Vrijzinnig Huis & studentenhuis

Wat

Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat zal in de toekomst onderdak bieden aan twee nieuwe publieke functies, namelijk een Studentenhuis en een Vrijzinnig Huis. Om dit te realiseren wordt het bestaande gebouw volledig gerenoveerd en wordt een polyvalente zaal bijgebouwd. De klemtoon bij het project ligt op een functioneel gebruik en op duurzaamheid. Er wordt gestreefd naar een bijna energie neutraal (“BEN”) gebouw.

Het Vrijzinnig Huis wordt de locatie waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde daarvoor de erfpachtovereenkomst met ‘Instelling Morele Dienstverlening’ (kortweg IMD) Provincie West-Vlaanderen goed. Aan deze verbintenis is een erfpacht verbonden voor de duur van 99 jaar. Later in december 2017 volgt de officiële ondertekening van de erfpachtovereenkomst.
Daaraan gekoppeld zal er voor die instanties ook ruimte zijn om activiteiten en plechtigheden te organiseren, onder andere in de nieuwe polyvalente zaal.

In het Studentenhuis kunnen studentenverenigingen vergaderen, de studenten kunnen er in alle stilte studeren en er komt een ontspanningsruimte. De studenten kunnen ook fuiven organiseren in een 'akoestisch ontkoppelde' fuifzaal (maximum capaciteit van 200 personen). Ten slotte komt er ook een studentenloket waar alle studenten terecht kunnen met hun vragen.


Doel

Omdat Brugge verder evolueert als studentenstad vereist dit de juiste voorzieningen. Ook de vrijzinnige gemeenschap had nood aan een geschikte en hedendaagse accommodatie. Vanuit het oogpunt van duurzaam ruimtegebruik zullen beide functies verenigd worden in eenzelfde project. Er is voldoende ruimte beschikbaar binnen het gebouw om aan alle noden van elke doelgroep te voldoen en beide functies zullen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren.

Het stadsbestuur geeft hiermee het startschot voor de herwaardering van de buurt en de stapsgewijze vernieuwing van de beurssite.

Dit project is een voorbeeld van duurzaam omgaan met het bebouwd patrimonium omdat het gekend gebouw aan de Hauwerstraat blijft behouden. Zo behoudt het zijn vertrouwd volume, maar wordt het gebouw in een volledig nieuw ‘jasje’ van rode baksteen gestoken, geïnspireerd op de gebouwen in de dichte omgeving.


Timing

Op 8 januari 2018 start de aannemer Artes Depret uit Zeebrugge met de
werkzaamheden die ongeveer 15 maanden zullen duren. De kostprijs bedraagt € 4.908.356, waarvan Stad Brugge voor 47,68% instaat en de vrijzinnige gemeenschap voor 52,32%.

Deel deze pagina