Vrijstelling activeringsheffing aanvragen

De belastingverordening "activeringsheffing" heeft een aantal vrijstellingen:

Harmonisch geheel

Het ongebouwd perceel vrijgesteld van heffing als het perceel toebehoort aan één en dezelfde zakelijk gerechtigde als deze van de aanpalende bebouwde grond en op voorwaarde dat het onbebouwd perceel met die bebouwde grond één onderbroken of harmonisch ruimtelijk geheel vormt.

Enig eigendom

De belastingplichtige is vrijgesteld van heffing als het onbebouwd perceel het enige onroerend goed is in eigendom bij uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of in het buitenland.

Professionele land- of tuinbouw

Het onbebouwd perceel is vrijgesteld van heffing indien het perceel gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor professionele land- of tuinbouw.

Vreemde oorzaak

Het onbebouwd perceel is vrijgesteld van heffing als het perceel niet voor bebouwing kan worden bestemd ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegekend, zoals de beperkte omvang of grootte van de onbebouwde grond, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.

Bouwverbod

Het onbebouwd perceel wordt vrijgesteld van heffing als er een bouwverbod op rust.

Procedure

Je wenst één van bovenstaande vrijstellingen voor de activeringsheffing aan te vragen?

  1. Vul ons online aanvraagformulier in.
  2. Vul je de vereiste gegevens in en meld je de vrijstelling waarvoor je in aanmerking komt. 
  3. Voeg steeds de bewijsstukken toe die een vrijstelling rechtvaardigen (attest, foto, akte, ...). De bevoegde dienst informeert je of de stukken voldoen.
  4. Je krijgt per mail een ontvangstmelding op uw aanvraag en de bevoegde dienst onderzoekt je aanvraag tot vrijstelling.

Vul je aanvraag binnen de 3 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet in.

Regelgeving

Belastingverordening op de activeringsheffing, geldig van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025.

Contactinformatie

Contactpersonen