Toelage voor acties/activiteiten in kernwinkelgebieden deelgemeenten

Het stadsbestuur streeft naar levendige winkelkernen waar de bezoeker een divers en kwalitatief hoogstaand aanbod vindt. Handelaars en horeca-uitbaters die in de Brugse deelgemeenten evenementen organiseren ter promotie van de lokale handel kunnen hiervoor van de Stad een toelage krijgen. 

Hoe vraag je het aan?

 1. Mail je aanvraag naar werkenondernemen@brugge.be.

  Doe dit ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 maand vóór aanvang van de actie/activiteit.

 2. Je krijgt een automatische ontvangstbevestiging.

 3. Binnen 15 dagen krijg je een mail die al dan niet bevestigt of de aanvraag in aanmerking komt voor betoelaging

 4. Vraag na goedkeuring en het organiseren van je activiteit je uitbetaling aan.

  Doe dit ten vroegste de dag na de actie/activiteit en ten laatste 6 maanden nadat de actie/activiteit is afgelopen.

 5. Voeg de nodige documenten toe bij je aanvraag.

 6. De uitbetaling van de toelage gebeurt door overschrijving op de opgegeven bankrekening, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de correct ingevulde uitbetalingsaanvraag.

Wat heb je nodig?

 • Een begroting van de actie of activiteit (bij de aanvraag om toelage)

 • Documenten die bewijzen dat de activiteit heeft plaatsgevonden (affiches, facturen,...): bij de aanvraag om uitbetaling.

Hoeveel bedraagt de toelage?

 • Organisatie van een jaarlijks wijkfeest in het kernwinkelgebied: € 4.000
 • Specifieke klantenactie (vb. paasactie, klantenverwendag, ...): € 250
 • Organisatie van een braderie in het kernwinkelgebied: € 2.000

Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget (€ 30.000). Hierbij houdt de Stad rekening met de datum én het tijdstip van ontvangst van de online aanvraag.

Voor een welbepaalde actie op een welbepaalde datum kun je  slechts één toelagebedrag uit de lijst hierboven ontvangen.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden aanvrager

 1. De aanvraag kan uitgaan van een rechtspersoon, een vzw, een feitelijke vereniging of van één of meerdere gezamenlijk optredende natuurlijke personen, die verkozen zijn voor of door handelaars. Er moeten steeds minstens 5 handels- of horecazaken uit de straten van het kernwinkelgebied deelnemen aan de actie.
 2. Indien de actie/activiteit plaatsvindt op openbaar terrein, dan moet de aanvrager zeker ook tijdig nagaan of hij een vergunning nodig heeft voor het gebruik openbare domein.
 3.  Publieke overheden en politieke partijen kunnen niet optreden als aanvrager.
 4. We aanvaarden meerdere acties/activiteiten van eenzelfde aanvrager met een begrenzing van 4.000€ per kalenderjaar per aanvrager. Voor eenzelfde activiteit kan maar één aanvrager de toelage aanvragen.

Voorwaarden actie/activiteit

 1. De actie/activiteit die een toelage kan ontvangen:
  1. Is gericht op de promotie van de winkelkern van de deelgemeenten.
  2. Vindt plaats in de winkelkern van de betreffende deelgemeente, ten laatste 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
  3. Is voor iedereen toegankelijk.
  4. Per actie/activiteit kan slechts één aanvrager de toelage ontvangen, zoals bepaald in artikel 3§4.
  5. Wordt uitgevoerd door de aanvrager van de toelage.
 2. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking:
  1. Acties/activiteiten die het individuele belang van de initiatiefnemers niet overschrijden, bv. nieuwjaarsrecepties;
  2. Acties/activiteiten van een handelsgebuurtekring x in de zone van handelsgebuurtekring y zonder de toestemming van deze handelsgebuurtekring.
  3. Acties/activiteiten die door andere reglementeringen reeds een toelage ontvangen zoals bijvoorbeeld buurtcheques
  4. Acties/activiteiten die geen meerwaarde vormen voor de uitstraling van de stad/straat of die behoren tot de normale werking van de aanvrager.
  5. Acties/activiteiten die in strijd zijn met de geldende voorschriften en reglementeringen van de stad en andere reglementeringen.

Communicatie

 1. De organisator van de actie/activiteit vermeldt bij alle aankondigingen, publicaties, persberichten, programmaboeken, affiches, folders, e.d. de steun van het stadsbestuur en plaatst duidelijk zichtbaar het stadslogo en de tekst “met medewerking van de Stad Brugge”. Dit stadslogo moet conform zijn aan de huisstijl van de Stad Brugge. De aanvrager ontvangt de richtlijnen voor de huisstijl bij ontvangst van de aanvraag.
 2. De aanvrager bezorgt een uitnodiging voor de actie/activiteit aan de schepen van werk en ondernemen én aan de dienst Werk en Ondernemen mailto:werkenondernemen@brugge.be  ), en dit vóór het evenement plaatsvindt.

Regelgeving

Toelagereglement voor acties/activiteiten die de kernwinkelgebieden van de deelgemeenten promoten en versterken, dd 28 november 2022.

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 en geldt voor alle aanvragen vanaf die datum.

Het vervangt het subsidiereglement animatie- en promotiepremie voor handelsverenigingen, hervastgesteld in gemeenteraadszitting van 30 juni 2009 en gewijzigd in zitting van 29 mei 2012 en in zitting van 11 april 2016 en in zitting van 28 augustus 2019 dat bij deze wordt opgeheven op 31 december 2022.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten