Aanspreekpunt cultuurmakers

Cultuurbeleid Brugge is hét aanspreekpunt voor Brugse cultuurmakers. Zowel socio-culturele verenigingen, kunstenaars en professionele kunsten- en cultuurorganisaties kunnen er terecht. We staan klaar met advies en denken graag mee om culturele uitdagingen en toekomstdromen mogelijk te maken. Samen houden we een vinger aan de pols van het culturele reilen en zeilen in Brugge.

Cultuurbeleid Brugge is hét aanspreekpunt voor Brugse cultuurmakers. Zowel socio-culturele verenigingen, kunstenaars en professionele kunsten- en cultuurorganisaties kunnen hier terecht. We staan klaar met advies en denken graag mee om culturele uitdagingen en toekomstdromen mogelijk te maken. Samen houden we een vinger aan de pols van het culturele reilen en zeilen in Brugge.

Je kan terecht bij:

 • De cultuurbeleidscoördinator coördineert de clusterwerking Cultuur en zorgt voor afstemming met andere stedelijke clusters en diensten.
 • De cultuurcoach is het contactpunt voor kunstenaars, culturele verenigingen en organisatoren van culturele evenementen.
 • De stafmedewerker beleid & ondersteuning adviseert het professionele cultuurveld bij subsidie-opportuniteiten en beleidsuitdagingen.

Hiervoor kan je bij ons terecht

Subsidies culturele verenigingen

Brugge heeft een rijk en divers verenigingsleven, met een grote waaier aan socio-culturele en culturele verenigingen. De Stad Brugge ondersteunt hen op verschillende vlakken.

 • Werkingssubsidie culturele vereniging
  Als Brugse culturele vereniging kan je een erkenning aanvragen en jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen.
 • Projectsubsidie culturele activiteit
  Wie in Brugge een culturele activiteit voor het grote publiek organiseert, kan via dit reglement een subsidie krijgen.
 • Subsidies jubilerende verenigingen
  Brugse verenigingen die 25 jaar bestaan of een veelvoud daarvan, kunnen rekenen op een afzonderlijke subsidie.

Kom meer te weten over de subsidies.

Ondersteuning professionele kunsten- en cultuurorganisaties

 • 2-maandelijks overlegplatform: een overleg waarin informatieoverdracht voorop staat en er actief op zoek gegaan wordt naar verbinding en samenwerking.
 • Landschapsnota Brugse kunsten- en cultuurveld 2021-2023
  Deze nota brengt gezamenlijke aandachtspunten in beeld waar professionele culturele organisaties en het stadsbestuur samen mee aan de slag willen gaan.

Brugge 2030

In deze rubriek geven we Brugse cultuurmakers graag extra informatie mee rond interessante bovenlokale of Vlaamse ontwikkelingen.

 • Brugge stelt zich kandidaat om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden. Om deze kandidatuur voor te bereiden, wordt ons team versterkt door Dalilla Hermans en Marthe Soete. Samen met hen werken we, vanuit het thema ‘The Art of Conversation’ momenteel hard aan het bidbook dat hiervoor moet worden opgesteld. Kom meer te weten over Brugge2030.
 • Momenteel wordt via een Popraad nagedacht over een nog beter muziekbeleid in de stad. Wil je hiervan op de hoogte blijven, stuur dan een mailtje naar cultuurcoach@brugge.be

Contact

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media