Pop-up verblijfsrecreatie in openlucht

Vraag een vergunning aan voor het uitbaten van een tijdelijke pop-up verblijfsrecreatie in openlucht.

Hoe vraag je het aan?

 1. Controleer het Logiesdecreet.

 2. Controleer de omgevingsvergunningsplicht.

 3. Ontwerp je uitbating, rekening houdend met het Logiesdecreet en de voorwaarden voor de vrijstelling van de vergunningsplicht.

 4. Vraag je vergunning online aan via het webformulier.

  Vul het formulier alleen in als je overtuigd bent dat je voldoet aan de voorwaarden en kan genieten van de vrijstelling.

 5. Voeg het plan toe bij je aanvraag.

 6. Een medewerker controleert of je voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden en brengt je hiervan op de hoogte.

Wat heb je nodig?

 • Een inplantingsplan

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

In deze gevallen is het niet toegestaan om een pop-up terrein voor verblijfsrecreatie aan te leggen

 • De functie verblijfsrecreatie is niet toegelaten volgens de bestemmingsvoorschriften van een provinciaal of gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In Brugge is dat bijvoorbeeld het geval in het RUP Woonparken. 
 • Het terrein is gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied1, met uitzondering van parkgebied. Denk aan gebieden die als natuurgebied, bosgebied … aangeduid zijn op het gewestplan. 

Val je niet onder een verbod, dan kan de uitbating onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

Algemene voorwaarden vrijstelling

 • De uitbating moet in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van een stedenbouwkundige verordening, ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg, een verkaveling van minder dan 15 jaar oud …. 
 • De uitbating mag niet strijdig zijn met de uitdrukkelijke voorwaarden van een omgevingsvergunning.
 • De vrijstelling geldt niet in een 5 meter brede strook langs een waterloop.  

Specifieke voorwaarden vrijstelling van de vergunningsplicht voor het tijdelijk plaatsen van constructies

 • De vrijstelling geldt enkel voor tijdelijke constructies, voor een maximale termijn van 4 keer 30 dagen. De termijn kan aaneengesloten zijn en start bij het plaatsen van de eerste constructie. Alle constructies moeten verwijderd zijn bij afloop van de termijn.
 • De algemene bestemming van het gebied mag niet in het gedrang komen. Dit wil zeggen dat het terrein nog moet kunnen gebruikt worden voor zijn stedenbouwkundige bestemming. In agrarisch gebied is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een volledige weide of akker of grote delen 4 maanden lang te gebruiken voor verblijfsrecreatie. Hierdoor kan het terrein het hele jaar niet gebruikt worden voor de landbouw. In parkgebied is belangrijk om bestaande bomen niet te beschadigen door geen constructies te plaatsen in de zones waar de wortels van de bomen zich bevinden. 

Vuistregels voor verenigbaarheid met de algemene bestemming

 • Plan alle centrale voorzieningen (onthaal, drinkwater, sanitair …) in tussen of in de bedrijfsgebouwen of woongebouwen van de uitbater.
 • Hou het initiatief kleinschalig om concurrentie met professionele uitbatingen te vermijden. Beperk je tot een maximum van 29 plaatsen en een maximale oppervlakte van 700 m²; 
 • Groepeer de verblijfplaatsen en zorg ervoor dat ze zich op een maximale afstand van ca. 50 m van de centrale voorzieningen voorzien.
 • Gebruik gemakkelijk wegneembare materialen voor het aanleggen van paden of afbakenen van plaatsen.  
 • Respecteer natuurlijke grenzen (grachten, hagen, bomenrijen, straten …).
 • Wil je parking aanbieden, doe dit dan op bestaande verharding. 
 • Er mag geen ontbossing3, vegetatiewijziging4, wijziging van kleine landschapselementen5, aanmerkelijke reliëfwijziging of wijziging van waterlichamen nodig zijn om het plaatsen van de constructies mogelijk te maken. 

Aanpassingen aan het terrein

Om te voldoen aan het Logiesdecreet zal je een aantal aanpassingen moeten doen op het terrein Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de plaatsen af te bakenen, paden aan te leggen, constructies te plaatsen voor centrale voorzieningen ... Voor deze aanpassingen is gangbaar een omgevingsvergunning nodig.

Tips

 • Informeer je goed
 • Ontwerp je uitbating, rekening houdend met het Logiesdecreet en de voorwaarden voor de vrijstelling van de vergunningsplicht.
  • Overweeg zorgvuldig welke soort plaatsen of verblijven je wilt aanbieden en waar ze zich zullen bevinden.
  • Markeer de verblijfplaatsen, de centrale voorzieningen en de eventuele parking op een plannetje, rekening houdend de normen en kwaliteitseisen van het Logiesdecreet en de voorwaarden voor de vrijstelling. 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten