Werkingssubsidie jeugdhuizen

Erkende jeugdhuizen kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie om hun werking te financieren.

Voorwaarden

Een jeugdwerkinitiatief dat een werking uitbouwt, binnen een permanente ruimte, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen uitbouwen en waar ruime aandacht besteed wordt aan permanente vorming, zowel van gebruikers als van de medewerkers en de verantwoordelijken.

De eigenheid kenmerkt zich door een eigen methodiek, waarin openheid, onthaal, vrijblijvende consumptie, vrijblijvende deelname aan activiteiten en het aanzetten tot medeverantwoordelijkheid van de jongeren tot de belangrijkste kenmerken behoren.

Procedure

Bij de Jeugddienst in te dienen tegen 31 maart van het lopende werkjaar 

  • De door de Algemene Vergadering goedgekeurde rekening van het voorbije jaar en begroting slaande op het huidige kalenderjaar.
  • De totale loonkost, via sociaal secretariaat, van de beroepskracht van het voorbije jaar en een prognose voor het volgende kalenderjaar. 

Bij de Jeugddienst in te dienen tegen 30 september van het lopende werkjaar 

  • Een ledenlijst per 31 augustus van het afgelopen werkjaar.
  • Het werkingsverslag en de daaruit voortvloeiende nieuwe doelstellingen en acties.
  • Verantwoordingsnota beroepskracht.
  • Het maatschappelijk adres van de vzw en het werkingsadres van het jeugdhuis.
  • De verzekeringspolissen voor het komende werkjaar.
  • De openingsuren voor het komende werkjaar.
  • De statuten. 

Tegen het einde van het jaar mag je je subsidie op je rekening verwachten. 

Doorlopend: bij iedere samenkomst van de Algemene Vergadering wordt vooraf de agenda en nadien het verslag bezorgd aan de Jeugddienst.

Meebrengen

 

Bedrag

Het bedrag dat een vereniging krijgt, hangt grotendeels af van het aantal leden en het aantal activiteiten.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de subsidiëring van de jeugdhuizen.

Contactinformatie