Wedkantoren

Wedkantoren klasse IV hebben een vergunning F2 nodig die moet worden aangevraagd bij de kansspelcommissie.

De Burgemeester geeft advies over de aanvraag.
Sinds mei 2021 moet de aanvrager ook een convenant afsluiten met de stad voorafgaandelijk aan zijn vergunningsaanvraag bij de kansspelcommissie

Om het advies van de burgemeester te ontvangen en het convenant aan te vragen, moet je dit webformulier invullen.
Aanvragen via mail of post worden als niet ontvankelijk beschouwd.

Het advies van de Burgemeester word je ook bezorgd, onder voorbehoud van het afsluiten van een convenant en na een volledig ingevuld en gedocumenteerd aanvraagformulier, na nazicht van de ingediende gegevens én na een plaatsbezoek door de politie.  Het advies van de burgemeester wordt elektronisch opgestuurd naar het mailadres dat op uw aanvraag vermeld staat en naar de kansspelcommissie

Contactinformatie