Reservatie sportinfrastructuur voor sportkampen tijdens schoolvakanties

Als organisator van sportkampen kan je stedelijke sportinfrastructuur reserveren.

Waar gaat het over?

Deze reservatiemethode geldt enkel voor stedelijke sportinfrastructuur en in uitzondering KTA Sint-Michiels. Reservaties van andere sportinfrastructuur van de scholen waar Stad Brugge mee samenwerkt (uitgezonderd KTA Sint-Michiels) verloopt enkel via de scholen zelf.

Hoe vraag je het aan?

  1. Dien vóór 5 september 2024 het online reservatieformulier in.

    Doe dit voor alle sportkampen die je wil organiseren in de sportinfrastructuur van Stad Brugge (inclusief KTA Sint-Michiels) tijdens de schoolvakanties van 25 december 2024 tot einde 2025.

  2. Na het verzamelen van alle aanvragen, wordt de planning voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

  3. Je ontvangt eind oktober 2024 een overzicht van de toegewezen zalen.

    Bij dubbele aanvragen wordt een alternatieve locatie voorgesteld.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het middaguur aangerekend als je de infrastructuur voor een hele dag aanvraagt.
  • Er wordt rekening gehouden met aanvragen uit het verleden, maar dit is geen garantie op het toekennen van dezelfde weken in het jaar dat volgt. We streven er immers naar om zoveel mogelijk organisatoren de kans te geven sportkampen aan te bieden in de stedelijke sportinfrastructuur.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten