Week van de Duurzame Gemeente

Jaarlijks vindt van 18 tot 25 september de Week van de Duurzame Gemeente plaats. Tijdens die week worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de VN in de kijker gezet.

Stad Brugge nam ook dit jaar deel en nomineerde vijf ‘Duurzame Helden’ die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een meer duurzame samenleving. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge.

Ook in Brugge zijn we al jaren aan de slag gegaan met de SDG’s. De 17 doelstellingen vormen de leidraad van het nieuwe beleidsprogramma.

Voor elke pijler werd dit jaar voor de vijfde maal op rij een Duurzame Held gekozen, want we zijn erg trots op de innovativiteit en inzet op vlak van duurzaamheid bij de Bruggelingen. Zij zijn het lokale gezicht van de SDG’s en kunnen anderen zo inspireren met hun duurzame aanpak.

De 17 doelstellingen zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • People (Mens)
  • Planet (Planeet)
  • Prosperity (Welvaart)
  • Peace (Vrede)
  • Partnership (Partnerschap)

 

De duurzame helden van 2023

 

Het Paradijs - pijler People (Mens)

Voor People (Mensen) haalde Het Paradijs de prijs binnen. Voor de pijler People is Het Paradijs genomineerd wegens hun duurzaam totaalconcept. Ze betrekken het duurzaamheidskader op het vlak van voeding (SDG 2), tewerkstelling (SDG1), materialen en hun diverse bezoekers (SDG 5).

Het team van Het Paradijs bestaat uit maatwerkers die door Sobo begeleid en ondersteund worden. Vzw Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten voor mensen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt (SDG 1 & 4). Bovendien ontwikkelde Het Paradijs de duurzame zalmkroket in samenwerking met MOWI, Stad Brugge en Vives als pilootproject van de Circulaire Hub. Het Paradijs biedt deze aan in het restaurant en via catering. 

Een meer dan terechte duurzame held in de categorie ‘People’ dus. 

Buurtwerk 't Zilletje (Carlos Debaeye) - pijler Planet (Planeet)

Buurtwerk ’t Zilletje onder leiding van Carlos Debaere is een lokaal burgerinitiatief die voor stuwende buurtkracht zorgt om de eerste klimaatwijk van Brugge te worden in West-Sint-Gillis (SDG 13). Stapsgewijs en in overleg met de buurt willen ze de leefomgeving ontharden en duurzaam vergroenen (SDG 15). 

Ze zullen onder meer geveltuinen en insectenhotels aanleggen, regenwater opvangen (SDG 6 en 14)en een peter- en meterschap van straattuinen opstarten (SDG 12). 't Zilletje wil bovendien een voorbeeldbuurt worden voor zonne-energie.

 

Brugge.Inc - pijler Prosperity (Welvaart)

Brugge.Inc werd in november 2020 gelanceerd door Stad Brugge, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Hun doel is om mensen met ondernemersbloed maximaal kansen te bieden om hun ambities waar te maken. 

Ze zetten in op een verdere groei en bloei van het Brugse ecosysteem door start-ups, scale-ups, corporates, kennisinstellingen en overheid samen te brengen en te laten cocreëren. Op die manier profileren en promoten ze de Brugse regio in binnen- en buitenland als een ijzersterke hub voor ondernemers. Zo lokken ze nog meer talent en investeerders.

UNU-CRIS - pijler Peace (Vrede)

UNU-CRIS staat voor het United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies. UNU-CRIS is een onderzoeks- en trainingsinstituut dat zich richt op de studie van regionale integratie en het vergelijken van verschillende regionale organisaties en processen over de hele wereld.

Het instituut werd opgericht in 2001 en is gevestigd in Brugge. Het is een onderdeel van de United Nations University (UNU), een mondiale onderzoeks- en trainingsorganisatie van de Verenigde Naties. UNU-CRIS werkt nauw samen met de Vlaamse overheid en verschillende Belgische universiteiten.

UNU-CRIS werkt aan vrede door middel van onderzoek en impactvol beleidsadvies. Door inzicht te krijgen in de rol van regionale organisaties bij het oplossen van conflicten, het beschermen van mensenrechten en het bevorderen van inclusief besturen, bieden ze waardevolle kennis voor beleidsmakers, internationale organisaties en de bredere samenleving. Dankzij hun diepgaand onderzoek werken ze aan effectieve strategieën en praktijken die vreedzaam samenleven bevorderen (SDG 16). Een mooi voorbeeld is hoe UNU-CRIS onderzoek deed naar ‘de score’ van Stad Brugge tav de SDG’s. Op die manier werkten ze mee aan een positieve eindevaluatie van het SDG Pioneer City Programma. 

  

Avansa regio Brugge - pijler Partnership (Partnerschap)

Avansa is een organisatie in Vlaanderen en Brussel die volwassenenonderwijs en vormingsactiviteiten aanbiedt. Ze streven ernaar om mensen de kans te geven zich persoonlijk te ontwikkelen, bij te leren en deel te nemen aan maatschappelijke en culturele activiteiten. Ze focussen op vijf speerpunten: diversiteit, duurzaamheid, achtergestelde groepen (SDG 10), e-inclusie en cultuur.

Avansa is bij uitstek een netwerkorganisatie en werkt samen met verschillende belanghebbenden, waaronder andere gelijkgestemde organisaties, lokale gemeenschappen, overheden en bedrijven. Door partnerschappen aan te gaan (SDG 17), kunnen ze kennis, middelen en expertise delen om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Elkaar aanvullen is hun troef. Respect voor verschillende visies, diverse levensbeschouwingen en uiteenlopende achtergronden zien ze als basis voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Dit sluit meteen aan bij de centrale belofte van de Agenda 2030 - Leave No One Behind.

 

SDG's in Brugge

Contactinformatie