Hoe registreren als vluchteling uit Oekraïne

Door de crisis in Oekraïne zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Ook ons land verwelkomt heel wat van deze vluchtelingen. Maar hoe gaat die opvang juist in zijn werk?

Stap 1: Meld je aan in het nieuwe registratiecentrum

 • Wil je tijdelijke bescherming aanvragen? Dan moet je  aanmelden in het nieuwe registratiecentrum in het Eurostation (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel). Opgelet: het registratiecentrum is dus verhuisd van de Heizel naar het Eurostation.
  De openingsuren zijn van maandag t.e.m. vrijdag van 8u30 tot 16u. 

  DVZ registreert de identiteitsgegevens. In principe zal DVZ je dan wel onmiddellijk een ‘attest tijdelijke bescherming’ geven, en zal er geen tussenstap van ‘pre-registratie’ meer zijn.

Stap 2: Aanmelden bij het Stadsbestuur - indien je beschikt over een Attest van tijdelijke bescherming of e-mail met bevestiging tijdelijke bescherming en vanuit Brussel naar Brugge bent toegewezen!

 • In samenspraak met het OCMW of indien wij vragen krijgen om bij ons langs te komen moet je hiervoor een afspraak maken.
  Eerste afspraak: inschrijving
 • Je meldt je aan op het voorziene tijdstip.
 • Er volgt een registratie per persoon (bvb een gezin met 1 kind zijn 3 registraties en 3 attesten tijdelijke bescherming).
 • Je krijgt de Bijlage 15 (Tijdelijk verblijfdsdocument).
 • De wijkagent komt bij je langs na de aanvraag voor de woonstcontrole.
 • De A-kaart kan je aanvragen en ophalen in het Huis van de Bruggeling na positieve woonstcontrole.
  Tweede afspraak: A-kaart

Het is mogelijk een tijdstip te reserveren om tijdelijke bescherming te gaan aanvragen in het registratiecentrum. Personen met een Oekraïens identiteitsdocument of statusbewijs van erkende vluchteling of staatloze in Oekraïne, eventueel vergezeld door hun familieleden, kunnen via een reservatieformulier een tijdstip reserveren om tijdelijke bescherming aan te vragen in het registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel. Dit vereist een Belgisch IP-adres.

Wil je internationale bescherming aanvragen en geniet je al tijdelijke bescherming? Het verzoek voor internationale bescherming wordt opgeschort zolang de tijdelijke bescherming van toepassing is. Via DPIVIB.UKR@ibz.fgov.be  kan je een verzoek om internationale bescherming aanvragen.

Voor personen met nood aan opvang voorziet DVZ crisisnachtopvang voor 1 of 2 nachten in het registratiecentrum. Uiteraard laten we Oekraïners die in Brugge terecht komen en zich nog niet naar het registratiecentrum konden begeven, niet in de kou staan. Via het OCMW wordt voor deze mensen tijdelijke opvang gezocht, waardoor ze hier alvast even op adem kunnen komen.

Indien je een tolk nodig hebt, vraag dit aan het onthaal tijdens je bezoek aan het Huis van de Bruggeling