Jonge verkeersambassadeurs

Dertig Brugse opgeleide jonge verkeersambassadeurs gaan dit schooljaar aan de slag in tien basisscholen

Op het einde van het schooljaar 2020-2021 kregen alle Brugse scholen van het gewone basisonderwijs de kans om uit elk van hun vijfde leerjaren maximum twee leerlingen te kiezen die verkeersambassadeurs van onze stad konden worden.  Deze Brugse verkeersambassadeurs nemen het engagement op zich om met steun van de stad en de lokale politie een schooljaar lang een rolmodel voor de andere leerlingen in het verkeer te zijn.  Ook beloven zij om met de steun van een volwassen begeleider (verkeersouder of leerkracht) op hun school een achttal sensibiliserende acties te ondersteunen rond veilig en duurzaam verkeer op en rond de school, die de veiligheid in de schoolomgeving willen verhogen.

Opleiding en aanstelling

In september 2021 werden 30 jongeren van het zesde leerjaar uit 10 verschillende Brugse basisscholen door de burgemeester en schepen van preventie aangesteld als verkeersambassadeur voor hun school (basisschool Brugge SLHD, OLVA De Touwladder, VBS Kantelberg, Freinetschool De Boomhut, Sint-Lodewijkscollege Christus-Koning, vrije basisschool Mozaïek, BS Paalbos, De Zessprong, basisschool Manitoba en Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat).  Als voorbereiding op deze opdracht kregen deze leerlingen reeds op het einde van het vijfde leerjaar samen met een volwassen begeleider een opleiding, georganiseerd door het Brugs Verkeerseducatieteam stad-politie met versterking vanuit de jeugddienst.  Een opleiding waarbij hun verkeerskennis opgefrist werd, diverse mogelijke sensibiliseringsacties rond veilig en duurzaam naar school werden verkend én ze de kneepjes van het vak leerden van een fietshersteller.

Aan de slag in eigen school

Met die opgedane kennis en vaardigheden gaan deze jongeren dit schooljaar als Brugs verkeersambassadeur aan de slag in hun eigen school.  Als 'stage-opdracht' moesten ze in september alvast bij alle oudste leerlingen op school een fietscontrole uitvoeren.  

Lied

Er werd ook een lied met bijhorende beelden over hun opdracht door enkele van deze verkeersambassadeurs ingezongen.  

Inzet verkeersambassadeurs in de nabije toekomst

Stad Brugge plant om deze verkeersambassadeurs in de nabije toekomst ook in te zetten bij het maken van nieuw Brugs educatiemateriaal rond veilige en duurzame verplaatsingen naar school.  Als eerste realisatie werd in maart 2022 een verkeersfilmpje opgenomen rond 'vierkant groen voor fietsers' op een kruispunt langs de verkeerseducatieve route (VERO) in Christus-Koning.  Zes lokale verkeersambassadeurs spelen hierin de hoofdrol.  

Contactinformatie

Contactpersonen