomatiseerde zoeksysteem in de leeszaal (later ook op internet).

TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN IN HET STADSARCHIEF

Bekijk het overzicht van lezingen, causerieën, Archiefuitstappen en Archiefbezoeken van Levend Archief en het Stadsarchief. 


DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

Archiefleven, Nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge
Sinds de oprichting in 1993 van de vzw Levend Archief, publiceert deze vriendenkring van het Stadsarchief een driemaandelijkse nieuwsbrief over de werking van de archiefdienst.

Inhoud recentste nummer Archiefleven:
Jaargang 29, nr. 1, januari 2022, driemaandelijkse uitgave

 • Editoriaal, 1
 • Werk in de leeszaal: De Langhe Queeste, 2
 • Enkele belangrijke aanwinsten van 2021, 4
 • Twee nieuwe toegangen op Probat, 5
 • Archiefbank Brugge steekt in een nieuw meertalig kleedje, 6
 • Causerieën 2022 Thema: Brugse wapengilden, 7
 • Berichten/ Colofon, 8


LID WORDEN
Levend archief telt momenteel méér dan 350 leden. Nog geen lid en wens je lid te worden van de vzw Levend Archief? Dat kan door het lidgeld over te maken op rekeningnummer:
IBAN: BE 32 470 0309311 02
BIC: KREDBEBB
Levend Archief, p/a Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge.

Je krijgt dan vier maal Archiefleven toegestuurd en wordt voor alle activiteiten uitgenodigd. Je kunt de infofolder met inschrijvingsstrook afprinten, invullen en opsturen naar bovenvermeld adres.

TARIEVEN LIDGELD

 • Belgische leden: 20 euro
 • Buitenlandse leden: 25 euro
 • Ereleden: vanaf 40 euro

BESTUUR
Het bestuur van de vzw Levend Archief bestaat uit:

 • Voorzitter: Philippe De Wulf
 • Ere-voorzitter: Jan De Mey
 • Ondervoorzitter: Hoofdarchivaris Jan D'hondt
 • Secretaris: Kathleen Leenders
 • Penningmeester: Jean-Marie Bogaert
 • Verantwoordelijke vrijwilligerswerking: Dieter Viaene
 • Bestuurslid: Ere-Hoofdarchivaris Dr. Noël Geirnaert

Contactinformatie