Week van de Duurzame Gemeente

Jaarlijks vindt van 18 tot 25 september de Week van de Duurzame Gemeente plaats. Tijdens die week worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de VN in de kijker gezet.

Stad Brugge nam ook dit jaar deel en nomineerde vijf ‘Duurzame Helden’ die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een meer duurzame samenleving. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge.

duurzame helden - burgemeesterBurgemeester Dirk De fauw: “Ook in Brugge zijn we al aan de slag gegaan met de SDG’s. De 17 doelstellingen vormen de leidraad van het nieuwe beleidsprogramma.

Voor elke pijler werd een Duurzame Held gekozen, want we zijn erg trots op de innovativiteit en inzet op vlak van duurzaamheid bij de Bruggelingen. Zij zijn het lokale gezicht van de SDG’s en kunnen anderen zo inspireren met hun duurzame aanpak.”

 


De 17 doelstellingen zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • People (Mens)
  • Planet (Planeet)
  • Prosperity (Welvaart)
  • Peace (Vrede)
  • Partnership (Partnerschap)

 

De duurzame helden van 2022

 

De Brugse Apothekers - pijler People (Mens)

Voor People (Mensen) haalden De Brugse Apothekers de prijs binnen. Zij hebben zich in het bijzonder dit jaar ingezet voor twee sociale projecten in Brugge, gericht op twee verschillende doelgroepen van ‘Brugge draait om mensen’, nl. De Babykaart en De Gele Dozen.

Met de Babykaart werden gratis dozen melkpoeder aangeboden aan ouders met een beperkt inkomen waarmee aan SDG 1 en 2 werd tegemoetgekomen. De Gele Doos is een doos met medische info die in de koelkast wordt bewaard om hulpverleners te helpen de juiste, dringende zorg te geven. Deze Gele Dozen werden tot nu toe verdeeld in buurtcentra en bibliotheken. Ze worden gebruikt door mensen met een gezondheidsproblematiek en hun mantelzorgers. De (Brugse) apothekers worden vanaf september de nieuwe verdelers van de gele dozen. Op die manier kunnen startende gebruikers van gele dozen beter geïnformeerd worden en kunnen apothekers een ondersteunende rol spelen in het up-to-date houden van de info in de gele dozen (SDG 3).

Een meer dan terechte duurzame held in de categorie ‘People’ dus. 

Verimpex - pijler Planet (Planeet)

In de categorie Planet (Planeet) werd Verimpex uitgeroepen tot Duurzame Held. Sinds 1983 is Verimpex een bakermat van vooruitstrevend vakmanschap. Als verantwoorde producent creëren ze kwalitatieve vloermatten met een lange levensduur. Dankzij een forse investering in zonnepanelen en groene energie herleiden ze het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum waarmee inzetten op de SDG’s 14 en 15. 

Vandaag draait de productie van Verimpex bijna uitsluitend op hernieuwbare energie waarmee SDG 13 wordt geruggesteund. Een van de meest sprekende voorbeelden van de duurzame gedachte van Verimpex vind je in hun Tireguard-lijn. Deze inkommatten maken uitsluitend gebruik van gerecycleerde rubber, afkomstig van vliegtuigbanden waarmee aan SDG 12 wordt voldaan

 

Cosh - pijler Prosperity (Welvaart)

Voor de pijler Prosperity (Welvaart) werd Cosh! tot Duurzame Held uitgeroepen. COSH! is een online zoekplatform dat consumenten begeleidt in hun zoektocht naar duurzame, ethische kledij wat helemaal past in het kader van SDG nr. 9. Shoppers vinden er een helder overzicht van de duurzaamheidskenmerken van kledingmerken en kunnen er op zoek gaan naar duurzame(re) mode binnen hun stijl en budget. Wie geen voorkennis heeft van duurzame mode, krijgt meer duurzame alternatieven te zien wat dan weer helemaal tegemoet komt aan SDG 10. 

Verder stelt COSH! zich ook beschikbaar voor duurzaamheidsadvies aan retailers en voor de press releases van nieuwe duurzame merken. Er zijn al 36 Brugse ondernemingen opgenomen in de COSH! Shopping gids (SDG 11). COSH! houdt het brede kader van de SDG's in hun visie. Ze controleren op verschillende elementen in 7 categorieën: het ethische (werkomstandigheden) (SDG 8), het ecologische (impact op het milieu), het circulaire, de korte keten, diervriendelijkheid, slow fashion en transparantie.

vzw Sock - pijler Peace (Vrede)

Voor Peace (Vrede) mocht vzw Sock in Brugge de Heldentrofee mee naar huis nemen. Vzw Sock is een onthaalhuis van de parochie Christus Koning en de werkgroep solidariteit. In de nasleep van de Vietnamoorlog kwam priester-arbeider Jef Devisscher in contact met een Vietnamese bootvluchteling. Hoewel Jef Devisscher recent gestopt is en er niet meer woont wordt de werking nu volledig gedragen door vrijwilligers en het huis wordt momenteel enkel bewoond door vluchtelingen. Er is plaats voor 6 inwoners. Iedereen die geen onderdak heeft, kan er verblijven. Vanuit deze nominatie wil het Vredesplatform het levenswerk van Jef Devisscher huldigen, alsook de vrijwilligers erkennen voor hun toegewijde inzet. 

Het is een werking dat de kleine vrede bewerkstelligt door iedereen als gelijke te behandelen en ze te voorzien in een van de basisbehoeften: onderdak. Vzw Sock brengt hiermee een signaal dat vrijwilligersorganisaties als deze hoop, solidariteit en zingeving bij een vaak vergeten groep mensen brengen. Dit ligt helemaal in de lijn van SDG 16.

  

Mooov - pijler Partnership (Partnerschap)

In de pijler Partnership (Partnerschap) werd Mooov gekozen. Als organisatie is MOOOV zich bewust van de impact van haar activiteiten op de maatschappij en het milieu. Ze gaan de uitdaging aan om deze impact zo positief mogelijk te maken. Hiervoor stelden ze een strategisch duurzaamheidsplan op dat ervoor zorgt dat duurzaamheid centraal staat in hun kerntaken en bedrijfsvoering. Op die manier bouwt MOOOV dagelijks mee aan de betere wereld van morgen. Het strategisch duurzaamheidsplan 2022 - 2025 is een bundeling van doelstellingen en acties voor de komende vijf jaar.   

Voor hun strategisch duurzaamheidsplan werd er gewerkt met de SDG's. Opmerkelijk is hun inzet op SDG 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken. MOOOV wil onder meer een filmfonds ontwikkelen dat filmmakers steunt en dat rekening houdt met nieuw verworven inzichten rond dekolonisering. Bovendien worden vanaf 2023 alle nieuwe en bestaande partnerschappen en sponsors afgetoetst aan hun nieuwe visietekst

 

SDG's in Brugge

Contactinformatie