Wedstrijd Zorgen Voor Morgen: 10 winnaars gaan aan de slag

7
dec
2020

10 concrete projecten die zullen bijdragen aan de klimaatdoelen van Stad Brugge krijgen een financiële steun in de rug. Dat is het resultaat van de wedstrijd ‘zorgen voor morgen begint vandaag’.


6 projecten zetten in op het vermijden van CO2 uitstoot

  1. Brugge Geeft Energie vzw werkt een project uit voor een mobiele batterij gevoed met duurzame stroom die ingezet kan worden op evenementen of werven.
  2. Dezelfde vzw BGE zal een infopunt opzetten waar Bruggelingen terecht zullen kunnen voor concreet info over duurzaam energiegebruik.
  3. Voetbalclub De Zeemeeuw gaat de verlichting in de kleedkamers op eigen houtje omzetten naar veel duurzamer led-verlichting met bewegingsdetectie.
  4. AGAPE vzw renoveert samen met een kwetsbare Bruggelingen hun lokalen in de Boninstraat zodat energiefactuur en CO2-uitstoot minimaal blijft.
  5. De Grootouders voor het Klimaat willen kleinkinderen uitdagen om met hun grootouders een toekomstcontract op te maken rond concrete CO2-besparing.
  6. Bruggeplus vzw tenslotte zal haar uitwijkenkaravaan voorzien van zonne-ënergie, zodat ze de dieselgenerator kunnen thuis laten.

4 projecten schakelen zich in de Brugse voedselstrategie

  1. Maatwerkbedrijf SOBO zal lokale fruitoverschotten verwerken tot voedingsproducten met betere houdbaarheid,
  2. Atelier M zal de mogelijkheden onderzoeken om reststromen van een Brugse brouwerij te valoriseren.
  3. Kok Feuvif zet een sensibilisatie op om plantaardig koken voor een groter publiek toegankelijker te maken.
  4. De Kantel vzw zal kansarme Bruggelingen sensibiliseren en ondersteunen in het maken van klimaatvriendelijke voedselkeuzes.

Meer info

We wensen al deze initiatieven heel veel succes en houden jullie natuurlijk op de hoogte van de resultaten. Wil je zelf ook initiatief nemen om de uitstoot van broeikasgassen in Brugge te verminderen, lees dan de vele tips en nieuwtjes op Zorgen Voor Morgen.