Wensbomenbos 2022 - Openbare ruimte en gebouwen

Openbare ruimte en gebouwen

Bekijk hier een greep uit de ontvangen wensen en realisaties die we ontvangen hebben in het wensbomenbos van 2022.

 

Ik wens een opkuis voetpad voor meer veiligheid aan residentie Jacobinessen (R.D.R.)

Stad Brugge staat in voor het onderhoud en beheer van de voetpaden van de gemeentelijke wegen. Toch zijn we verplicht om permanent de veiligheid te garanderen in gans Brugge en dit doen we samen met onze inwoners.

Artikel 8 van het Brugs Algemeen reglement over afval en openbare netheid zegt ‘de bewoner er over waken dat de trottoirs, rioolroosters en de greppels/straatgoten voor de door hen betrokken woning of het in gebruik zijnde gebouw, voor de onbewoonde panden en (on)bebouwde gronden in reine staat zijn en dienen modder, zwerfvuil, bladeren, onkruid, zand, hondenpoep… die er zich bevinden, weg te ruimen.’

Alle betrokken omwonenden worden gevraagd om extra aandachtig te zijn voor de staat van hun trottoir. Elke Bruggeling is dus in de eerste plaats zelf garant voor de properheid en veiligheid van zijn voetpad.

 

Ik wens een restauratie aan de voorgevel ter hoogte van de ringen (S.V.S.)

               In behandeling

 

Ik wens dat de terrassen op de Markt en elders gans het jaar open mogen blijven (V.D.H.)

Met het ‘pleintjesplan’ streeft Stad Brugge naar een gezellige inrichting van vrijetijdszones en terrassen. Deze actie kadert in het Beleidsprogramma 2019 - 2024 om van Brugge een levendige stad te maken. 

 

Brugge heeft momenteel twee terrasperiodes voorzien in hun terrasreglement. Met deze regelgeving kan ten allen tijde buiten een terras geplaatst worden en wordt de uniformiteit tussen de Brugse horecazaken mee bewaakt.

Deze terrasperiodes zijn:

  1. Een uitgebreid terras van de eerste zaterdag van de paasvakantie tot het einde van de daaropvolgende kerstvakantie;
  2. Een beperkte terrasdiepte van 4m in de periode tussen einde kerstvakantie en begin paasvakantie.

Ook zijn Horeca-uitbaters zelf minder vragende partij om in het laagseizoen buiten terrassen te plaatsen. Dit heeft te maken met de tewerkstelling van hun personeel en het weer tijdens de winter die niet te vergelijken is met een aangename zomerdag.

 

Ik wens verlichting op het water aan de Snagaardsbrug en Carmersbrug (J.D.)

Brugge hecht veel belang aan de warmte en sfeer die verlichting met zich meebrengt, denk maar aan Wintergloed en de actie ‘verlicht je buurt’ tijdens de kerstperiodes. Echter konden we deze wens niet realiseren door de kostprijs en de inspanningen die dit met zich meebrengen. De Stad neemt het idee mee voor wanneer zich toch ooit mogelijkheden voordoen. 

 

Ik wens op alle perkjes van de Witte Molenstraat en in mijn voortuin buitenverlichting als inbraakpreventie (W.M.)

Stad Brugge heeft contact opgenomen met deze bewoner die voornamelijk de vraag stelde met oog op inbraakpreventie.  Een extra paal plaatsen is niet mogelijk omdat nog niet zo lang geleden nieuwe straatverlichting aangebracht werd bij de vernieuwing van deze straat. De wenser toonde hiervoor alle begrip en bekijkt zelf bijkomende mogelijkheden op privéterrein.

Zelf benieuwd naar welke maatregelen je kan nemen tegen diefstalpreventie? Vraag gratis advies aan bij de preventieadviseur via www.brugge.be/diefstalpreventieadvies.

 

Ik wens als rolstoelgebruiker met scooter, een dorpel-voetpadenverlaging aan de inrit Plantsoendienst (D.T.)

Stad Brugge heeft deze werken geïntegreerd in hun plannen en deze locatie werd toegankelijk gemaakt.

 

Ik wens aan het einde van de Hoog Brabantlaan nr. 23-25 een laagje asfalt, de rotonde is in zeer slechte staat voor fietsers en voetganger (M.V.E.)

Deze vraag kadert Stad Brugge in een volledige vernieuwing en men bekijkt nu wanneer hier financiële ruimte voor is om dit aan te pakken.

Op kort termijn komt er wel een plaatselijk herstel van het asfalt. Een tussenoplossing die het wandelen en fietsen nu al ten goede moet komen.

 

Ik wens dat de twee lelijke elektriciteitskasten met street-art gepimpt mogen worden (hoek Kemelstraat/Zilverstraat) (S.V.S.)

Als er geen opschrift of reclame aangebracht wordt op de elektriciteitskasten, kan dergelijk initiatief aanzien worden als kunstwerk. Om dit aan te vragen zijn er drie stappen nodig:

  1. Toelating van de eigenaar van de elektriciteitskasten;
  2. Toelating cluster Openbaar Domein;
  3. Daarnaast moet het ontwerp beoordeeld worden door de Rijkscommissie voor Stedenschoon om ervoor te zorgen dat het passend is in de Brugse binnenstad.

Met toestemming van alle partijen kan het ‘oppimpen’ beginnen.
Wie in Brugge een culturele activiteit of evenement organiseert, kan hiervoor een projectsubsidie aanvragen. Meer info kan je lezen op www.brugge.be/projectsubsidie-culturele-activiteit.