Brugge Beweegt

Het project Brugge Beweegt is een structurele samenwerking tussen Howest en Stad Brugge om studenten in te zetten om alle Bruggelingen aan te zetten tot bewegen. 

Vanuit het verbindende beleidsplan van Stad Brugge wil Brugge Beweegt de komende jaren anticiperen op het belang van beweging in de maatschappij. Bewegen is het middel waarmee we doelgroepen activeren, sociale verbinding stimuleren en prikkelende publieke ruimtes faciliteren.  

Studenten van Howest worden ingeschakeld bij verschillende Activiteiten en projecten van de Stad Brugge en andere partners zoals Mintus, Buurtsport Brugge, Wijkgezondheidscentrum De Bruggen, VZW De Kade, verschillende Brugse scholen,…

Dat met éénzelfde doel voor ogen: alle Bruggelingen aan het bewegen krijgen.

Activiteiten Brugge Beweegt

In het kader van de samenwerking Brugge Beweegt worden studenten van Howest ingeschakeld bij verschillende evenementen en projecten van de Stad Brugge en andere partners zoals Mintus, Buurtsport Brugge, Wijkgezondheidscentrum De Bruggen, VZW De Kade, verschillende Brugse scholen,…

Ondersteunen en organiseren van events

Studenten HOWEST helpen al jaren bij de ondersteuning van grote beweeginitiatieven in Stad Brugge zoals de Great Bruges Marathon. Daarnaast organiseren studenten zelf ook events omtrent gezondheid, bewegen, sport…
Voorbeelden zijn het Vlaams kampioenschap exergaming, Brugge Classic, Healthy Ageing events in Brugse dienstencentra.

Opmaken en begeleiden van beweegsessies

Studenten Sport & Bewegen en LO kunnen voor verschillende organisaties beweegsessies op maat voorzien. Zo werden er onder andere Start to swim sessies georganiseerd in samenwerking met Buurtsport, gaven we reeds bootcamps op de beweegcontainer en organiseren we jaarlijks verschillende lessenreeksen voor verschillende doelgroepen om de Brugse loopklassieker Dwars door Brugge te lopen. In 2023 begeleiden we naast het reguliere traject van op naar dwars door Brugge  ook G-sporters en diabetici om hun sportieve doelen te bereiken. Daarnaast voorzien we ook begeleiding in het VERO-project van de preventiedienst van Stad Brugge. Studenten helpen lagere schoolkinderen om zich veilig in het verkeer te verplaatsen met de fiets.

Organiseren projectweken

Al een aantal jaar organiseren we een projectweek omtrent Active Design. Concreet gaan studenten HOWEST van de opleidingen Sport en Bewegen, Toegepaste Architectuur en Lichamelijke Opvoeding op zoek hoe ze van een fysieke ruimte op Brugs grondgebied een beweegvriendelijke ruimte kunnen maken die kinderen en volwassenen aanzet tot meer beweging. Het einddoel is voor elk groepje studenten een fictief ontwerp (maquette, prototype, 3D-plan of render) van hoe die ruimte er zou kunnen uitzien.

Onderzoek

In 2022 ontwikkelde een student een draaiboek voor fietslessen voor lagere schoolkinderen die nog niet kunnen fietsen. In 2023 gaan studenten HOWEST data verzamelen op welke plekken er in Brugge kan bewogen worden. Op die manier willen de studenten een aanzet geven om tot een interactieve beweegkaart van Brugge te komen. Een andere student ontwikkelt voor het BMCC beweeginitiatieven die kunnen ingezet worden tijdens de congressen in het gloednieuwe congresgebouw.

Interventies

Met de studenten van verschillende opleidingen (Sport & Bewegen, Sociaal werk, Toegepaste gezondheidswetenschappen) proberen we gezondheid bevorderende interventies te ondersteunen. Zo ontwikkelden we zitbankenroutes (wandelingen met voldoende banken) in Sint Kruis en het centrum. We willen dat in de toekomst ook ontwikkelen voor andere Brugse deelgemeentes. Daarnaast organiseren we jaarlijks in de maand december Healthy Ageing events in Brugse dienstencentra. Zo organiseerden we in 2022 een dansevent “Stop de tijd” in dienstencentrum De Garve, een Buddy event “je moe niet verre lopn” in Ter Leyen en een volksspelenmiddag de “Ollemollespelen” in dienstencentrum de Balsemboom.

Wil je zelf een project laten uitwerken?

Heb je zelf een project en wil je eens horen wat studenten HOWEST van verschillende opleidingen (Sport & Bewegen, LO, Toegepaste gezondheidswetenschappen, Sociaal Werk, Sociale Psychologie,…) voor jouw project kunnen betekenen. Vul dan onderstaande online aanvraag in en wij contacteren jou zo snel mogelijk terug.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media