Waterbak op het binnenplein van het Zilverpand verdwijnt

29
mei
2020

Ooit was er een fontein op het binnenplein van het Zilverpand en deze werd vervangen door een vijver in een waterbak. Ook de waterbak functioneerde niet zoals gewenst en deze bak werd een tijd terug afgedekt. Als eerste aanzet voor de opfrissing van het Zilverpand wordt deze vijverbak op het binnenplein van het Zilverpand verwijderd.

Eerst gebeurt de afbraak gevolgd door het dichtleggen van de vrijgekomen ruimte met mozaïeken.

Na de aanleg van de bestrating is er een dag uithardingstijd nodig en daarna mag dit gedeelte door voetgangers betreden worden.

Deze werkzaamheden brengen werfverkeer met zich mee en enige geluidshinder bij de afbraak.

Uitvoerder: Aannemingen Verkinderen uit Ichtegem in opdracht van Stad Brugge.

Wanneer: vanaf vrijdag 29 mei - vermoedelijke duur is 1 week (behoudens onvoorziene omstandigheden).