Rest- en PMD-containers op je evenement

Als organisator van een evenement kun je gratis rest- en PMD-containers ontlenen om evenementzakken en grote PMD-zakken in op te hangen.

  • De evenementzakken kunnen na afspraak met Openbaar Domein Netheid gratis worden opgehaald kort na afloop van het evenement.
  • De rolcontainers dienen achteraf leeg en net terug ter ophaling worden aangeboden.
  • Wanneer de evenementzakken worden opgehaald, kunnen op dat moment ook papier/karton en PMD in gewone of grote reglementaire PMD-zakken gratis worden meegenomen.
  • Evenementzakken voor restafval en grote PMD-zakken kun je aankopen in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 te 8000 Brugge.

Afvalpijlen

Daarnaast kun je ook afvalpijlen ontlenen voor het maken van afvaleilanden. Ontleen deze zodat je de bezoeker aan kan zetten tot het selectief scheiden van rest- en PMD-afval.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media