Wensbomenbos 2022 - Mobiliteit

Mobiliteit

Bekijk hier een greep uit de ontvangen wensen en realisaties die we ontvangen hebben in het wensbomenbos van 2022.

 

Ik wens een beter wegdek aan voorzijde Astridpark en -Brugse Vrije (S.V.S.)

De heraanleg van de voorzijde van het Koningin Astridpark staat ook op de verlanglijst van Stad Brugge. Omdat er andere prioriteiten zich stellen wordt dit nog even uitgesteld, vermoedelijk naar een volgend legislatuur.

 

Ik wens dat Brugge blijft streven voor een verkeersvrije binnenstad (A.C.)

Het aantal auto’s in de binnenstad verminderen is één van de belangrijkste doelstellingen in het Brugse Klimaatplan 2030. Stad Brugge heeft al heel wat acties lopen die hier op inzetten en plannen in de toekomst nog heel wat initiatieven.

Momenteel lopend in Brugge is:

 • 2022 is het jaar van deelmobiliteit. Tegen 2025 willen we het aantal deelwagens in Brugge verdubbelen. Eén deelwagen vervangt tussen de 8 en 14 private wagens. Goed voor de parkeerdruk en het klimaat;
 • Bruggelingen die zich engageren om zich duurzamer te verplaatsen krijgen sinds april een duwtje in de rug. Wie zijn nummerplaat inleveren krijgt hiervoor een subsidie;
 • Ondernemers krijgen dan financiële steun wanneer ze hun leveringen doen met een bakfiets in plaats van met de bestelwagen;
 • Het klimaatpunt werd opgestart in het Huis van de Bruggeling voor elke Bruggeling die vragen heeft over duurzame mobiliteit of andere duurzame maatregelen;
 • Tijdens de zomervakantie zijn de winkelstraten ieder weekend autoluw;
 • Met verschillende communicatiecampagnes tonen we het standpunt van de Stad en trekken we bijvoorbeeld de campagne ’30 dagen minder wagen’ in juni.

 

Ik wens meer veiligere fietspaden in en rond Brugge (L.D.)

Stad Brugge zet zich dagelijks in voor veiligere fietspaden en meer fietsstraten, een doel die ook zij nastreven en die ze stap per stap verwezenlijken. Zo krijgt Brugge er na de zomer van 2022 in één klap 90 fietsstraten bij. Brugge wordt meer dan ooit een echte fietsstad. In de wijk Christus-Koning komt er zelfs een hele fietszone, een plaats waar het ‘verblijfskarakter’ van de wijk primeert en waar veel fietsers zijn.

 

Ik wens meer verkeersveiligheid in Dudzele (M.D.)

Inzetten op meer verkeersveiligheid doet Stad Brugge samen met Agentschap Wegen en Verkeer, die verantwoordelijk is voor alle gewestwegen.

Vorig jaar heeft Brugge een schoolvervoerplan opgemaakt met oog op meer verkeersveiligheid in en rond Dudzele. De analyse van de knelpunten is volop aan de gang en de Stad onderzoekt de mogelijkheden om dit praktisch aan te pakken. Alle omwonenden worden steeds op de hoogte gebracht van zodra Stad Brugge concreet overgaat tot veranderingen.

 

Ik wens dat er meer fietsstraten voorzien worden in Brugge en een volledig autovrij centrum (J.P.N.)

Stad Brugge zet nu al hard in op meer fietsstraten, zo komen er na de zomer van 2022 in één klap 90 fietsstraten bij. Het traject van meer fietsstraten gaat in Brugge samen met veilige fietspaden en comfortabele fietsverbindingen, iets dat in de dagelijkse werking van de stad primeert.

En ook het aantal auto’s inperken in de binnenstad staat in het Brugse Klimaatplan 2030.

Acties die momenteel lopen in Brugge zijn:

 • 2022 is het jaar van deelmobiliteit. Tegen 2025 moet het aantal deelwagens in Brugge verdubbeld worden. Eén deelwagen vervangt tussen de acht en veertien private wagens. Goed voor de parkeerdruk en het klimaat;
 • Bruggelingen die zich engageren om zich duurzamer te verplaatsen krijgen sinds april een duwtje in de rug. Wie zijn nummerplaat inlevert krijgt hiervoor een subsidie;
 • Ondernemers krijgen dan financiële steun wanneer ze hun leveringen doen met een bakfiets in plaats van met de bestelwagen;
 • Het klimaatpunt werd opgestart in het Huis van de Bruggeling voor elke Bruggeling die vragen heeft over duurzame mobiliteit of andere duurzame maatregelen;
 • Tijdens de zomervakantie zijn de winkelstraten ieder weekend autoluw;
 • Met verschillende communicatiecampagnes tonen we het standpunt van de Stad en trekken we bijvoorbeeld de campagne ’30 dagen minder wagen’ in juni.

 

Ik wens minder vrachtverkeer en meer controle op de snelheid in de Guldenvlieslaan (R.T.)

De R30 van de Bevrijdingslaan (N351) tot de N376 Dudzeelse Steenweg (Guldenvlieslaan-Koningin Elisabethlaan, Komvest en Walweinstraat) werd geselecteerd als een secundaire weg type III. Voor deze secundaire wegen primeert de verbindingsfunctie van het openbaar vervoer en het fietsverkeer op het bovenlokale niveau.  Dit wegtype kan slechts supplementair een verbindende en verzamelende rol spelen voor het autoverkeer.  Lokaal vrachtverkeer en werfverkeer is niet te vermijden.

 

Ik wens veiligere fietspaden in Vlaanderen (M.P.D.P.)

Stad Brugge zet zich dagelijks in voor veiligere fietspaden en meer fietsstraten, een doel die ook de stad nastreeft en die ze stap per stap verwezenlijkt voor Brugge en Vlaanderen.

Enkele noodzakelijke partners kunnen hierin niet ontbreken. Samen met Stad Brugge zet onder meer Provincie West-Vlaanderen, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer en Politie Brugge zich in voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen.

 

Ik wens dat de Wollestraat toeristenvrij mag worden of dat er een betere crowd control is met toezicht en regels voetgangers op het voetpad. Dit zou de frustraties verminderen van Brugse fietsers (D.A.)

Stad Brugge neemt het voorstel om de Wollestraat verkeersvrij te maken verder mee om te onderzoeken. De Stad observeert momenteel het aantal voetgangers al met verschillende projecten. Zo hangt er al een telkast aan het Zand ter hoogte van de Zuidzandstraat.