Warme Stad Brugge

In 2015 tekende de stad Brugge in op de projectoproep ‘Warme Steden’ van het VIGeZ en het Fonds GavoorGeluk. Brugge werd als 1 van 5 centrumsteden, naast Genk, Leuven, Gent en Turnhout, uitgekozen als pilootstad voor het project.

Samen met de verschillende centrumsteden, wil ‘Warme Steden’ de doelstelling in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie – 20 procent minder zelfdodingen tegen 2020 – sneller dichterbij brengen.

Op lokaal niveau vertaalt zich dit in het creëren van een warme en ondersteunende stadsomgeving voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hierbij wordt in het bijzonder ingezet op versterking van de veerkracht en het mentaal welbevinden van de Brugse jeugd.

Samen met verschillende partners uit de jeugdsector en de sector van de geestelijke gezondheidszorg wordt momenteel een actieplan voor Brugge uitgewerkt. Eens dit actieplan voor Brugge klaar is, zal u het hier kunnen terugvinden.

Hier het filmpje over Warme William

Meer info over het project: Welzijn en Zorg.

Neem ondertussen ook al eens een kijkje op de website van Warme Steden via http://www.gavoorgeluk.be/warme-steden/warme-steden en maak onder meer kennis met de ‘Warme Steden’-mascotte Warme William!

Contactinformatie