Beleid jeugdwerkloosheid

Stad Brugge wil de jeugdwerkloosheid aanpakken en drastisch verminderen.

Drie pijlers

 • werknemers/werkzoekenden die de weg naar de arbeidsbemiddeling niet vinden, informeren over de mogelijkheden van de Brugse arbeidsmarkt. Stad Brugge is hier een allerlaatste schakel, zal zich niet als arbeidsbemiddelaar promoten noch profileren en verwijst steeds door naar actoren in de stad en de regio.

 • werkgevers informeren over de Brugse arbeidsmarkt.

 • onderwijs- en opleidingswereld betrekken als partner in het tewerkstellingsbeleid.

Concrete acties

 • Samen met verschillende partners in het brede onderwijsveld zal bekeken worden hoe de leerlingen vandaag de dag geïnformeerd worden over de arbeidsmarkt. Indien nodig wordt er een educatief instrument over de Brugse arbeidsmarkt ontwikkeld.

 • "Brugge(n) voor jongeren aan het werk", een platform met als doel meer jongeren aan het werk te krijgen, wordt opgericht. Dit platform komt tweemaal per jaar samen en probeert innovatieve antwoorden te vinden op de huidige en toekomstige uitdagingen van de lokale arbeidsmarkt, specifiek voor jongeren.

 • Het opzetten van een overlegplatform met de Brugse uitzendkantoren en de VDAB. Doel: kennis van de uitzendkantoren verhogen met betrekking tot het concrete opleidingsaanbod van de VDAB. Dit aanbod is afgestemd op de reële behoefte van de Brugse arbeidsmarkt en is vaak te weinig bekend bij de uitzendkantoren.

  Vermits 59 procent van de uitzendkrachten jonger is dan 25 jaar, zijn de uitzendkantoren, die samen meer dan 2.600 mensen tewerkstellen in de Brugse regio, een uiterst belangrijke motor voor de oplossing van de jongerenwerkloosheid.


Belangrijkste tewerkstellingsfactoren

 • metaal en mechatronica
 • zorg
 • transport, distributie en logistiek
 • landbouw, visserij en voeding
 • print, multimedia en creatieve sector