Wensbomenbos 2022 - Samenleving, welzijn & diversiteit

Samenleving, welzijn & diversiteit

Bekijk hier een greep uit de ontvangen wensen en realisaties die we ontvangen hebben in het wensbomenbos van 2022.

 

Ik wens meer praattafels (M.M.)

Voor meer Praattafels onderzoekt de Diversiteitsdienst altijd de mogelijkheden om dit te realiseren en spelen ze daarna in op de noden die er zijn.  De instroom van Oekraïense vluchtelingen toonde een grote nood aan acties voor aangehaalde doelgroep. Met De Praattafels is daar snel op ingespeeld. In het Ontmoetings- en Zorgpunt Oekraïne (Joris Dumeryplein 1, 8000 Brugge) werden al snel Praattafels opgezet.   


Tijdens de zomermaanden zijn de praattafels in vakantiemodus en worden er alternatieven georganiseerd. ‘Samen Zomeren’ is een activiteitenreeks voor volwassen waar ook praattafels doorgaan. Inschrijven is niet verplicht. Meer info vind je via www.brugge.be/oefenkansen-nederlands

 

Ik wens voor iedere Bruggeling een betaalbaar leven (D.B.)

Deze wens is een bezorgdheid die de stad ook deelt. Het stadsbestuur en OCMW zetten zich dagelijks in om alle Bruggelingen de mogelijkheden te bieden om volwaardig deel te nemen aan alle facetten van het leven. Dat doen ze bijvoorbeeld via de Axibonnen die kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, de onderwijscheques die de kosten voor onderwijs drukken, het energieloket dat mensen helpt om hun energiefactuur betaalbaar te houden… en heel wat andere initiatieven en maatregelen.

Ondanks de dagelijkse inspanningen van velen is de uitvoering van deze wens ‘Laat iedere Bruggeling een betaalbaar leven leiden’ nog niet voor iedereen realiteit. Stad Brugge blijft zich daarom onverminderd inzetten met het lokaal sociaal beleidsplan. Dit plan bevat alle maatregelen die het stadbestuur, het OCMW en alle sociale partners nemen om een betaalbaar leven voor iedereen dichterbij te brengen.

 

Ik wens dat het stadsbestuur er meer zorg voor draagt dat daklozen in Brugge meer warmere plekken mogen vinden in de stad en dat er meer plaatsen worden voorzien voor daklozen (G.S.)

In Brugge streeft Welzijnsvereniging ’t Sas er ieder jaar naar gestreefd dat er zo weinig mogelijk mensen tegen hun wil om op straat moeten slapen op het Brugse grondgebied. Doorheen het jaar voorziet ze hiervoor tien bedden in nachtopvang die dagelijks gereserveerd kunnen worden via het gratis nummer 0800 200 09. Er wordt gewerkt volgens het Bed-Bad-Brood principe waar sinds de laatste jaren ook begeleiding aan werd toegevoegd.

Er is meer nodig en doorheen de jaren blijven we zoeken naar mogelijkheden, mogelijkheden om meer mensen ’s nachts een slaapplaats te geven en overdag een warme plek om te vertoeven.

In de winterperiode (15/11 t.e.m. 31/03) zet ’t Sas in op:

  • Het aantal bedden bereidt uit van tien naar achttien bedden;
  • Bij meer dan achttien aanmeldingen voor de nachtopvang is er een samenwerking met Brugse hotels;
  • Wordt vanuit het Inloophuis ontmoeting georganiseerd op zondagnamiddag in samenwerking met de partners van de Globale Ontmoeting;
  • Worden tijdens periodes van extreme koude de openingsuren van het Inloophuis en de nachtopvang uitgebreid, zodat mensen zich zo kort mogelijk in de kou moeten begeven.

Daarnaast zetten verschillende partners in om doorheen het hele jaar meer mensen te bereiken die dakloos zijn. Dit is een samenwerking tussen onder andere: OCMW, Stad Brugge, cluster Outreach, Brugge Dialoogstad, vzw Wieder, Welzijnsschakel Ûze Plekke, CAW Noord-West-Vlaanderen, Welzijnsschakel Kantel, …

Ik wens vooral stilte in Brugge, minder afval, sluikstort en respect hebben voor elkaars restaurant (K.V.)

Brugge is een bruisende stad en na de pandemie komt er terug heel wat op gang zoals toerisme en evenementen. Stad Brugge begrijpt dat rust, netheid en respect niet altijd evident is en zet steeds alles in om de hinder voor wie er woont en werkt zoveel mogelijk te beperken:

  • De Preventiedienst zorgt voor sensibilisering over een aantal overlastfenomenen zoals alcoholgebruik, diefstal, wildplassen en afval;
  • De medewerkers van Openbaar Domein proberen er steeds voor te zorgen dat de stad er piekfijn uitziet, ook na een evenement;
  • Wie toch nog hinder ondervindt, mag Stad Brugge steeds contacteren (050 44 800) of kan een melding doen via www.brugge.be/meldpunt.