Info over landbouw in Brugge

Wist je dat…

  • Brugge momenteel +/- 150 land- en tuinbouwondernemingen telt.
  • de oppervlakte van de cultuurgrond landbouw in Brugge gelijk is aan ongeveer 4.000 voetbalvelden.
  • dat de korte-keten-verkoop booming is, en dat ook in Brugge steeds meer landbouwers op de kar springen.
  • de Brugse landbouwspecialiteiten onder andere weiden en grasland, groenvoedergewassen, graangewassen, nijverheidsgewassen (incl. landbouwzaden) en aardappelen zijn.
  • de Brugse brouwerij “De Halve Maan” met een lokale landbouwer werkt voor de toelevering van de nodige “Brugse” gerst.
  • je als Brugse landbouwer via Stad Brugge premies  kan krijgen voor het voorzien van drinkwater op en het aanleggen van een toegangsweg naar je bedrijf.
  • je ook via de Vlaamse Overheid (departement landbouw en visserij) heel wat subsidies  kan bekomen.
  • Als je als landbouwer schade hebt na een uitzonderlijk natuurverschijnsel, je best onmiddellijk na de ramp al de schattingscommissie samenroept en niet juist voor de oogst van de getroffen teelten.
  • De extreme droogte in de zomer van 2018 als landbouwramp erkend werd en er op Brugs grondgebied 100 landbouwers recht hadden op een toelage van de Vlaamse Overheid.
  • Je tijdens de oogstperiode via Stad Brugge verkeersborden “Modder op de Weg” kan aankopen en je zo kan bijdragen tot een betere verkeersveiligheid.

 

* de cijfergegevens zijn gebaseerd op de landbouwstatistieken, stad en arrondissement Brugge (2005 – 2015) – Bron: FOD Economie (ADSEI), Verwerking: Afdeling DSA, Pom West-Vlaanderen.

Contactinformatie