Buurtoppepper

Een buurtoppepper is een toelage van maximum 500 euro die je als buurtcomité kan krijgen als extra ondersteuning om een concrete actie mogelijk te maken die het leven en wonen in de buurt versterkt.

Heb je een goed idee? Neem eerst contact op met een medewerker van de Brugse Buurten. We bekijken graag met jouw comité wat past binnen de filosofie en/of je een aanvraag kan indienen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Stuur jouw buurtversterkende idee door via het online formulier.

 2. Een medewerker onderzoekt je aanvraag.

  Soms wordt er advies gevraagd aan andere betrokken diensten.
  Via mail kunnen bijkomende vragen gesteld worden om je aanvraag te verduidelijken.

 3. Via mail of brief ontvang je een beslissing over je aanvraag.

 4. Na goedkeuring kun je als buurt aan de slag.

  Het Brugse Buurtenteam kan je ondersteunen bij de uitwerking.

 5. Dien de bewijsstukken van de gemaakte kosten in.

 6. Na controle van de bewijsstukken wordt de subsidie uitbetaald.

  Het geld wordt gestort op het opgegeven rekeningnummer van de aanvraag.

Kom meer te weten over de buurtcheque

Wil je een buurtevenement organiseren, of maak je kosten in functie van een eenmalig buurtevenement? Mogelijk kom je in aanmerking voor een buurtcheque.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De Buurtoppepper wordt bepaald op basis van de ingediende bewijsstukken, met een maximum van € 500. De finale onkosten moeten binnen een redelijke marge liggen van de kostenraming en de reële waarde van het project.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het initiatief wordt aangevraagd door een erkend buurtcomité.
 • Een buurtcomité kan maximaal 1 buurtoppepper per jaar krijgen. Een buurtoppepper kan niet goedgekeurd worden voor projecten die al uitgevoerd zijn.
 • Het project mag niet jaarlijks terugkeren of van herhalende aard zijn.
 • De buurtoppepper zorgt ervoor dat de sociale cohesie in de buurt versterkt wordt.
 • Het initiatief hoeft niet groot te zijn maar moet wel betekenisvol zijn voor de buurt.
 • Het gaat om leuke ideeën die de buurt (nog) dichter samen brengen.
 • De buurtoppepper is meer dan enkel feesten, het zijn de initiatieven die zorgen voor een warmere buurt.
 • De initiatieven hebben een eerder blijvend karakter en leggen de focus op duurzaamheid / leefbaarheid, ontmoeten, creativiteit.
 • Aanvragen voor het verlichten van je straat worden niet goedgekeurd.

Veelgestelde vragen

 • Babbelbank
 • Gedeelde kruiden- of moestuinbak
 • Buren-uitleendienst
 • Verwelkomingsboekje
 • Kunstproject met de buren
 • ...

Regelgeving

Reglement buurtoppeppers.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten