Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september

13
sep
2022

Sinds 2018 organiseert de VVSG de Week van de Duurzame Gemeente. Via de campagne maakt de organisatie de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) bekend bij het grote publiek. De lokale besturen krijgen ook handvaten aangereikt voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. De Week van de Duurzame Gemeente loopt van 18 tot 25 september 2022.

Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun 'Duurzame Helden' in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die dagdagelijks bijdragen aan één of meerdere SDG('s) en daarom de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen worden.

De SDG’s zijn universeel en vormen een kompas om klimaatverandering, armoede en ongelijkheid tegen te gaan. Ze tonen dat er zowel uitdagingen als kansen zijn om gezamenlijk de schouders onder dit mondiaal verhaal te zetten. Bovendien vormen ze als het ware de leidraad van het beleidsprogramma van Stad Brugge. Maar successen op vlak van duurzame ontwikkeling kunnen enkel geboekt worden als iedereen zijn steentje daartoe bijdraagt. Niet enkel overheden, maar dus ook organisaties bedrijven, scholen en burgers.

De SDG’s omvatten de 17 doelstellingen die gegroepeerd zijn in vijf clusters: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership. Lokale werkingen die met deze vijf pijlers aan de slag gaan zet Stad Brugge dan ook graag in de bloemetjes tijdens De Week van de Duurzame Gemeente.

Hiertoe gaat een jury van experts en de Noord-Zuiddienst op zoek naar vijf lokale gezichten die een dagdagelijkse bijdrage leveren aan één of meerdere SDG(‘s). Het geeft de helden de kans om lokale acties te verbinden met een globale agenda en bovendien voorziet het een netwerk om inspirerende initiatieven uit te wisselen.

De vijf duurzame helden

De Brugse Apothekers

Onder de eerste pijler 'People' (of 'mensen') vallen de sociale doelstellingen. In deze categorie werden 'De Brugse Apothekers' genomineerd. Zij hebben zich in het bijzonder dit jaar ingezet voor twee sociale projecten in Brugge, gericht op twee verschillende doelgroepen van ‘Brugge draait om mensen’, nl. De Babykaart en De Gele Dozen.
Met de Babykaart werden gratis dozen melkpoeder aangeboden aan ouders met een beperkt inkomen waarmee aan SDG 1 en 2 werd tegemoetgekomen.
De Gele Doos is een doos met medische info die in de koelkast wordt bewaard om hulpverleners te helpen de juiste, dringende zorg te geven. Deze Gele Dozen werden tot nu toe verdeeld in buurtcentra en bibliotheken. Ze worden gebruikt door mensen met een gezondheidsproblematiek en hun mantelzorgers. De (Brugse) apothekers worden vanaf september de nieuwe verdelers van de gele dozen. Op die manier kunnen startende gebruikers van gele dozen beter geïnformeerd worden en kunnen apothekers een ondersteunende rol spelen in het up-to-date houden van de info in de gele dozen (SDG 3).

Verimpex

In de pijler Planet (Planeet) stond Verimpex dit jaar vooraan in de rij. Sinds 1983 is Verimpex een bakermat van vooruitstrevend vakmanschap. Als verantwoorde producent creëren ze kwalitatieve vloermatten met een lange levensduur. Dankzij een forse investering in zonnepanelen en groene energie herleiden ze het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum waarmee inzetten op de SDG’s 14 en 15.

Vandaag draait hun productie bijna uitsluitend op hernieuwbare energie waarmee SDG 13 wordt geruggesteund. Een van de meest sprekende voorbeelden van de duurzame gedachte van Verimpex vind je in hun Tireguard-lijn. Deze inkommatten maken uitsluitend gebruik van gerecycleerde rubber, afkomstig van vliegtuigbanden waarmee aan SDG 12 wordt voldaan.

vzw Stock

Voor de derde pijler Peace (Vrede) is vzw Sock in de prijzen gevallen. Vzw Sock is een onthaalhuis van de parochie Christus Koning en de werkgroep solidariteit. In de nasleep van de Vietnamoorlog kwam priester-arbeider Jef Devisscher in contact met een Vietnamese bootvluchteling. Hoewel Jef Devisscher recent gestopt is en er niet meer woont wordt de werking nu volledig gedragen door vrijwilligers en het huis wordt momenteel enkel bewoond door vluchtelingen.

Er is plaats voor 6 inwoners. Iedereen die geen onderdak heeft, kan er verblijven. Vanuit deze nominatie wil het Vredesplatform het levenswerk van Jef Devisscher huldigen, alsook de vrijwilligers erkennen voor hun toegewijde inzet. Het is een werking dat de kleine vrede bewerkstelligt door iedereen als gelijke te behandelen en ze te voorzien in een van de basisbehoeften: onderdak. Het brengt een signaal dat vrijwilligersorganisaties als deze hoop, solidariteit en zingeving bij een vaak vergeten groep mensen brengen. Dit ligt helemaal in de lijn van SDG 16.

COSH!

In de categorie Prosperity (Welvaart) werd COSH! Genomineerd. COSH! is een online zoekplatform dat consumenten begeleidt in hun zoektocht naar duurzame, ethische kledij wat helemaal past in het kader van SDG nr. 9. Shoppers vinden er een helder overzicht van de duurzaamheidskenmerken van kledingmerken en kunnen er op zoek gaan naar duurzame(re) mode binnen hun stijl en budget. Wie geen voorkennis heeft van duurzame mode, krijgt meer duurzame alternatieven te zien wat dan weer helemaal tegemoet komt aan SDG 10.

Verder stelt COSH! zich ook beschikbaar voor duurzaamheidsadvies aan retailers en voor de press releases van nieuwe duurzame merken. Er zijn al 36 Brugse ondernemingen opgenomen in de COSH! Shopping gids (SDG 11). COSH! houdt het brede kader van de SDG's in hun visie. Ze controleren op verschillende elementen in 7 categorieën: het ethische (werkomstandigheden) (SDG 8), het ecologische (impact op het milieu), het circulaire, de korte keten, diervriendelijkheid, slow fashion en transparantie.

MOOOV

Voor de laatste pijler Partnership (Partnerschap) wordt dit jaar MOOOV in de bloemetjes gezet. Als organisatie is MOOOV zich bewust van de impact van haar activiteiten op de maatschappij en het milieu. Ze gaan de uitdaging aan om deze impact zo positief mogelijk te maken. Hiervoor stelden ze een strategisch duurzaamheidsplan op dat ervoor zorgt dat duurzaamheid centraal staat in hun kerntaken en bedrijfsvoering. Op die manier bouwt MOOOV dagelijks mee aan de betere wereld van morgen.

Het strategisch duurzaamheidsplan 2022 - 2025 is een bundeling van doelstellingen en acties voor de komende vijf jaar. Voor hun strategisch duurzaamheidsplan werd er gewerkt met de SDG's. Opmerkelijk is hun inzet op SDG 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken. MOOOV wil onder meer een filmfonds ontwikkelen dat filmmakers steunt en dat rekening houdt met nieuw verworven inzichten rond dekolonisering. Bovendien worden vanaf 2023 alle nieuwe en bestaande partnerschappen en sponsors afgetoetst aan hun nieuwe visietekst.


De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn (1) geen armoede; (2) geen honger; (3) goede gezondheid en welzijn; (4) kwaliteitsonderwijs; (5) gendergelijkheid; (6) schoon water en sanitair; (7) betaalbare, duurzame energie; (8) eerlijk werk en economische groei; (9) industriële innovatie en infrastructuur; (10) ongelijkheid verminderen; (11) duurzame steden en gemeenschappen; (12) verantwoorde consumptie en productie; (13) klimaatactie; (14) leven in het water; (15) leven op het land; (16) vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; en (17) partnerschappen om doelstellingen te bereiken.

Kijk op www.duurzamegemeente.be voor meer info.