Week van de Duurzame Gemeente

Jaarlijks vindt van 18 tot 25 september de Week van de Duurzame Gemeente plaats. Tijdens die week worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de VN in de kijker gezet.

Stad Brugge nam ook deel en nomineerde vijf ‘Duurzame Helden’ die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een meer duurzame samenleving. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge.

duurzame helden - burgemeesterBurgemeester Dirk De fauw: “Ook in Brugge zijn we al aan de slag gegaan met de SDG’s. De 17 doelstellingen vormen de leidraad van het nieuwe beleidsprogramma.

Voor elke pijler werd een Duurzame Held gekozen, want we zijn erg trots op de innovativiteit en inzet op vlak van duurzaamheid bij de Bruggelingen. Zij zijn het lokale gezicht van de SDG’s en kunnen anderen zo inspireren met hun duurzame aanpak.”

 

De 17 doelstellingen zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • People (Mens)
  • Planet (Planeet)
  • Prosperity (Welvaart)
  • Peace (Vrede)
  • Partnership (Partnerschap)

 

De duurzame helden van 2020

 

Inloophuis 't Sas - pijler People (Mens)

Voor Inloophuis ’t Sas is ‘leave no one behind’ zeker geen holle slogan, integendeel, het is juist de kern van hun werking.

't sas

Inloophuis 't Sas wil een ankerplaats zijn en verbindend werken voor kwetsbare mensen met verminderde welzijnskansen. Typerend is het laagdrempelig onthaal waar mensen steeds terecht kunnen voor een babbel en doorverwijzing naar de juiste hulpverleningsdiensten. Naast ontspanning en vormende activiteiten biedt het Inloophuis ook praktische dienstverlening (gratis douche, gebruik computer en internet), lockers en postpunt voor daklozen,…. 

Samenwerken is voor ’t Sas een evidentie: ze maken een zinvolle daginvulling voor vrijwilligers mogelijk en werken nauw samen met de Dokters van de Wereld. Ook in volle coronatijd, kwam het DNA van het Inloophuis duidelijk naar voren: “Op het moment dat vele andere diensten sloten, hebben wij onze deuren meer open gezet. Zo bleven we 7/7 open voor dak- en thuislozen” zegt Fabienne De Vis, projectleider van ’t Sas.

Om de corona- veiligheidsmaatregelen te kunnen garanderen, koos 't Sas ervoor om in Brugge te gaan voor ‘globale ontmoeting’ vanuit een samenwerking met alle organisaties die werken met kansengroepen binnen Brugge (Inloophuis ’t Sas, vzw Wieder, Ûze Plekke, Kantel, Ontmoetingscentrum BBFF, Brugge Dialoogstad en Caw Noord West Vlaanderen). Een positieve ervaring die ’t Sas graag verder wil uitbouwen naast hun reguliere werking.

Voor Inloophuis ’t Sas is ‘leave no one behind’ zeker geen holle slogan, integendeel, het is juist de kern van hun werking.
Een meer dan terechte duurzame held in de categorie ‘People’ dus.  

Soepcafé - pijler Planet (Planeet)

Het Soepcafé slaat de pollepel op de zwakke plek van ons consumptiegedrag:  voedselverlies = natuur(energie)verlies. Net die zwakke plek is hun drijfveer om nog meer in te zetten op duurzame voedselvoorziening.

soepcafé

Het Soepcafé is zowel in actie als in visie een perfecte ambassadeur voor de categorie ‘Planet’.

Om te beginnen met de actie, haalt het Soepcafé, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers, voedseloverschotten op bij buurtwinkels, die ze omtoveren tot heerlijke soep en groenteschotels. Wat niet meer bruikbaar is ondergaat een verdere sortering en wordt dierenvoeding of compost. Sinds kort werkt het Soepcafé ook samen met ‘Flavour’, een netwerk van verschillende partners die een voedseldistributieplatform ambiëren.

“Zowel het koken als het eten is een groepsgebeuren wat een bijzondere dynamiek teweeg brengt”, zegt Peter C., bezieler van het Soepcafé.

