Werkzaamheden aan de Katelijnestraat leggen belangrijke historische vondst bloot

19
feb
2020

Tijdens de werkzaamheden aan de Katelijnestraat zijn de funderingen teruggevonden van de oude Katelijnepoort.

De Katelijnepoort maakte deel uit van de tweede stadsomwalling van Brugge (1297-1299). De poort leidde destijds naar de Sint-Catharinaparochie, waarvan de kerk buiten de stadsmuren lag, en verder richting Kortrijk.

Opgraving van de Katelijnestraat

Na de nederlaag van de Bruggelingen tegen de Gentenaren in de slag op het Beverhoutsveld (1382) werd de poort op bevel van Filips van Artevelde gesloopt. Ze werd in het begin van de 15de eeuw in witte natuursteen herbouwd. De aangetroffen poortfunderingen behoren tot deze 15de-eeuwse poort.  

In de loop van de 18de eeuw volgden nog enkele aanpassingen. Het hele poortcomplex werd in 1862 afgebroken.  

Het gaat om verwachte vondsten. De taak van de archeologen bestaat erin de structuren te registreren en in kaart te brengen. De aannemer bekijkt momenteel hoe de geplande leidingen geplaatst kunnen worden zodat de funderingen zo min mogelijk beschadigd raken. De funderingen blijven ondergronds behouden.