Afkoppelen afvalwater en regenwater

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht Brugge om samen met FARYS maximaal in te zetten op gescheiden rioleringsstelsels. Van zodra er in een straat een gescheiden stelsel aangelegd wordt, ben je als burger verplicht om ook op jouw privaat domein hemel- en afvalwater te scheiden. Wie hierbij aan een aantal voorwaarden voldoet, kan op een duwtje in de rug rekenen via de opknappremie van Stad Brugge.

Waarom afval- en regenwater afkoppelen?

Een gescheiden rioleringsstelsel heeft afzonderlijke buizen voor regenwater en afvalwater. Dankzij zo’n gescheiden stelsel voorkomen we dat de afvalwaterriolering overstroomt bij hevige regenval. Bovendien zorgen we er zo ook voor dat het afvalwater niet al te veel verdund raakt en zo minder efficiënt gezuiverd kan worden in zuiveringsinstallaties.

Afkoppelen bij gesloten bebouwing

Bij een gesloten bebouwing moet je enkel het regenwater afkoppelen waarvoor je geen leiding moet aanleggen door of onder je woning. Meestal is dat de voorste dakhelft en eventuele verhardingen in je voortuin. Regenwater afkomstig van je achterste dakhelft vang je op in een regenput of laat je in de grond dringen.

Afkoppelen bij halfopen of open bebouwing

Bij een halfopen of open bebouwing moet je het regenwater volledig afkoppelen. Een goede voorbereiding is essentieel daarbij essentieel. Een afkoppelingsdeskundige staat je hierin bij:

  • Tijdens een plaatsbezoek brengt hij je afvoerstelsel in kaart.
  • Op basis van zijn bevindingen tekent hij vervolgens alle leidingen, putjes en aansluitingen uit op een plan.
  • De afkoppelingsdeskundige bezorgt je vervolgens een afkoppelingsplan. Dit plan geeft je een klare kijk op de nodige aanpassingswerken inclusief het kostenplaatje en de vooropgestelde timing.
  • Indien je instemt met die aanpak, bezorg je het afkoppelingsplan ondertekend terug aan de deskundige.

Na deze voorbereiding kan je aan de slag. Het staat je vrij om de nodige werken zelf uit te voeren of een aannemer in te schakelen. De vooropgestelde timing is minder vrijblijvend: je moet namelijk klaar zijn met jouw afkoppelingswerkzaamheden vóór de openbare rioleringswerken voor jouw voordeur afgerond zijn.

Keuring

Ben je klaar met je aanpassingswerken? Dan komt er een erkend keurder langs voor een gratis keuring van je stelsel. Om die keuring vlot te laten verlopen, is het aangewezen om voldoende foto’s te nemen voor alle sleuven dichtgemaakt worden.

Is alles in orde, dan krijg je een positief keuringsattest. Zijn er nog werkpunten, dan moet je de nodige aanpassingen doen en een afspraak vastleggen voor een herkeuring.

Opknappremie

Onder bepaalde voorwaarden kan je met je afkoppeling in aanmerking komen voor de Brugse opknappremie, een welkom financieel duwtje in de rug.

Vragen en contact

Neem contact op met Farys

078 35 35 99
www.farys.be

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media