Investeringsubsidie jeugdlokaal

Als erkende jeugdvereniging met eigen infrastructuur durf je soms al eens te dromen en grotere plannen te maken. Wil je grote werken uitvoeren? Dan kan de stad een financieel duwtje in de rug geven.

Hoe vraag je het aan?

 1. Neem contact op met de jeugddienst en bespreek je project.
  Dit kan via mail jeugd@brugge.be of via het nummer 050 44 83 33.

 2. Vul de aanvraag investering jeugdlokaal in, dit kan voor 30 april of voor 30 september.

 3. Dien een ondertekende aanvraag om toelage in.

 4. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 5. Als het dossier goedgekeurd wordt, kan je beginnen aan de werken.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van klasses.

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag wordt de ontvanger van deze subsidie voor bepaalde duur geschorst van het volledige subsidiereglement (zie onder, artikel 2" van het reglement; dit gaat over subsidies voor huur, kleine uitgaven en investeringen).

Klasse 1

 • Kosten kleiner of gelijk aan € 413.820 (incl. BTW)
  Jij betaalt de BTW en Stad Brugge betaalt het overige bedrag.
 • Kosten meer dan € 413.820 (incl. BTW)
  Stad Brugge betaalt € 342.000
   

Klasse 2

 • Kosten kleiner of gelijk aan € 250.000 (incl. BTW)
  De subsidie bedraagt 70% van de kosten incl. BTW.
 • Kosten groter dan € 250.000 (incl. BTW)
  Stad Brugge betaalt € 175.000

Klasse 3

Het subsidiebedrag wordt bepaald door de motivatie in het dossier en de beschikbaarheid van middelen op het stadsbudget. Het maximumbedrag is € 80.000 en er wordt maximaal 70% van de kosten (incl. BTW) gesubsidieerd.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Deze subsidie dient voor infrastructuurwerken die subsidies voor kleine uitgaven in grootte overstijgen
 • Je kan pas starten met de werken nadat je goedkeuring kreeg van het stadsbestuur.

Uitzonderingen

Volgende verenigingen komen niet in aanmerking:

 • Particuliere jeugddiensten
 • Jeugdmuziekateliers
 • Politieke jongerenbewegingen
 • Jeugdwerk dat voor de werking niet gesubsidieerd wordt via een algemeen reglement van de stedelijke jeugddienst, maar wel via een contract, overeenkomst of nominatieve inschrijving op het stadsbudget
 • Verenigingen die een investeringssubsidie hebben ontvangen en zich nog in de periode van uitsluiting bevinden

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten