Ontmoetings- en Zorgpunt voor Oekraïners

In het voormalige dienstencentrum Van Volden (Joris Dumeryplein 1, 8000 Brugge) is het Ontmoetings - en Zorgpunt Oekraïne gevestigd. Men kan er wekelijks op woensdagmiddag tussen 13.30u en 17.30u langsgaan.   

Oekraïners kunnen er hun landgenoten ontmoeten en een babbeltje slaan. Er is een bar en een kinderhoek met toezicht. 

Tijdens de ontmoetingsmomenten zijn er ook verschillende Brugse diensten en organisaties aanwezig. Zij geven informatie over het verblijf in onze stad, financiële steun, integratie en inburgering, opleidingen met o.a. Nederlandse taal, tewerkstelling, kinderopvang en vrije tijd.

Er is eveneens een Praattafel. Dit is een activiteit waar anderstalige nieuwkomers die gestart zijn met lessen Nederlands, er de taal verder kunnen oefenen.

Nog tijdens de openingsuren kunnen Oekraiënse vluchtelingen er op afspraak terecht bij het Zorgpunt voor medische zorg en ondersteuning naar het in orde stellen van de administratie hierrond. Een afspraak maken kan via de maatschappelijk werker die het Oekraïens gezin begeleidt OF via het Huis van de Bruggeling (Tel. 050 44 80 00 of info@brugge.be ).

Tot slot is er telkens van 14 u. tot 15.30 u. de mogelijkheid om juridisch advies en bijstand te krijgen.

Van harte welkom!