En dan nu de visie! We vroegen aan Peter wat volgens hem de uitdagingen voor de toekomst zijn:
“Ik droom dat er een groter aantal mensen minder afhankelijk zal worden van onze uitputtende economie zodat we meer samenvoorzienend aan de slag kunnen gaan. Groenten en fruit kunnen dan uit plaatselijke moestuinen en van bij kleine plaatselijke boeren komen. Deze kortere keten zal zorgen voor minder verpakking, minder transport, minder energie voor bewaring, meer ecologische en sociale verbinding, meer biodiversiteit, meer natuurlijk leven. Het zou mooi zijn indien er plaatselijke ruimtes kunnen ontstaan met diverse vormen van kookeilanden waar mensen elkaar inspireren, ook op vlak van voeding bewaren zonder langdurig energieverbruik. Wie doordenkt zal immers beseffen dat voedselverlies = natuur(energie)verlies.”

Het Soepcafé slaat duidelijk de pollepel op de zwakke plek van ons consumptiegedrag en bewijst tegelijk dat het ook anders kan. 

Handmade in Brugge - pijler Prosperity (Welvaart)

Handmade in Brugge geeft samen met haar makers een nieuw elan aan ‘duurzaam ondernemen’. Omdat ze de maatschappelijke tendensen goed aanvoelen, vastgrijpen en weten te integreren in hun werking. Omdat ze én ambacht én innovatie én creatief ondernemerschap met de beste zorgen voor onze planeet in praktijk weten te zetten. Daarom is Handmade in Brugge een op en top duurzame held!

handmade in brugge

Handmade in Brugge heeft De Republiek als uitvalsbasis, een aanstekelijke plek in Brugge waar ruimte gemaakt wordt voor ideeën, ontmoetingen en creatief ondernemen.

Handmade in Brugge zet Brugge op de kaart als stad waar het ambachtelijke maken een toekomst krijgt. Dankzij haar sterk makersnetwerk met extra focus op startend talent, draagt Handmade in Brugge bij tot een creatief en gunstig klimaat voor ambachtelijke ondernemers in de stad.

Daarnaast zet Handmade in Brugge ook in op ambacht en innovatie. Dit door makers én publiek te inspireren en aan te zetten tot experiment en samenwerking. Handmade in Brugge wil innovatie aanwakkeren door het verbinden van ambachten en technologie, het opzetten van co-creaties én cross-overs met andere sectoren (industrie, economie, toerisme, onderwijs, erfgoed…). Duurzaamheid en circulaire economie zijn dan ook niet weg te denken in dit makersnetwerk.

Ellen Vandenbulcke van Handmade in Brugge licht toe:
“Vooral jonge en startende makers hebben een verhoogde aandacht voor duurzaamheid. Velen doen inspanningen om in hun productieketen rekening te houden met duurzaamheid, te werken met recuperatiemateriaal of te anticiperen op mogelijke afvalstromen. Maar ook onze makers die bezig zijn met voeding houden zoveel als mogelijk rekening met traceerbaarheid van grondstoffen, het gebruik van biologische, lokale en seizoensgebonden producten en het werken van kop tot staart, om zo reststromen te beperken. En dan zijn er ook nog de vele ambachtelijke makers die met engelengeduld en veel liefde objecten herstellen en restaureren. Denk aan de schoenmakers, de restauratoren van klokken en horloges, meubelrestauratoren, conservatie en restauratie van glasramen, interieurs en boeken of de meubelstoffeerders die versleten zetels en stoelen een nieuw jasje en zo een tweede leven geven.”

Dit smaakt alleen naar meer. Handmade in Brugge zit dan ook niet stil en heeft nog enkele knappe projecten in het verschiet:

  • Op het programma voor dit en volgend jaar staat ‘SerVies’, een participatief sensibiliseringsproject waarbij een handgemaakt servies ontwikkeld wordt geglazuurd met lokaal geoogst fijnstof. De Brugse bevolking wordt bij zowel het verzamelen van het fijnstof als het maken van het servies betrokken. Zo worden ze ook bewsut van de problematiek van fijnstof in een stedelijke context.
  • Voor het project ‘Stadshout' onderzoekt Handmade in Brugge samen met de Groendienst van Stad Brugge en het houtatelier van House of Time of het hout van gevelde en omgewaaide bomen kan benut worden voor handgemaakte objecten en tijdelijk meubilair die in samenwerking met buurtbewoners tot stand kunnen komen. 

