Week van de Duurzame Gemeente

Jaarlijks vindt van 18 tot 25 september de Week van de Duurzame Gemeente plaats. Tijdens die week worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de VN in de kijker gezet.

Stad Brugge nam ook dit jaar deel en nomineerde vijf ‘Duurzame Helden’ die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een meer duurzame samenleving. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge.

duurzame helden - burgemeesterBurgemeester Dirk De fauw: “Ook in Brugge zijn we al aan de slag gegaan met de SDG’s. De 17 doelstellingen vormen de leidraad van het nieuwe beleidsprogramma.

Voor elke pijler werd een Duurzame Held gekozen, want we zijn erg trots op de innovativiteit en inzet op vlak van duurzaamheid bij de Bruggelingen. Zij zijn het lokale gezicht van de SDG’s en kunnen anderen zo inspireren met hun duurzame aanpak.”

 


De 17 doelstellingen zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • People (Mens)
  • Planet (Planeet)
  • Prosperity (Welvaart)
  • Peace (Vrede)
  • Partnership (Partnerschap)

 

De duurzame helden van 2020

 

Huizen van Vrede vzw - pijler People (Mens)

Voor People (Mensen) haalde Huizen van Vrede de prijs binnen. De vzw Huizen van Vrede begeleidt sedert september 2016 erkende vluchtelingen in hun moeizame zoektocht naar een betaalbare woning conform aan de Vlaamse wooncode.

Huizen van Vrede doen dit door begeleiding, onderverhuring en het aanbieden van tweedehandsmeubels en een eigen karweienploeg. Op die manier proberen ze – met de SDG’s als kompas – onder meer te werken richting een duurzame stad met minder armoede en minder ongelijkheid

Een meer dan terechte duurzame held in de categorie ‘People’ dus. 

 

Coopstroom - pijler Planet (Planeet)

In de categorie Planet (Planeet) werd Coopstroom uitgeroepen tot Duurzame Held. CoopStroom CV SO is een Brugse burgercoöperatie voor groene energie met een ecologisch en sociaal oogmerk.

Het doel van CoopStroom is om de groei en erkenning van hernieuwbare bronnen van energie de stimuleren door zonnepaneelinstallaties te financieren en een uitgebreid netwerk aan volledig elektrische deelwagens op te bouwen. Bij de uitvoering van de projecten wordt steeds de voorkeur gegeven aan samenwerkingen met lokale leveranciers en installateurs om zo de plaatselijke economie te versterken.

 

Mowi - pijler Prosperity (Welvaart)

Voor de pijler Prosperity (Welvaart) werd Mowi tot Duurzame Held uitgeroepen. Mowi Belgium is een dynamisch visbedrijf met vestigingen in Brugge en Oostende. “Bij Mowi hebben we duurzaamheid omarmd als een kans en zijn we erg trots op het produceren van voedsel dat gezond is voor mensen en goed voor lokale gemeenschappen en de planeet.”

De SDG’s vormen een perfect kader om de bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Al hun lopende verbetertrajecten hebben ze dankzij dit SDG kader kunnen integreren en in één groot gestructureerd duurzaamheidsbeleid, waar bedrijf, product, milieu én mens beter van worden.

 

Vives - pijler Peace (Vrede)

Voor Peace (Vrede) mocht Hogeschool Vives in Brugge de Heldentrofee mee naar huis nemen. Internationalisering maakt deel uit van de kerntaak van hogeschool VIVES. Om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en het besef dat we allemaal deel uitmaken van een continu veranderende wereld en onderling verbonden en afhankelijk zijn van elkaar, inspireert VIVES tot globaal engagement.

Hiervoor werkte VIVES aan een ‘Inspiratiekader voor Globaal Engagement in Hoger Onderwijs’ met een eigen agenda voor 2030. VIVES daagt hiermee studenten en medewerkers uit om de wereld te verkennen, ervan te leren, vorm te geven en dit te integreren in hun eigen leer-, leef- en werkomgeving. “Zo wordt de wereld voor elke student en medewerker een ontmoetingsruimte en een thuis.”

  

VAPH-Voorzieningen - pijler Partnership (Partnerschap)

In de pijler Partnership (Partnerschap) werd VAPH-voorzieningen gekozen. Historisch verwijst de naam naar het erkennings- en subsidiëringskader opgelegd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  

Zij stelden de vraag hoe ze dienstverlening op een laagdrempelige, kwalitatieve en betaalbare manier ter beschikking kunnen stellen van wie er nood aan en vraag naar heeft. De krachten bundelen leek al snel de beste oplossing om zo zorgtrajecten over sectoren heen te organiseren en te coördineren. Begin 2005 werden verschillende voorzieningen ondergebracht in één vzw: UNIE-K. UNIE-K kiest resoluut voor verbinding en wil hierbij de rijkdom van diversiteit exponentieel versterken in een groter geheel. Dit bracht wederom nieuwe samenwerkingsverbanden waar Surpluz en CO-hesie het resultaat van zijn.

 

SDG's in Brugge

Contactinformatie