WRC (Water Resilient Cities)

 

 Projectleider
Plymouth City Council (UK)

Projectpartners
Brugge, Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, Mechelen, Waterwegen en Zeekanaal nv, Boulonge-sur-Mer développement Côte d'Opale (FR), Syndicat Mixte pour le SAGE des eaux (FR), Gemeente Middelburg (NL), Green Blue Urban Ltd (UK), South West Water - SWW (UK), Ville d'Outreau (FR), Commune de Condette (FR)

Budget
Totaal projectbudget: 7.755.130,00 euro.
Aandeel stad Brugge: 859.337,00 euro
Subsidies: 515.602,20 euro (60%) ERDF 85.933,70 euro (10%) Provincie West-Vlaanderen.

Periode
25/11/2016 - 31/12/2020        

Steden beschermen tegen hevige regenval
Door de klimaatverandering zal het steeds harder en meer regenen. De bestaande infrastructuren van de stad zijn niet voorbereid op de hevige regenval.

Doelstellingen WRC: Water Resilient Cities

 • Steden en gemeentes beter informeren over duurzame stedelijke drainage systemen of SUDS
 • SUDS uittesten in pilootprojecten en evalueren
 • Onderzoeken wat de besparingen zijn en de voordelen voor biodiversiteit, gezondheid en de sociale economie.
Stad Brugge zet zich dankzij het project ook in de waterkwaliteit van de reitjes.
Meer info over WRC en de partners
Meer informatie over Interreg 2 zeeën.

SUDS Gids

Om steden en gemeenten beter te informeren werd de SUDS gids ontwikkeld. Deze gids kan je gratis downloaden via de site van WRC.

 

 

 

 

Pilootproject I ‘Koning Albert-I park’

Het vernieuwde park is 1 van de SUDS die in het WRC project werd uitgetest.
 • Waterkwaliteit
De fontein zorgt voor extra zuurstof in het water waardoor de waterkwaliteit veel hoger ligt.
 • Verkleinen overstromingsrisico
Het uitdiepen van de Kapucijnenrei en de aanleg van de fontein zorgen voor een extra buffercapaciteit van 400m² water
 • Welzijn en leefruimte
Het park brengt mensen samen. Er werden trappen en een platform aangelegd, een ideale rustplaats is voor jong en oud.
 • Koeleffect
Het platform brengt mensen dichter bij het water. Klimaatverandering zorgt voor hitestress in de stad. Mensen kunnen in het park op zoek naar verkoeling.
Pilootproject II 'Boombunker aan de Katelijnevest'

De stad is niet de natuurlijke habitat van een boom. Een boom in het voetpad duwt de straat stenen omhoog en heeft het moeilijk als het lang droog is.
Toch zijn er veel voordelen van bomen in de stad:
 • Nemen CO2 op
 • Zorgen voor welzijn en gezondheid van de mens
 • Werken mee aan biodiversiteit in de stad
 • Zorgen voor verkoeling
Het WRC-project ontwikkelde samen met Green Blue Urban een boombunker.
Een boom in een boombunker heeft niet veel plaats nodig en heeft een eigen regenwater buffer. Zo blijft het voetpad heel en heeft de boom op elk moment van het jaar toegang tot regenwater.
Wist je dat?
 • Een volwassen boom kan tot 20kg per jaar aan CO2 absorberen en genoeg zuurstof produceren voor 2 volwassen mensen.
 • Bomen planten is de goedkoopste manier om CO2 in de atmosfeer te reduceren.
 • Een toename van 10% groen in de stad zorgt voor het uitstellen van 5 jaar aan gezondheidsproblemen.

Updates

Volg het project op Facebook, Twitter en Linkedin voor het recentste nieuws.
06/02/2018 Start werken Koning Albert I park

Foto's tijdens de werken Koning Albert-I park

3/04/2019 Netwerkmoment in Brugge. SUDS: van kosten en bezwaren naar voordelen

Meer dan 130 mensen namen in april 2019 deel aan het seminar over Sustainable Urban Drainage Systems in Brugge. Deelnemers uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk kwamen bijeen om te luisteren naar ervaringsverhalen van organisaties die SuDS achteraf hebben geïntegreerd in een bestaande stedelijke omgeving.

Kosten-batenanalyse over natuurlijke oplossingen om openbare ruimtes klimaatbestendig te maken was het belangrijkste thema van de verschillende presentaties.
Een inspirerend voorbeeld was de samenwerking tussen de gemeenteraad van Cardiff en lokale gemeenschappen. De lokale gemeenschap wou geen parkeerruimtes opgeven. Maar de samenwerking overwon de belemmeringen voor het doorvoeren van aanpassingen aan de stedelijke afwatering.
De Vlaamse Milieumaatschappij presenteerde haar werk aan de Kerkebeek, een deskundigenpanel besprak de kosten, voordelen en nadelen van een recent bekroond waterrobuust ontwerp voor een speeltuin in Brugge en er werd een aanpak gepresenteerd om de kosten van SuDS in de omgeving van een industriehaven aanzienlijk te verlagen.
Dit seminar was het vierde in een reeks evenementen die zijn georganiseerd door de partners van het Water Resilient Cities-initiatief en omvatte een beurs voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ook was het een uitstekende netwerkgelegenheid voor professionals.

 

11/04/2019 Persmoment Boombunker Katelijnevesting

Foto's tijdens de werken boombunker Katelijnevesting

 

 

Contactinformatie