Week van de Duurzame Gemeente

Jaarlijks vindt van 18 tot 25 september de Week van de Duurzame Gemeente plaats. Tijdens die week worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de VN in de kijker gezet.

Stad Brugge nam ook deel en nomineerde vijf ‘Duurzame Helden’ die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een meer duurzame samenleving. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge.

duurzame helden - burgemeesterBurgemeester Dirk De fauw: “Ook in Brugge zijn we al aan de slag gegaan met de SDG’s. De 17 doelstellingen vormen de leidraad van het nieuwe beleidsprogramma.

Voor elke pijler werd een Duurzame Held gekozen, want we zijn erg trots op de innovativiteit en inzet op vlak van duurzaamheid bij de Bruggelingen. Zij zijn het lokale gezicht van de SDG’s en kunnen anderen zo inspireren met hun duurzame aanpak.”

 

De 17 doelstellingen zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • People (Mens)
  • Planet (Planeet)
  • Prosperity (Welvaart)
  • Peace (Vrede)
  • Partnership (Partnerschap)

 

De duurzame helden van 2019

 

Brugge Dialoogstad - pijler People (Mens)

Duurzame Held - Brugge DialoogstadBrugge Dialoogstad is een organisatie die mensen in armoede samenbrengt met beleidsmakers. Vanuit hun dagelijkse ervaring met armoede zijn deze mensen immers de eerste experten in armoedebestrijding. Aan zogenaamde dialoogtafels krijgen zij inspraak in het armoedebeleid van de stad. Brugge dialoogstad is een samenwerking tussen verschillende armoedeverenigingen, OCMW en stad Brugge. 

 

Brugs Food Lab - pijler Planet (Planeet)

Duurzame Held - Food LabHet Food Lab is een is een platform van ondernemers, publieke actoren en verenigingen die continu streeft naar een meer duurzaam voedselsysteem voor de Brugse inwoners en bezoekers. Die voedselstrategie draait rond de thema’s lokaal en korte keten, stadslandbouw en stadstuinieren, geen voedselverspilling, seizoensgebonden, Fairtrade, duurzame vis, vleesvermindering en biologisch voedsel. Uit de voedstelstrategie vloeiden een aantal projecten en succesvolle publieksacties voort.

Concertgebouw - pijler Prosperity (Welvaart)

Duurzame Held - ConcertgebouwHet Concertgebouw besteedt grote aandacht aan ecologie en duurzaamheid. Ze investeerden in 100% groene energie en zuinige LED-verlichting. Daarnaast is er een heus Ecoteam dat bekijkt hoe de werking achter de schermen steeds groener kan. “Duurzaamheid bestaat niet enkel uit ecologische overwegingen”, vertelt communicatiedirecteur Bert Vanlaere, “We investeren ook in een gezonde werkomgeving voor ons personeel, digitalisering, en een duurzaam mobiliteitsplan. Op 22 oktober organiseren we in ons gebouw de trefdag van Pulse Transitienetwerk, dat ijvert voor cultuur als motor voor een meer sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving. In de toekomst blijven we ons dus focussen op maatschappelijk verantwoord ondernemen, want heldenwerk is immers nooit af”, lacht Bert. 

Europacollege - pijler Peace (Vrede)

Duurzame Held - EuropacollegeHet Europacollege is al meer dan 60 jaar in Brugge gevestigd en heeft als doel kennisuitwisseling tussen Europese studenten te stimuleren. Studenten worden er aangemoedigd om over de grenzen heen te denken. De Europese integratie is als vredesproject begonnen na WOII waarbij continu gestreefd werd naar verbinding tussen staten en burgers van verschillende nationaliteiten. Dit gedachtegoed weerspiegelt zich ook in het Europacollege. Hun studenten, met meer dan 45 nationaliteiten, zijn de toekomstige Europese bruggenbouwers die het vredesproject kunnen verder zetten, zowel in overheidsinstellingen als in private ondernemingen.

Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking - pijler Partnership (Partnerschap)

Duurzame Held - BFOSHet Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) bestaat uit een expertengroep die het stadsbestuur adviseert over projectsteun in het Zuiden. Zo zijn al honderden projecten ondersteund die werken rond bijvoorbeeld een betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of drinkbaar water in het Zuiden. BFOS-lid Prakash Goossens: “Het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking steunt vooral kleine goed afgelijnde projecten die opgericht zijn in het Zuiden, maar ook een duidelijke nadruk op sensibilisering in Brugge hebben. Duurzaamheid is een belangrijk criterium in de selectie van die projecten.”

 

SDG's in Brugge

Contactinformatie