Hulpacties registreren / financiële steun voor Oekraïne

De crisis in Oekraïne laat niemand onbewogen. Zowel op nationaal niveau - zoals bijvoorbeeld door het consortium 12-12 - als op lokaal niveau ontstaan heel wat hulpinitiatieven. Op deze pagina lees je hoe ook jij je steentje kan bijdragen. 

Financiële steun voor hulporganisaties in Oekraïne

In het getroffen gebied zijn heel wat hulporganisaties actief. Verschillende organisaties hebben de krachten gebundeld in het consortium 12-12. Samen zorgen ze ervoor dat de juiste hulp terecht komt bij hen die het meest nodig hebben.

Iedereen kan de acties van 12-12 steunen via een gift op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. Meer informatie vind je op www.1212.be.

Acties in Brugge registreren

Van inzamelingen van kledij en medisch materiaal tot financiële steunacties: heel wat Bruggelingen en organisaties zetten ondertussen zelf hulp- of inzamelacties op poten. Vaak gaat het om mensen die een band hebben met Oekraïne (familie, bedrijf …) en die ter plaatse concrete hulp willen bieden.

We willen deze initiatieven vanuit de Stad ook een hart onder de riem steken. Wie zelf een actie op touw wil zetten, kan deze via onderstaand formulier registreren. Na nazicht voegen we jouw actie aan ons overzicht en zorgen we zo voor extra publiciteit. Bovendien zullen we als Stad voor extra verbinding zorgen tussen verschillende complementaire initiatieven

Registreer hier je hulpactie

Vrijwilligers

Wie als vrijwillgers de vluchtelingen uit Oekraïne wil helpen, kan mailen naar hulp.oekraine@ocmw-brugge.be 

Er is ook een algemene link via Give a day waar men zich kan registreren als vrijwilliger:

www.giveaday.be/nl-be/onze-gemeentes-voor-oekraine