 

Het Huis - pijler Peace (Vrede)

Het Huis slaagt erin om te timmeren aan ‘kleine vrede’ binnen gezinssituaties die als ‘verloren’ worden bestempeld. Net dat kleine gebaar, maakt van deze organisatie een ‘grote’ duurzame held.

het huis

Het Huis is een neutrale bezoekruimte die de (groot)ouders de mogelijkheid biedt om het verstoorde contact met hun (klein)kinderen te herstellen, uitsluitend in opdracht van de rechtbanken.

“Elk kind heeft het recht om beide (groot)ouders graag te zien zonder zich schuldig te voelen, zonder zelf keuzes te moeten maken. Via spel proberen onze vrijwillige medewerkers op een professionele manier het contact tussen ouder en kind te ondersteunen. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer waardoor het kind zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn. Zo kan het vertrouwen tussen beiden groeien. Via een objectief inhoudelijk verslag van de bezoeken, krijgt de rechter informatie in handen hoe de relatie tussen kind en ouder evolueert om dan een verdere, gegronde beslissing te nemen.” zegt Christine De Schagt, coördinator van het Huis in Brugge.

Het Huis won recent ook de allereerste Brugse vredesprijs. “Dit was een bijzonder aangename verrassing. Het is een kroon op het levenswerk van Rita Hey, stichtster van Het Huis en hoofdverantwoordelijke van Het Huis in Antwerpen, Brugge en Leuven. Maar het geeft vooral ons team van vrijwilligers een extra boost om zich blijven in te zetten voor een vredevolle situatie voor (groot)ouder en (klein)kind.” voegt een trotse Christine eraan toe.  

House of Time - pijler Partnership (Partnerschap)

House of Time is letterlijk en figuurlijk een buitenbeentje. Een open groene plek in de stad die alle knopjes tegelijk induwt (of juist niet) en alle opties open laat voor ontmoeting, experiment, kruisbestuiving en creatie, alleen, met 2 of met een heleboel mensen. Net daarom een ideale duurzame held!  

Op de open gedeelde groene site, van de firma Genecor aan de pakhuizen in Brugge, is over het eigen muurtje kijken een vanzelfsprekendheid.  Deze inspirerende plek is een kruispunt van ontmoeting, creatie en ambacht. 

house of time

House of Time is een onderdeel van het cultureel wijkwerk van Brugge Plus vzw. Samen met de andere projecten (Uitwijken en Belgiek) worden hier ontmoeting en participatie gestimuleerd via verregaande cultuurspreiding, laagdrempeligheid en nabijheid.

Creativiteit, openheid en gelijkwaardigheid zijn sleutelbegrippen in de werking van House of Time, ambacht en cultuur de dragers.

“Hier ben je welkom om eigenhandig jouw project te realiseren, mee te bouwen aan de verdere inrichting, even te verpozen of in gesprek te gaan met anderen.” zegt Marec Zeghers van Brugge Plus vzw. 

House of Time is een plek waar partnerschappen spontaan ontstaan op de meest uiteenlopende manieren: uit of met het sociaal cultureel en artistiek werk, het volwassenonderwijs, het jongerenwelzijn, alle andere Brugse partners die niet onder een noemer te vatten zijn en uiteraard ook met Luc, Mieke, Luc , Guy, Tom, Mehdi, Stefaan, Rodrigo, Lis, Elsie, Zara en Jasper…

Wat de toekomstplannen van House of Time zijn, kan niemand beter vertellen dan Marec zelf: “Wij willen van House of Time een gezamenlijke, gedeelde plek in de stad maken. Ruimte, (ook letterlijk) voor experiment, sociale innovatie en burgerparticipatie. Een plek waar het woord en de daad, de mond en de handen elkaar vinden om samen te construeren (ook letterlijk) aan een betere samenleving. En dat vanuit ieders individuele kwaliteit. De SDG’s zijn voor ons toetsstenen om de verdere uitbouw van House of time, als een plek waar vooral mogelijk gemaakt kan worden, verder te ontwikkelen.”

 

SDG's in Brugge

Contactinformatie