Werkingssubsidie jeugdwerk

Maak telefonisch een afspraak

Erkende jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, gewesten, (politieke) jongerenbewegingen, gespecialiseerde jeugdgroeperingen, jeugdraden, jeugddiensten/jongerenadviescentra en experimenteel jeugdwerk) kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de Stad om hun werking te financieren

Voorwaarden

Een jaarwerking organiseren op het Brugs grondgebied gericht op de Brugse jeugd.

Procedure

UPDATE 2021

WEGENS EEN CORONAJAAR 2020-2021
HOEF JE DIT JAAR GEEN SUBSIDIEDOSSIER IN TE DIENEN.
JULLIE SUBSIDIE EN EXTRA CORONATOELAGE WERD REEDS OVERGESCHREVEN.

Alle erkende jeugdbewegingen krijgen dezelfde werkingssubsidie als vorig jaar.
Dit jaar hebben we enkel een aanvraag om toelage nodig en je hoeft dus geen volledig subsidiedossier in te dienen.

Alle info via jeugdwerkbrugge.be


Vul het onlineformulier in en laad de standaard excelbestanden op.

Bezorg ons ook het formulier "aanvraag om toelage". We hebben dit formulier nodig zodat we het bedrag op jullie rekening kunnen storten.

De uiterste indiendatum ligt op 30 september.

Meebrengen

Laad de documenten online op via het formulier.
Breng je aanvraag om toelage binnen aan het onthaal.

Bedrag

Het bedrag dat een vereniging krijgt hangt grotendeels af van het aantal leden en het aantal activiteiten.

Regelgeving

Reglement houdende de erkenning en subsidiëring van Brugse (gespecialiseerde) jeugdbewegingen, (politieke) jongerenbewegingen, koepels van jeugdwerkinitiatieven, particuliere jeugddiensten en experimentele jeugdwerkinitiatieven.

Contactinformatie