Vrije tijd in Brugge voor nieuwkomers en kansengroepen

Recht op eigen vrije tijd is een mensenrecht en geldt voor iedere burger.
We streven dus naar een universeel en dus ook inclusief vrijetijdsbeleid dat zich richt op de gehele bevolking. De ondersteuning van de overheid moet daarbij proportioneel zijn met de behoeftes van verschillende doelgroepen en met de drempels die ze moeten overwinnen. Zo weten we dat bepaalde doelgroepen, vaak kansengroepen, specifieke hindernissen ondervinden in het georganiseerde vrijetijdsleven.

Drempels wegwerken

En ook elke vrijetijdsorganisatie moet, binnen de grenzen van hun werking, zich openstellen voor iedere burger. Er moet ook actief gewerkt worden aan eventuele drempels op vlak van informatieverschaffing, financiële middelen, fysieke toegang,... en het voorkomen van discriminatie zodat iedere burger die wil deelnemen aan georganiseerde vrije tijd hiertoe ook de kans krijgt.


Diverse stadsdiensten kunnen hierin een ondersteunende en sturende rol opnemen voor vrijetijdsorganisaties. Door hen bijvoorbeeld handvaten aan te reiken voor het herkennen en het aanpakken van deze hindernissen.

In de brochure Vrije tijd in Brugge kan je informatie terug vinden over Brugge waar je kan spelen, sporten en van cultuur genieten. De brochure biedt een overzicht van alle mogelijkheden die er zijn, waar je terecht kan voor informatie of van welke kortingssystemen je gebruik kan maken.

Wil je een exemplaar van de brochure ontvangen?
Stuur een e-mail met je adresgegevens naar diversiteitsdienst@brugge.be

Contactinformatie