Beleidsplan Ruimte Brugge

Denk je er wel eens over hoe Brugge er in 2050 zal uitzien?
Het stadsbestuur maakt er werk van in het Beleidsplan Ruimte Brugge of BRB. Dit wordt het toekomstplan voor de ruimte in onze stad.
Het wordt de leidraad voor keuzes in de manier waarop we de ruimte in Brugge verder gaan ordenen, inrichten en gebruiken. 

Op 18 december 2023 stelde de Gemeenteraad het BRB definitief vast.

Het BRB is op zijn milieueffecten beoordeeld in een Milieueffectenrapport (MER) dat op 1 december 2023 werd goedgekeurd door het Team Omgevingseffecten Vlaanderen.

Het BRB wordt in januari bezorgd aan de Vlaamse Regering en de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen die 45 dagen na ontvangst de tijd hebben om voorbehoud te maken bij de beleidsopties die strijdig zijn met een (ontwerp) Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en een (ontwerp) Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen.

Het BRB zal in het voorjaar 2024 in werking treden nadat het in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Vanaf dan kunnen we starten met uitvoering. Het BRB bevat een 100-tal acties om tegen 2035 werk te maken van de stad die we in 2050 willen zijn. Deze acties zullen geprioriteerd worden en vertaald worden naar het Meerjarenplan voor de volgende legislatuur.


Nog vragen? Stel je vraag via ons formulier