Register verwaarloosde woningen

Stad Brugge legt een register aan van verwaarloosde woningen en gebouwen. Deze panden brengen verloedering teweeg en hebben een negatieve impact op de leefbaarheid in de stad. Door een pand op te nemen in het verwaarlozingsregister, wil Stad Brugge eigenaars aanzetten om hun woning of gebouw te herstellen.

Een bedrijfsgebouw op een perceel van minstens 500m² groot wordt beschouwd als een verwaarloosd bedrijfsgebouw.

Heb je vragen over een pand dat verwaarloosd is? Maak telefonisch een afspraak via het nummer 050 44 80 00.

 

Hoe vraag je het aan?

 1. De eigenaar wordt ingelicht over de verwaarloosde elementen aan het eigendom. Daarbij wordt gevraagd de verwaarloosde elementen binnen een bepaalde termijn te herstellen.

 2. De dienst Wonen controleert de uitgevoerde werken. 

 3. Advies college van burgemeester en schepenen.

 4. Opname in het verwaarlozingsregister.

 5. Mogelijkheid tot beroep tegen opname in het register.

Veelgestelde vragen

Een woning of gebouw is verwaarloosd als:

 1. de water- of winddichtheid is aangetast en/of;
 2. de stabiliteit is aangetast en/of;
 3. onderdelen dreigen los te komen en/of;
 4. voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Geregistreerde woningen en gebouwen kunnen belast worden met een verwaarlozingsheffing.
Het belastingreglement bepaalt wanneer een pand belast wordt en hoeveel de heffing bedraagt. 

Hoe vraag je het aan?

 1. Verzoek tot schrapping door een zakelijk gerechtigde (volle eigenaar, houder, recht van opstal of erfpacht, of vruchtgebruiker).

 2. Onderzoek schrappingsverzoek door dienst Wonen.

 3. Advies college van burgemeester en schepenen over verzoek tot schrapping.

 4. Schrapping uit het verwaarlozingssregister.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten