Beleidsplan Ruimte Brugge

Denk je er wel eens over hoe Brugge er in 2050 zal uitzien?
Het stadsbestuur maakt er werk van in het Beleidsplan Ruimte Brugge of BRB. Dit wordt het toekomstplan voor de ruimte in onze stad. Het wordt de leidraad voor keuzes in de manier waarop we de ruimte in Brugge verder gaan ordenen, inrichten en gebruiken. Op 27 maart 2023 stelde de Gemeenteraad het ontwerp-BRB voorlopig vast. Hierover loopt een openbaar onderzoek van 26 april tot en met 24 juli 2023.

Openbaar onderzoek

Vanaf 26 april tot en met 24 juli 2023 loopt er een openbaar onderzoek over:


Stel je vragen

Kom langs op één van onze infomarkten in mei en juni.
Toch nog een vraag? Stel je vraag via ons formulier.

Reageren doe je zo

Vanaf 26 april tot en met 24 juli 2023 kan je reageren op het ontwerp BRB en op het ontwerp MER.

Een reactie bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen mét de vermelding of die gaat over het ontwerp BRB of het ontwerp MER:

  • via e-mail op beleidsplanruimte@brugge.be
  • per aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen
    p.a. Cluster Omgeving - Team Centrale Administratie
    Oostmeers 17
    8000 Brugge
  • in het Huis van de Bruggeling tegen ontvangstbewijs.