Standplaats ambulante handel

Ambulante handel staat voor alle soorten verkoop die niet gebonden is aan een specifieke locatie. In Brugge zijn de vaste standplaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein in het centrum limitatief bepaald.

Locaties buiten het centrum van Brugge en niet opgenomen in het reglement voor ambulante activiteiten worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd en al dan niet toegestaan. 

Er zijn momenteel geen vacante plaatsen.

Hoe vraag je het aan?

  1. Vraag je standplaats online aan.

  2. Als je een standplaats aanvraagt, komen je gegevens op een (wacht)lijst terecht.

  3. Van zodra er een vacature vrij komt, word je verwittigd en kun je een volledig dossier indienen dat dan wordt beoordeeld op kwaliteit, uitzicht en aanbod .

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

  • Stad Brugge kan standplaatsen openstellen en toewijzen.
  • Bekijk de modaliteiten voor de uitbating. Deze zul je op deze webpagina kunnen lezen indien er standplaatsen beschikbaar zijn.
  • Indien er standplaatsen beschikbaar zijn, worden de vacatures hiervoor op deze webpagina gepubliceerd.

Privéterrein

Ambulante handel op privéterrein kan enkel op een commerciële parking (winkelparking) en/of op een terrein grenzend aan de openbare weg. Je moet ook steeds toestemming hebben van de eigenaar van het privéterrein.

Regelgeving

Reglement ambulante handel, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 maart 2022.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten