WRC - Water Resilient Cities

logo Water Resilient Cities interreg 2 zeeënlogo provincie West-Vlaanderen

Water Resilient Cities (WRC)

De infrastructuur van steden is vandaag vaak niet voorzien op hevige regenval. Historische steden(met dichte bebouwing, geen ondergrondse ruimte voor waterbuffering) moeten dus op zoek naar innovatieve buffersystemen zodat ze ook daar gebruikt kunnen worden. Doel is uiteindelijk om historische steden weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering en de daar­mee gepaard gaande hevige regenval en wateroverlast. Door middel van innovatieve ingrepen moet de afvoer van regenwater dat terecht komt op het dakoppervlak voor 100 procent hergebruikt worden.

Dankzij het ‘Interreg V 2 Zeeën programma’ ontvangt Stad Brugge hiervoor een Europese subsidie van 515.603,42 euro.

Stad Brugge streeft een duurzaam klimaat- en energiebeleid na. Het stadsbestuur is er immers van overtuigd dat ook ingrepen op het stedelijke niveau mogelijk én noodzakelijk zijn om een oplossing te bieden voor de mondiale problematiek van klimaatverandering. Dit project past perfect binnen de ambities die stad Brugge nastreeft.

Projectleider
Plymouth City Council (UK)

Partners
Brugge, Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, Mechelen, Waterwegen en Zeekanaal nv, Boulonge-sur-Mer développement Côte d'Opale (FR), Syndicat Mixte pour le SAGE des eaux (FR), Gemeente Middelburg (NL), Green Blue Urban Ltd (UK), South West Water - SWW (UK), Ville d'Outreau (FR), Commune de Condette (FR).

Thema
Milieu, landschap en natuur

Prioriteit
Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Meer info hier 

Albert I park
De investering in het Koning-Albert-I-park maakt deel uit van het Europees project Water Resilient Cities (WRC). Met het vernieuwde park demonstreert stad Brugge de integratie van vernieuwd regenwaterbeheer in een openbaar park en stadsbrede verbetering van de waterkwaliteit. Met (financiële) steun van Interreg 2 Zeeën en de provincie West-Vlaanderen.

foto Albert I park

 

Deel deze pagina