Toelage Brugse land- en tuinbouwbedrijven

Stad Brugge ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven die 

 • maatregelen nemen die de ecologische voetafdruk verkleinen;
 • de rendabiliteit van de landbouwactiviteiten op een duurzame manier verhogen;
 • initiatieven lanceren die de landbouwactiviteiten verbreden;
 • bijdragen tot de korte keten (directe verkoop tussen producent en consument).

Hoe vraag je het aan?

 1. Dien je aanvraag in

  Doe dit binnen de 6 maanden na de aankoop van de installaties of na het voltooien van de investering - of na het nemen van het korte-keten-initiatief.

 2. Voeg de nodige bijlages toe.

  Vermeld de gegevens van je bedrijf, stel het bedrijf kort voor, beschrijf waarvoor je de subsidie aanvraagt en voeg de nodige betaalbewijzen toe.

 3. Via mail ontvang je de beslissing over de toelageaanvraag.

  Je ontvangt uiterlijk 3 maanden na ontvangst bericht over je aanvraag.

 4. Bij goedkeuring van de toelage wordt het bedrag binnen de 3 maanden op je rekening gestort.

Wat heb je nodig?

 • Bewijs dat de aanvraag ingediend wordt binnen de termijn van 6 maanden na de aankoop van de installaties, het voltooien van de investering, of het nemen van het korte-keten-initiatief. 

 • Alle betrokken betalingsbewijzen en facturen

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt maximaal 1.000 euro, met een eigen minimum eigen inbreng van 50 procent van de gemaakte kosten. 

Waar kan je terecht?

Dit product is momenteel niet beschikbaar online.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De uitbating moet op Brugs grondgebied gelegen zijn (enkel exploitatie in Brugge komt niet in aanmerking).
 • Het bedrijf mag niet gelegen zijn in een op het gewestplan ingetekende ambachtelijke zone of industriezone.
 • De toelage geldt enkel voor hun aankopen of initiatieven die in het reglement opgenomen zijn. Andere kunnen enkel in aanmerking komen na het voorleggen van een grondige motivatie.
 • De toelage is enkel bestemd voor nieuwe aankopen of initiatieven (vanaf 1 januari 2020).
 • Aankopen of initiatieven die door de hogere regelgeving verplicht worden, komen niet in aanmerking.
 • Toelagen uit het reglement kunnen niet gecumuleerd worden en slechts één maal per jaar aangevraagd worden.

Regelgeving

Toelagereglement impulsbeleid voor Brugse land- en tuinbouwbedrijven, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten